Nieuws

Naslagwerk informatie bijeenkomst Dronten

De gemeente Dronten heeft op 27 mei een informatiebijeenkomst over de geluidsmetingen van de windparken georganiseerd. De geluidsmetingen (incl. nulmeting) zijn momenteel gaande en zullen gedurende 1,5 jaar plaatsvinden. Tijdens deze avond zijn de eerste voorlopige bevindingen van de geluidsmetingen toegelicht. Daarbij waren aanwezigen ook in de gelegenheid om hun ervaringen met het geluid te delen met de vertegenwoordigers van de gemeente en de windparken. Vooraf, tijdens en vlak na de bijeenkomst zijn daarnaast vragen gesteld. De gemeente Dronten heeft deze vragen beantwoord in een naslagwerk.

Het naslagwerk is te vinden op de website van de gemeente Dronten.

Heeft u vragen over de windparken in Dronten? Mail dan naar: windparken@dronten.nl
Heeft u een klacht of melding over de windturbines? Meld deze dan via:https://windplanblauw.nl/meldingsformulier

Lees ook: Informatiebijeenkomst gemeente Dronten

Nieuwsarchief