Planning

In 2020 bereidt Windplanblauw zich voor op de bouw. Om dat straks goed te laten verlopen, moeten sommige wegen verbeterd worden of nieuw worden aangelegd. De windmolens komen op stevige funderingen te staan. De stroom die de molens opwekken, moet veilig aan het net worden aangeboden en bij de mensen thuis terecht komen. Om dit in goede banen te leiden, is Windplanblauw in gesprek met partijen die de grondwerkzaamheden uit kunnen voeren, de stroom van de nieuwe windturbines af kunnen nemen en de nieuwe windturbines kunnen leveren. Komend jaar wordt duidelijk met welke partijen Windplanblauw samen zal gaan werken, zodat we in 2021 kunnen starten met de bouw.

 • Volledige windpark draait

  -

  2022

 • Bouw windpark

  -

  2021

 • Keuze turbines op land en in water

  Q4

  2020

 • Open Winddag

  Q2

  2020

 • Bedrijvenmarkt

  Q1

  2020

 • Tenderfase

  -

  2020

 • Open Winddag

  Q2

  2019

 • Tenderfase

  -

  2019

 • Start tenderfase

  Q4

  2018

 • Terinzagelegging besluiten

  Q4

  2018

 • Opstellen definitief inpassingsplan

  Q3

  2018

 • Opstellen voorontwerp inpassingsplan

  Q1

  2018

 • Terinzagelegging ontwerp inpassingsplan

  Q2

  2018

 • Conceptlocaties Windplanblauw bekend

  Q4

  2017

 • Windplanblauw NRD

  Q2

  2017

 • Ondertekening hoofdovereenkomst

  Q2

  2017

 • Nota antwoord concept NRD

  Q2

  2017

 • Advies commissie MER

  Q1

  2017

 • Concept NRD

  Q4

  2016

 • Intentieovereenkomst Windplanblauw

  Q4

  2016

 • KICK-OFF SwifterwinT

  Q4

  2016

 • Voorbereidingen opstellen MER

  Q4

  2016