Het plan

In de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad, wordt onder de naam Windplanblauw een nieuw windpark ontwikkeld. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen door 61 grotere turbines met meer vermogen. Deze wekken een hoeveelheid stroom op die gelijk staat aan het jaarlijkse huishoudelijke elektriciteitsverbruik van 1 miljoen Nederlanders.

Initiatiefnemers

Windplanblauw wordt ontwikkeld door Vattenfall en SwifterwinT. Klik hier voor meer informatie over de initiatiefnemers.

Regioplan

Windplanblauw dankt haar naam aan het projectgebied waarin zij zich bevindt; projectgebied noord, het blauwe gebied op de kaart hieronder. De gebieden zijn bepaald in het Regioplan Windenergie Flevoland (2006). Per gebied zorgt één initiatiefnemer voor het weghalen (saneren) van de huidige molens die in het gebied staan, en ontwikkelt hij nieuwe, grotere turbines die meer energie opwekken (opschalen).

Feiten en cijfers

  • Beoogd aantal windturbines: 61
  • Aantal te verwijderen windturbines: 74
  • Turbinetype op het land: 5,6 MW, klik hier voor meer informatie
  • Turbinetype op het water: 5,5 MW, klik hier voor meer informatie
  • Start bouw op land: 2021
  • Start bouw IJsselmeer: 2022
  • Plaatsing turbines: op land april-september 2022, in het IJsselmeer april-augustus 2023
  • Totaal aantal MW: circa 340 MW
  • Genoeg stroom voor het huishoudelijke elektriciteitsverbruik van: 450.000 huishoudens (ca 1 miljoen Nederlanders)
  • Vermeden uitstoot: ca. 700.000 ton CO2