Wie ontwikkelt het windpark?

De initiatiefnemers van Windplanblauw zijn SwifterwinT en Nuon die onder de naam Windplanblauw nauw samenwerken met de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk.

Over SwifterwinT

SwifterwinT wil in deelgebied Noord een windpark ontwikkelen, met zoveel mogelijk opbrengsten en goede voorwaarden voor de betrokkenen in het gebied. Alle betrokkenen uit dit gebied kunnen lid worden en hebben een gelijke kans op investeren. Daarbij wil SwifterwinT zorgvuldig omgaan met de omgeving.

SwifterwinT is ontstaan uit drie windverenigingen in deelgebied Noord; Vereniging Initiatief Windmolenpark Ketelmeerzoom, Vereniging Natuur Stroom Groep en Vereniging Windpark Rivierduingebied.

Kijk op de website van SwifterwinT voor meer informatie.

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met ruim 4.400 medewerkers circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, energiegerelateerde producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon heeft in Nederland 2000 kilometer aan warmteleidingen, 251 windmolens, 2 waterkrachtcentrales, 1 biomassa centrale, 9 hoog rendement gascentrales en 1 kolencentrale. Nuon is onderdeel van Vattenfall.

Kijk op de website van Nuon voor meer informatie.

Over de overheidspartners

De initiatiefnemers werken binnen dit project nauw samen met de gemeente Drontengemeente LelystadProvincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, het ministerie van Economische Zaken en Bureau Energieprojecten (in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken).