Waar komt het windpark?

Windplanblauw is gepland in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Op de kaart hieronder ziet u waar de turbines precies gaan komen.

Huidige en nieuwe situatie vergelijken

Om de huidige met de nieuwe situatie te vergelijken, kunt u een kijkje nemen in de Windviewer.

Klik hier om naar de Windviewer te gaan

Waarom deze locaties?

Windplanblauw is ontwikkeld vanuit de randvoorwaarden uit het Regioplan Windenergie Flevoland. In het MER (het onderzoek naar de milieueffecten) is verkend of er een noodzaak was om af te wijken van deze uitgangspunten. De belangrijkste conclusies daaruit zijn:

  • Er is geen aanleiding om af te wijken van de in het Regioplan vastgestelde plaatsingszones (met uitzondering van de twee turbines ten noorden van de Visvijverweg).
  • Hoge (innovatieve) turbines hebben minder milieueffecten en een betere economische haalbaarheid dan lagere turbines.

Op basis van deze uitgangspunten zijn er in de MER verschillende alternatieven in beeld gebracht en afgewogen. Dit heeft geleid tot het zogenaamde voorkeursalternatief, de locaties van de turbines op de kaart hierboven.

3D impressie

In het filmpje hieronder kunt u in vogelvlucht bekijken hoe Windplanblauw eruit zal komen te zien.