Planning

In 2020 bereidt Windplanblauw zich voor op de bouw. Om dat straks goed te laten verlopen, moeten sommige wegen verbeterd worden of nieuw worden aangelegd. De windmolens komen op stevige funderingen te staan. De stroom die de molens opwekken, moet veilig aan het net worden aangeboden en bij de mensen thuis terecht komen. Om dit in goede banen te leiden, is Windplanblauw in gesprek met partijen die de grondwerkzaamheden uit kunnen voeren, de stroom van de nieuwe windturbines af kunnen nemen en de nieuwe windturbines kunnen leveren. Komend jaar wordt duidelijk met welke partijen Windplanblauw samen zal gaan werken, zodat we in 2021 kunnen starten met de bouw.

 • Volledige windpark op land draait

  Q1

  2023

 • Start aansluiten en testen windmolens

  Q4

  2022

 • Start bouw windmolens op land

  Q2

  2022

 • Start bouw onderstation

  Q2

  2021

 • Start aanleg parkwegen

  Q2

  2021

 • Start aanleg fundaties windmolens

  Q2

  2021

 • Bestaande windmolens deels verwijderen

  Q1

  2021

 • Aanleg tijdelijke bouwwegen

  Q1

  2021

 • Keuze turbines op land en in water

  Q4

  2020

 • Start voorbereidende werkzaamheden

  Q4

  2020

 • Financial close

  Q4

  2020

 • Participatie obligaties

  Q3

  2020

 • Open Winddag

  Q2

  2020

 • Tenderfase

  -

  2020

 • Bedrijvenmarkt

  Q1

  2020

 • Open Winddag

  Q2

  2019

 • Tenderfase

  -

  2019

 • Start tenderfase

  Q4

  2018

 • Terinzagelegging besluiten

  Q4

  2018

 • Opstellen definitief inpassingsplan

  Q3

  2018

 • Terinzagelegging ontwerp inpassingsplan

  Q2

  2018

 • Opstellen voorontwerp inpassingsplan

  Q1

  2018

 • Conceptlocaties Windplanblauw bekend

  Q4

  2017

 • Ondertekening hoofdovereenkomst

  Q2

  2017

 • Windplanblauw NRD

  Q2

  2017

 • Nota antwoord concept NRD

  Q2

  2017

 • Advies commissie MER

  Q1

  2017

 • Concept NRD

  Q4

  2016

 • Voorbereidingen opstellen MER

  Q4

  2016

 • KICK-OFF SwifterwinT

  Q4

  2016

 • Intentieovereenkomst Windplanblauw

  Q4

  2016