Subsidie

Het kost ongeveer 7 eurocent per kWh om elektriciteit uit wind te maken. De marktprijs voor elektriciteit ligt op dit moment rond de 4 – 5 cent per kWh. De overheid overbrugt het verschil tussen kostprijs en marktprijs met subsidie. Als de elektriciteitsprijs stijgt, dan wordt de uitgekeerde subsidie lager en andersom.

Waarom duurzame energie?

Nederland heeft zich in internationaal verband ten doel gesteld om te komen tot een schoner energiesysteem en de COuitstoot terug te brengen met 80-90% in 2050 ten opzichte van 1990. Het Nederlandse doel is om in 2020 14% van onze energie op te wekken uit duurzame bronnen. In 2013 was dat aandeel 4,5%. De opwekking van duurzame elektriciteit met windenergie is een belangrijk onderdeel van de schone energiemix van de toekomst. Het gebruik van fossiele bronnen leidt tot uitstoot van onder andere broeikasgassen (CO2), met klimaatverandering tot gevolg. Daarnaast raken makkelijk winbare fossiele bronnen steeds meer uitgeput en groeit de Nederlandse afhankelijkheid van energie-import. De transitie naar duurzame energie is dus belangrijk en vraagt vandaag om actie.

Tijdelijk

De verwachting is dat het subsidiëren van duurzame energie maar tijdelijk nodig is. De kosten van duurzame energieopwekking dalen nog steeds, terwijl de kosten van fossiele brandstoffen en van CO2 naar verwachting stijgen in de toekomst. Het subsidiesysteem is zo ingericht, dat de subsidie wordt verminderd zodra de marktprijs hoog genoeg is om de kostprijs te dekken. Op langere termijn wordt dan ook verwacht dat het niet meer nodig is om de productie van elektriciteit uit wind te subsidiëren.

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief
error: Copyright Windplanblauw