Waar komt het windpark?

Het windpark is gepland in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad, zie het blauwe gebied op de kaart hieronder). In dat gebied staan nu zo’n 74 windmolens, veelal in eigendom van agrariërs en Nuon. De bestaande molens worden te zijner tijd vervangen (gesaneerd) door minder maar grotere molens die meer energie opleveren.

Download hier de poster ‘Locaties’.

 

Voorkeursalternatief (VKA)

Eind 2017 is het VKA vastgesteld, waarin een eerste opstelling van de windmolenlocaties te zien is. Zie de kaart hieronder. 

Voorkeursalternatief versie 5.0, 20 december 2017. Deze versie is op detailniveau verbeterd en geoptimaliseerd ten opzichte van de versie die tijdens de bijpraatsessies in december 2017 is getoond. De hoofdlijnen zijn hetzelfde.

Bekijk of download hier de kaart in pdf.

3D impressie

In het filmpje hieronder kunt u in vogelvlucht bekijken hoe Windplablauw eruit zal komen te zien.