WinTfonds

Bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van Swifterbant
Eén van de manieren waarop Windplanblauw bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit van de regio, is door het financieel ondersteunen van verenigingen, (sport)clubs en evenementen in Swifterbant. 

Hiervoor richten: SwifterwinT, Vattenfall en a.s.r. het WinTfonds Swifterbant op. De initiatiefnemers van het windpark hebben een sterke verbondenheid met Swifterbant en het bijbehorende buitengebied. 

Het fonds krijgt een jaarlijks budget van €75.000 en start in 2022. Het is bedoeld voor initiatieven die de sociale cohesie in het dorp verbeteren, verenigingen ondersteunen en evenementen een impuls geven. 

Alle stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingsverbanden in Swifterbant en het bijbehorende buitengebied komen in aanmerking voor financiering. Windplanblauw en Dorpsbelangen Swifterbant hebben samen de voorwaarden voor het fonds bedacht en vastgesteld waar de bijdragen aan besteed kunnen worden.

Organisatie en beheer
Het WinTfonds Swifterbant zal worden beheerd door een nog op te richten stichting. In 2022 wordt hiervoor een bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld. Naar verwachting kunnen na de zomer van 2022 aanvragen worden ingediend, beoordeeld en toegekend.

Het WinTfonds Swifterbant staat los van de Windfondsen Dronten. Daarin storten zowel Windplanblauw als  Windplan Groen een gebiedsgebonden bijdrage vanaf het moment dat de turbines draaien. Meer informatie hierover vindt u op https://www.dronten.nl/duurzaam

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief
error: Copyright Windplanblauw