Category

nieuws

Bouw turbines op water tijdelijk opgeschort

By nieuws No Comments

De bouw van de turbines op het water is eerder deze week tijdelijk stilgelegd. Aanleiding hiervoor is een ongeluk dat op de bouwplaats heeft plaatsgevonden. Daarbij raakte een werknemer gewond. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en geholpen aan zijn verwondingen. Naar omstandigheden gaat het goed.

Veiligheid staat bij Windplanblauw hoog in het vaandel. Alle betrokken partijen onderzoeken nu gezamenlijk waardoor het ongeluk is veroorzaakt en hoe dit vermeden kan worden in de toekomst. De werkzaamheden, eerst met een laag risico, zullen gefaseerd weer opgestart worden.

Windturbines gaan en komen

By nieuws No Comments

De windmolens langs de IJsselmeerdijk, een belangrijk herkenningspunt in Flevoland, zijn sinds maart stuk voor stuk stilgezet. Daarna is de binnenzijde gedemonteerd en zijn vervolgens de bladen en de masten verwijderd. Inmiddels zijn de funderingen verwijderd en is er van windpark Irene Vorrink niets meer te zien.

Gelijktijdig zien we op land de nieuwe windmolens verrijzen. Waar eerst alleen de fundering zichtbaar was en de laatste weken de masten, zien we nu ook steeds meer complete windmolens staan. Hoe gaat het nu verder? Lees er alles over in de spread die geplaatst is in de Flevopost van 6 juli 2022.

Hij doet het!

By nieuws No Comments
Het onderstation is klaar om de eerste 33kV park/turbine kabel in bedrijf te kunnen nemen, wanneer de eerste windturbine daar ook gereed voor is. Dat is een mooie mijlpaal.
 
Het 1e deel van het substation van Windplanblauw is gereed om 33/150kV energie te kunnen transporteren. Donderdag 23 juni is de 150kV export kabel, de 1e 150kV trafo en de 33kV switchgear officieel in bedrijf genomen.
 
Nu zijn we bezig om de 2e transformator ook gereed te maken voor gebruik.
Bekijk hier de timelapse van de bouw van het onderstation:

Betonwerkzaamheden fundaties windmolens IJsselmeer

By nieuws 2 Comments

Ballast Nedam voert vanaf 23 juni tot begin januari 2023 betonwerkzaamheden uit voor de fundaties van de windmolens in het IJsselmeer. Zo wordt beton gestort en wordt het beton ‘gevlinderd’. Bij het vlinderen van het beton wordt met een vlindermachine het beton verdicht. Een vlindermachine lijkt een beetje op een kleine hovercraft.

In principe vindt de betonstort plaats tussen 07.00 en 19.00 uur, maar het kan voorkomen dat de betonstort na 19.00 uur plaatsvindt. Dit is van meerdere factoren afhankelijk, zoals weersomstandigheden en de snelheid van de betonstort. Het vlinderen vindt zeer waarschijnlijk na 19.00 uur plaats, omdat dit binnen een bepaalde tijd na de betonstort dient plaats te vinden. De betonstort en het vlinderen vindt in deze gehele periode circa 8 dagen per maand plaats. De exacte dagen en tijden zijn op voorhand echter niet te bepalen.

Door de grote afstand tot woningen (vanaf 1250 meter) verwachten wij dat de geluidshinder nihil zal zijn. Als de betonstort uitloopt, zou dit enigszins te horen kunnen zijn als het heel rustig is op de A6. De verwachting is dat de uitloop van de betonstort niet in de nachturen zal zijn, maar eerder in de vroege avonduren.

Kennisgeving afronden melding Activiteitenbesluit

By nieuws No Comments

Onderzoeksrapporten geluid- en slagschaduw Windplanblauw

Op basis van het definitieve windturbinetype voor zowel de 37 windturbines op land als de 24 turbines in het IJsselmeer heeft advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos geluidsonderzoeken en slagschaduwonderzoeken uitgevoerd en uitgewerkt in rapportages. De conclusies zijn als volgt:

Geluidsonderzoeken

Met de gekozen windturbines, zowel op land als in het IJsselmeer, wordt voldaan aan de geluidnorm van 47 dB Lden en 41 dB Lnight bij woningen in het plangebied, met uitzondering van bedrijfswoningen. Dit betekent dat er geen maatregelen benodigd zijn om aan de normen uit de vergunning te voldoen. De bijbehorende stukken kunt u hier lezen.

Slagschaduwonderzoeken

Uit de slagschaduwonderzoeken blijkt dat er voor verschillende woningen een overschrijding wordt verwacht van de toetsingsnorm voor slagschaduw. Hiertoe dienen stilstandvoorzieningen geplaatst te worden op alle windturbines op land, zodat maatregelen genomen kunnen worden naar de voor deze vergunning geldende norm van maximaal 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw. In deze onderzoeken is tevens meegenomen dat de bovenwettelijke belofte is gemaakt dat op woningen in de bebouwde dorpskern van Swifterbant geen slagschaduw is toegestaan. Windturbines die slagschaduw op desbetreffende woningen geven, zullen altijd tot stilstand gebracht worden. De bijbehorende stukken kunt u hier lezen.

Melding Activiteitenbesluit

Conform afspraak heeft Windplanblauw hiervan melding gemaakt bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) in het kader van het Activiteitenbesluit. De bijbehorende stukken kunt u hier lezen.

Kabelverbinding getest

By nieuws No Comments

Een tijdje terug is de kabelverbinding tussen het onderstation van Windplanblauw en het onderstation van TenneT met hoogspanning getest. Hiermee zijn we er zeker van dat de kabels, die met grote zorg in de grond zijn gelegd, hun job goed aan kunnen. Vanaf volgende week wordt er 150.000 Volt (150 KV) op de kabel gezet en is de elektriciteitsverbinding tussen het windpark en TenneT ‘live’.

Dit vereist een strenger veiligheidsregime bij het onderstation. 150.000 Volt vormt geen gevaar als het op de kabel staat in de grond, maar in een open schakeltuin wel. De schakeltuin is vanaf dan verboden terrein voor onbevoegden.

Stand van zaken bouw

By nieuws No Comments

In het IJsselmeer

Eind maart is het werkgebied in het IJsselmeer afgezet. Boten mogen niet zonder toestemming het werkgebied in varen. Vanaf maart zijn de windmolens van windpark Irene Vorrink één voor één stilgezet en gereed gemaakt voor demontage.

De windmolens zijn inmiddels allemaal afgebroken. Het enige dat nog te zien is, zijn de restanten van de zogeheten monopiles. Omroep Flevoland heeft hier opnamen van gemaakt. F&B Group is nu bezig met het verwijderen van de fundaties. Zo’n 90% van windmolens kan worden gerecycled. De bladen van de windmolens vormden hierbij de grootste uitdaging, omdat deze bestaan uit composiet. De bladen van de windmolens van Irene Vorrink worden gerecycled tot onder meer ski’s en snowboards. Ook hiervan heeft Omroep Flevoland een artikel op de website staan.

Ballast Nedam is gestart met de werkzaamheden om 24 cofferdam constructies te maken. Eerst vinden de heiwerkzaamheden plaats om daarna het hulpwerk te realiseren. Om de definitieve betonfundatie te realiseren, moet er een bekisting worden aangebracht. De bekisting wordt gemaakt van prefab betonplaten en vervolgens wordt er ter plaatse beton bovenop gestort om de cofferdam sterk genoeg te maken. In mei is Ballast Nedam gestart met gestuurde boringen onder de IJsselmeerdijk en de A6 door. Dit is nodig om een kabelverbinding te kunnen leggen tussen de windmolens in het IJsselmeer en het onderstation op land. Een boring die onder een primaire waterkering door gaat, is voor een poldergebied een waar huzarenstukje. Omroep Flevoland maakte hier deze reportage van.

Op het land

De bouw van de windmolens door Vestas verloopt voorspoedig. Langs de Vuursteentocht is woensdag 27 april de eerste molen gereed gekomen. Dat wil zeggen: het casco. De nacelle, hub en wieken zitten eraan. Het binnenwerk moet nog worden geïnstalleerd. Bij windsnelheden van 10 meter per seconde of meer (windkracht 5-6) kan er niet worden gehesen. Als alles volgens planning verloopt, wordt vanaf eind mei ook gestart met de bouw van de windmolens in het oostelijke gebied, langs de Elandtocht en de Rendiertocht. De bouw van het onderstation schiet ook al op. De eerste transformator staat klaar om de 33kV van de windmolens om te zetten naar de 150kV die naar het hoofdstation van TenneT moet worden gebracht. De 150kV kabelverbinding is getest met hoogspanning en klaar voor zijn definitieve taak. Deze week wordt de tweede transformator op zijn plek gezet en opgebouwd, aangesloten en getest.

 

Even voorstellen: de bestuursleden van WinTfonds Swifterbant

By nieuws No Comments

Eén van de manieren waarop

Windplanblauw bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit van de regio, is door het financieel ondersteunen van verenigingen, (sport)clubs en evenementen in Swifterbant. Hiervoor richten SwifterwinT, Vattenfall en (grondeigenaar) a.s.r  het WinTfonds Swifterbant op. Het fonds krijgt een jaarlijks budget van 75.000 euro en is vanaf dit jaar beschikbaar.

Het WinTfonds Swifterbant zal worden beheerd door een stichting. Eerder hebben wij een open oproep gedaan voor bestuursleden voor de stichting. Uit de circa 10 aanmeldingen zijn de volgende mensen geselecteerd: Mark Hogendorf (voorzitter), Rian Kloetstra (secretaris), Henk Zonnenberg (penningmeester) en Greet Kamminga (algemeen bestuurslid) vormen het beoogde bestuur van WinTfonds Swifterbant.

Mark (49) woont vrijwel zijn hele leven in Swifterbant en is van jongs af aan actief als vrijwilliger, onder meer bij voetbalvereniging Swift’64: “Ik hoop hiermee te kunnen bijdragen aan een socialer Swifterbant. Voorheen kwam iedereen naar het jaarlijkse dorpsfeest, dat is niet meer zo. In plaats daarvan is er meer negativiteit. Ik hoop dat het WinTfonds kan bijdragen aan een levendiger dorp met meer samenhang.”

Rian (28) is opgegroeid in Zeewolde en na wat omzwervingen 1,5 jaar geleden in Swifterbant terecht gekomen samen met haar man: “Ik ben opgegroeid in een vergelijkbare omgeving, waardoor ik denk dat ik weet waar de behoeften van inwoners liggen. Tijdens mijn studie dierwetenschappen en diervoeding heb ik verschillende bestuursfuncties gehad bij de studenten- en studieverenigingen. Als betrekkelijke nieuwkomer in Swifterbant breng ik een frisse polderblik in het bestuur van het WinTfonds mee.”

Henk (49) is geboren in Vlissingen en woont sinds 18 jaar in Swifterbant: “Ik heb 23 jaar bij de landmacht gezeten en daar een opleiding gevolgd tot verpleegkundige. Ik vind het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen. Zo ben ik voorzitter, trainer en speler bij Swift’64 Badminton. Ook verleen ik medische hulp bij ernstiger incidenten bij grote evenementen. Ik zie het WinTfonds als een manier om verenigingen te faciliteren bij het organiseren van activiteiten en evenementen. Wij maken het financieel mogelijk en zij organiseren het. Zo doen we het met en voor elkaar.”

Greet Kamminga (67) is sinds begin vorig jaar gepensioneerd. Zij werkte als adviseur welzijn bij CMO Flevoland (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, nu Flever). Greet woont sinds 15 jaar in Swifterbant: ”Naast mijn vrijwilligerswerk als bestuurslid bij LEADER Flevoland, onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, en de stichting Live Your Dream foundation  (zeilboottochten voor mensen met een chronische ziekte) wil ik graag iets in en voor ons dorp Swifterbant doen. Vandaar dat ik reageerde op de oproep voor bestuursleden voor het WinTfonds.” De bestuursleden van het WinTfonds brengen behalve hun specifieke kwaliteiten een eigen netwerk in. Ze zien voor zichzelf ook een rol als ambassadeur voor het WinTfonds weggelegd: om het WinTfonds onder de aandacht te brengen en daarmee bij te dragen aan een levendig en sociaal Swifterbant.

 

Op de foto v.l.n.r. Greet Kamminga, Mark Hogendorf, Rian Kloetstra en Henk Zonnenberg

Bijdragen aanvragen

Naar verwachting kunnen na de zomer aanvragen bij het WinTfonds Swifterbant worden ingediend, beoordeeld en toegekend.

Het WinTfonds Swifterbant staat los van de Windfondsen van de gemeenten Dronten en Lelystad. Daarin storten zowel Windplanblauw en Windplan Groen een bijdrage vanaf het moment dat de windmolens draaien. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Dronten.

 

 

Boringen IJsselmeerdijk

By nieuws No Comments
Omroep Flevoland • vrijdag 13 mei 2022

Na maanden van voorbereiding is deze week begonnen met boorwerk in de IJsselmeerdijk bij Lelystad voor de dikke elektriciteitskabels die nodig zijn voor het nieuwe windpark in het IJsselmeer. Om te voorkomen dat Oostelijk Flevoland onder water loopt, is er lang gerekend aan het plan voor de vijf buizen onder de dijk. De 24 nieuwe windmolens van Windplanblauw vervangen het inmiddels afgebroken windpark Irene Vorrink.

Van dichtbij ziet het er niet bijzonder uit: een grote grijze buis met een witte kop erop. Maar als je uitzoomt, zie je de grote operatie. De buizen voeren over een traject van 500 meter dat begint op het werkstation in het weiland. Vervolgens gaan ze onder de snelweg A6 en de IJsselmeerdijk door en eindigen op het werkschip in het IJsselmeer. Een grote boor in het weiland zorgt ervoor dat de buizen in het IJsselmeer terecht komen. In de buizen zitten de kabels die nodig zijn om de elektriciteit af te voeren van het nieuwe windpark in het water.

Gestuurde boring
“De machine boort richting het IJsselmeer. Dat is een boorlengte van 500 meter. Bovendien hebben we een boorkop die we in de juiste richting kunnen bedienen. Dit noemen wij een gestuurde boring. Als we bij het IJsselmeer aangekomen zijn, halen we de boor eruit”, vertelt projectleider Mohamad Saad.

Dat klinkt spectaculair. Toch ziet Stephan de Clerck van Windplanblauw dat anders. “Bij spectaculair denk je aan grootse dingen. Wij gaan er vanuit dat dit ‘business as usual’ is voor de mensen die dit uitvoeren. Maar bijzonder is het dat wij hier een doorgang maken vanuit het land het water in, in de zin dat het een moeilijke klus is. Er is veel aan gerekend en gemeten. Het is wel precisiewerk.”

Voorbereidingstijd
Het werk mag voor de vaklui gesneden koek zijn, er gaat wel de nodige voorbereidingstijd aan vooraf, stelt Saad. “De weg er naartoe is wel lang. Je moet berekeningen maken, je moet weten wat de eventuele consequenties voor de dijk en de snelweg zijn. Daarom hebben we intensief contact gehad met Rijkswaterstaat als eigenaar van de snelweg en Waterschap Zuiderzeeland als beheerder van de dijk.”

Saad is blij dat hij en zijn team vanaf deze week eindelijk aan de slag kunnen. “Dat is de reden dat we dit werk doen. We zijn begonnen volgens planning en we lopen nu zelfs voor op schema. Dat is super mooi.”

error: Copyright Windplanblauw