Waarom dit windpark?

Bijdragen aan energiedoelstellingen

Met Windplanblauw wordt straks veel duurzame energie opgewekt. Hiermee speelt Windplanblauw een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling in het Energieakkoord uit 2013. Hierin staat dat in 2023 16% van alle energie duurzaam moet worden opgewekt. Voor provincie Flevoland betekent dit een doelstelling van 1390,5 MW (MegaWatt). Met ruim 350 MW draagt Windplanblauw hier voor zo’n 20% aan bij. Dat is voldoende om 5% van de Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien!

Klimaatakkoord

In 2019 is Windplanblauw opgenomen in het Klimaatakkoord. Doelstelling: In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit

De 74 huidige, verspreid staande molens maken plaats voor 61 grotere turbines in nette lijnen. SwifterwinT en Vattenfall zijn verantwoordelijk voor het verwijderen (saneren) van de huidige turbines. Alle bestaande turbines worden uiterlijk 6 maanden na ingebruikname van het nieuwe windpark stilgezet en binnen 1 jaar verwijderd.

Economisch voordeel voor de regio

De komst van Windplanblauw betekent voor de bewoners in het projectgebied en de omliggende dorpskernen de mogelijkheid om te participeren in het windpark. Daarnaast brengt de bouw van het windpark een hoop werk met zich mee. Windplanblauw streeft ernaar zo veel mogelijk hiervan in de regio te beleggen, zodat er meer werkgelegenheid in het gebied ontstaat.

Eerlijke verdeling van lusten en lasten

Windplanblauw wordt ontwikkeld voor en door het gebied:

Door…

  • de turbine-eigenaren
  • bewoners
  • grondeigenaren uit het buitengebied

Voor…

  • bewoners van het projectgebied
  • inwoners van Swifterbant, Dronten, Ketelhaven, Lelystad, Nagele, Tollebeek en Urk via verschillende participatiemogelijkheden

De vergoedingen zijn gesocialiseerd; niet alleen de grondeigenaar, maar ook de omwonenden die deelnemen in het project krijgen een vergoeding voor de turbine op het land.

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief
error: Copyright Windplanblauw