Afspraken

Windplanblauw zorgt ervoor dat relevante partijen in het ontwikkelproces worden betrokken. Denk daarbij aan natuur- en milieuorganisaties, ondernemersverenigingen en bewonersgroepen. Door gesprekken, overleggen en bijeenkomsten krijgen alle verschillende belangen zo veel als mogelijk een plek in de ontwikkeling van het windpark. Inmiddels heeft dit met een aantal partijen al tot concrete afspraken geleid.

Afspraken met het dorp Swifterbant
Dorpsbelangen Swifterbant en Windplanblauw overleggen met elkaar over het borgen en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Dit heeft geleid tot een aantal afspraken. Zo komt er geen slagschaduw in het dorp Swifterbant. De verlichting knippert niet en wordt gedimd. Windplanblauw doet een jaarlijkse investering in de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. Het komende jaar zullen Windplanblauw en Dorpsbelangen verder praten over de invulling hiervan. Daarnaast krijgen inwoners van Swifterbant de mogelijkheid vóór de bouw mee te investeren in het windpark (zie ‘participatie’).

Onderzoek naar vogels en vleermuizen 
Met de IJsselmeervereniging is afgesproken dat Windplanblauw bijdraagt aan onderzoek naar het gedrag van vogels rondom windparken in het IJsselmeer. Daarnaast zal Windplanblauw maatregelen treffen om eventuele gevolgen voor vleermuizen en vogels te beperken. In samenwerking met de IJsselmeervereniging, het Flevolandschap, de Zoogdiervereniging en het kenniscentrum Akkervogels zullen we de gemaakte afspraken dit jaar nader uitwerken.

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief
error: Copyright Windplanblauw