Participatie

Windplanblauw maakt het mogelijk voor bewoners uit het projectgebied en omliggende woonkernen om mee te investeren in het windpark. Doet u ook mee?

De Vrienden van Windplanblauw

Als u nu al mee wilt denken met de inrichting van de participatiemogelijkheden, of als u diepgaandere informatie over het windpark wilt, kunt u vriend van Windplanblauw worden.

Investeren in Windplanblauw

  • Windplanblauw stelt minimaal 2,5% van de totale investeringssom beschikbaar voor investering door bewoners en ondernemers uit het projectgebied en omliggende kernen
  • Naar verwachting staan deze open voor inschrijving na financial close, bij de start van de bouw

Stroomafname

  • Windplanblauw onderzoekt de mogelijkheden om stroom van het windpark beschikbaar te stellen voor de omgeving
  • Meedenken kan door vriend te worden van Windplanblauw

Gebiedsfonds

Het gebiedsfonds is gericht op een kwaliteitsverbetering van de omgeving in de vorm van fysieke, maatschappelijke voorzieningen voor natuur, recreatie of cultuur. Ook is er ruimte voor andere duurzame bestedingsdoelen. Het gebiedsfonds wordt gevuld door de initiatiefnemers met €1050 per opgestelde Megawatt per jaar. Dat komt neer op circa €250.000,- per jaar.

Op de hoogte blijven?

Via de homepage kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.