Vrienden van Windplanblauw

Wie diepgaandere informatie over het project wil of mee wil denken over participatie, kan zich aanmelden als Vriend van Windplanblauw. Een leuke manier om je kennis uit te breiden en met andere bewoners en initiatiefnemers in gesprek te gaan.

Waarom Vriend worden?

  • Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws rondom het project
  • Meedenken over het invullen en uitwerken van de obligatieregeling, die rond 2020 van start gaat
  • Meedenken over eventuele stroomafname
  • Inhoudelijke excursies
  • Deelname is gratis en vrijblijvend

Meedenken over financiële participatie

Tijdens twee inhoudelijke sessies (in augustus en november 2019) hebben de Vrienden meegedacht over de inrichting van financiële participatie. Op basis van de input van de Vrienden werken we aan een plan voor financiële participatie dat aansluit bij de wensen van de bewoners uit de directe omgeving van het windpark.

Vriend worden?

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@windplanblauw.nl.

Een greep uit de activiteiten

Op maandag 8 april 2019 zijn de Vrienden op excursie naar de meetmast geweest. Onder begeleiding van een windexpert hebben ze de mast van dichtbij kunnen zien en zijn ze alles te weten gekomen over de mast en de apparatuur. Vervolgens hebben ze tijdens een masterclass, die speciaal voor de Vrienden is samengesteld, alles geleerd over windmetingen, apparatuur, de wind in het projectgebied en waarom het zo belangrijk is de wind in kaart te brengen.