Het plan

Windplanblauw wil een windmolenpark van circa 250 MW ontwikkelen in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad), ook wel aangeduid als projectgebied Noord in het Regioplan. Zie de kaart hieronder, Windplanblauw betreft het blauw gearceerde gebied.

Gelijktijdig wordt een plan uitgewerkt om de huidige windmolens op termijn te saneren. De nieuwe windmolens worden in lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van Windplanblauw zijn SwifterwinT en Nuon, die onder de naam Windplanblauw nauw samenwerken met gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk. Kijk hier voor meer informatie over de initiatiefnemers.

Feiten en cijfers Windplanblauw

  • Beoogd aantal windturbines: 61
  • Aantal te verwijderen windturbines: 74
  • Turbinetype: Voorlopig 4 MW
  • Start bouw: 2020
  • Totaal aantal MW: circa 250 MW
  • Genoeg energie voor: 125.000 Nederlanders
  • Vermeden uitstoot: 340.000 ton CO2