Het plan

In de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad, wordt onder de naam Windplanblauw een nieuw windpark ontwikkeld. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen door 61 grotere turbines met meer vermogen. Deze wekken genoeg stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van ca. 400.000 huishoudens.

Initiatiefnemers

Windplanblauw wordt ontwikkeld door Vattenfall en SwifterwinT. Klik hier voor meer informatie over de initiatiefnemers.

Regioplan

Windplanblauw dankt haar naam aan het projectgebied waarin zij zich bevindt; projectgebied noord, het blauwe gebied op de kaart hieronder. De gebieden zijn bepaald in het Regioplan Windenergie Flevoland (2006). Per gebied zorgt één initiatiefnemer voor het weghalen (saneren) van de huidige molens die in het gebied staan, en ontwikkelt hij nieuwe, grotere turbines die meer energie opwekken (opschalen).

Feiten en cijfers

  • Beoogd aantal windturbines: 61
  • Aantal te verwijderen windturbines: 74
  • Turbinetype: Voorlopig 4 MW
  • Start bouw: 2021
  • Totaal aantal MW: circa 250 MW
  • Genoeg energie voor: 400.000 huishoudens
  • Vermeden uitstoot: 340.000 ton CO2