Inspraak

Procedure

Een windpark kan niet zomaar aangelegd worden. Daarvoor moeten er allerlei wettelijke procedures worden doorlopen. Omdat Windpark Windplanblauw valt onder de Rijkscoƶrdinatieregeling liggen de meeste stappen al vast. Deze stappen staan beschreven op de website van RVO onderĀ bureau energieprojecten.

Inspraak

Windplanblauw valt onder de Rijkscoƶrdinatieregeling; dat houdt in dat de besluitvorming door het Rijk wordt gecoƶrdineerd. Hierbij gelden vaste procedures met heldere inspraakmomenten. Op de website van bureau energieprojecten vind je meer informatie over inspraak en staan ook de komende inspraakmomenten vermeld.

Waar staan we nu?

Na de positieve uitspraak van de Raad van State op 6 november 2019 beschikt Windplanblauw over de juiste ā€˜papierenā€™ om de windturbines te kunnen bouwen. Het inpassingsplan, de omgevingsvergunningen, waterwetvergunning en monumentenvergunning zijn onherroepelijk. Dat betekent dat er op deze vergunningen geen beroepen meer ingediend kunnen worden.

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief
error: Copyright Windplanblauw