Wie ontwikkelt het windpark?

Windplanblauw wordt ontwikkeld door Vattenfall en SwifterwinT. Omdat Windplanblauw meer dan 100 MW groot is, zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het bevoegde gezag. Ook spelen de lokale overheden gemeenten Dronten en Lelystad, provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en het Rijk een belangrijke rol.

Over SwifterwinT

SwifterwinT is ontstaan uit drie windverenigingen in deelgebied Noord; Vereniging Initiatief Windmolenpark Ketelmeerzoom, Vereniging Natuur Stroom Groep en Vereniging Windpark Rivierduingebied. Bij de ontwikkeling van Windplanblauw konden niet alleen de leden van deze verenigingen, maar ook andere betrokkenen uit het gebied, zich aansluiten bij SwifterwinT. Inmiddels bestaat SwifterwinT uit ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit het projectgebied. Zij hebben een gelijke kans op investeren.

Kijk op de website van SwifterwinT voor meer informatie.

Over Vattenfall

Vattenfall is een energieonderneming die met ruim 4.400 medewerkers circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Vattenfall produceert en levert gas, elektriciteit, energiegerelateerde producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Vattenfall heeft in Nederland 2000 kilometer aan warmteleidingen, 251 windmolens, 2 waterkrachtcentrales, 1 biomassa centrale, 9 hoog rendement gascentrales en 1 kolencentrale.

Tot 2019 heette Vattenfall ‘Nuon’. Kijk op de website van Vattenfall voor meer informatie.

Over de overheidspartners

De initiatiefnemers werken binnen dit project nauw samen met de gemeente Drontengemeente LelystadProvincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, het ministerie van Economische Zaken en Bureau Energieprojecten (in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken).

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief
error: Copyright Windplanblauw