Samen zijn we
Windplanblauw

Duurzame energie
is de toekomst

Tijdlijn mijlpalen

 • Opening windpark Windplanblauw

  Q3

  2024

 • Alle bestaande turbines gesaneerd

  Q2

  2024

 • Volledig windpark Windplanblauw operationeel

  Q1

  2024

 • Oplevering turbines IJsselmeer

  Q4

  2023

 • Aansluiten en testen windturbines IJsselmeer

  Q3

  2023

 • Stilzetten en saneren bestaande turbines

  Q3

  2023

 • Bouw windturbines IJsselmeer

  Q3

  2023

 • Aanleg kabels IJsselmeer

  Q1

  2023

 • Volledige windpark op land draait

  Q1

  2023

 • Start aansluiten en testen windmolens

  Q4

  2022

 • Bouwen en opleveren fundaties IJsselmeer

  Q1

  2023

 • Boring kabels IJsselmeer

  Q2

  2022

 • Start bouw windmolens op land

  Q2

  2022

 • Stilzetten en sloop Irene Vorrink

  Q1

  2022

 • Start bouw onderstation

  Q2

  2021

 • Start aanleg parkwegen

  Q2

  2021

 • Start aanleg fundaties windmolens

  Q2

  2021

 • Bestaande windmolens deels verwijderen

  Q1

  2021

 • Aanleg tijdelijke bouwwegen

  Q1

  2021

 • Keuze turbines op land en in water

  Q4

  2020

 • Start voorbereidende werkzaamheden

  Q4

  2020

 • Financial close

  Q4

  2020

 • Participatie obligaties

  Q3

  2020

 • Open Winddag

  Q2

  2020

 • Tenderfase

  -

  2020

 • Bedrijvenmarkt

  Q1

  2020

 • Open Winddag

  Q2

  2019

 • Tenderfase

  -

  2019

 • Start tenderfase

  Q4

  2018

 • Terinzagelegging besluiten

  Q4

  2018

 • Opstellen definitief inpassingsplan

  Q3

  2018

 • Terinzagelegging ontwerp inpassingsplan

  Q2

  2018

 • Opstellen voorontwerp inpassingsplan

  Q1

  2018

 • Conceptlocaties Windplanblauw bekend

  Q4

  2017

 • Ondertekening hoofdovereenkomst

  Q2

  2017

 • Windplanblauw NRD

  Q2

  2017

 • Nota antwoord concept NRD

  Q2

  2017

 • Advies commissie MER

  Q1

  2017

 • Concept NRD

  Q4

  2016

 • Voorbereidingen opstellen MER

  Q4

  2016

 • KICK-OFF SwifterwinT

  Q4

  2016

 • Intentieovereenkomst Windplanblauw

  Q4

  2016

 • 74 turbines uit het gebied maken plaats voor 61 grotere, modernere turbines in nette rijen.
 • Die turbines zullen 8 keer meer energie opwekken dan alle huidige turbines bij elkaar!
 • Dat is genoeg stroom voor het huishoudelijke elektriciteitsverbruik van ca. 1 miljoen Nederlanders.
 • Daarmee bespaart Windplanblauw jaarlijks 700.000 ton CO2!