All Posts By

Windplanblauw

Eerste heipaal windpark Windplanblauw

By nieuws No Comments

Wethouder Siepel van de gemeente Dronten heeft vrijdag 11 juni samen met Jacco van Liere, Stephan de Clerck (operationeel directeur SwifterwinT BV) en Hans Lammers (namens aannemer Dura Vermeer) het slaan van de eerste heipaal van windpark Windplanblauw in gang gezet.

Het gaat om de eerste heipaal op de locatie RT01, de meest zuidelijke van de windmolenlijn aan de Rendiertocht. De heipalen vormen de basis voor het verdere fundament van de windturbines. Eind augustus zal naar verwachting worden gestart met het storten van de funderingsvoet en in 2022/2023 worden de turbines geplaatst.

Jacco van Liere, grondeigenaar van de betreffende locatie en aanwezig namens de grondeigenaren bij het slaan van de eerste heipaal: “We zijn met zijn allen eigenaar van deze windmolens. Dat is het bijzondere van dit windpark.” Jacco van Liere duidt hiermee op de SwifterwinT, dat bestaat uit meer dan 170 agrarisch ondernemers en inwoners uit het projectgebied. SwifterwinT is één van de initiatiefnemers van Windplanblauw.

“Een trots moment. Zo komen we met elkaar steeds een stapje verder in de realisatie van ons windpark”, aldus Stephan de Clerck. Wethouder Siepel feliciteerde de initiatiefnemers van het windpark met het bereiken van deze mijlpaal: “De eerste heipaal als symbolische start van de bouw betekent een mooi moment in de samenwerking, tussen de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie en initiatiefnemers. Tegelijkertijd staan we ook even stil bij de opgave die we regionaal hebben met elkaar; bouwen betekent ook saneren. Oude molens maken plaats voor minder, maar nieuwere windmolens. De blik naar de toekomst gaat niet alleen over bouwen, maar ook over wat het windpark ons oplevert. In relatie tot de energietransitie dragen we bij aan een grote opgave. Op lokaal niveau hebben we er samen voor gezorgd dat ook inwoners en ondernemers kunnen meeprofiteren, bijvoorbeeld via de gebiedsgebonden bijdrage en financiële participatie. Bouwen in fysieke zin gaat dus hand in hand met bouwen aan de samenleving.” Wethouder Siepel sprak ook mede namens gedeputeerde Fackeldey van de provincie Flevoland en wethouder Schoone van gemeente Lelystad, die er vanwege de coronamaatregelen niet bij konden zijn.

Gedeputeerde Fackeldey liet schriftelijk weten: “Met deze paal wordt weer een deel van het Regioplan Windenergie werkelijkheid, dat 5 jaar geleden werd vastgesteld. Ook hier zie je weer hoeveel organisatiekracht in onze regio aanwezig is. Want het neerzetten van een nieuw windpark is een enorme klus. Dat het dan opgepakt wordt door het gebied zelf en ook nog eens ten goede komt aan de mensen die er wonen, dat is precies de manier waarop we dingen in Flevoland doen.”

Over Windplanblauw

Windplanblauw is een windpark in de noordwesthoek van Flevoland. 74 windmolens worden hier vervangen door 61 grotere turbines, met meer vermogen. In totaal hebben deze windturbines een vermogen van ca. 250 Mw. Windplanblauw levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het Nederlandse Klimaatakkoord om in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te wekken.

Een deel van de opbrengsten van het windpark wordt in een omgevingsfonds gestort ten bate van de inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad. Ook konden bewoners van Swifterbant, Dronten en Lelystad investeren in het windpark in de vorm van obligaties. Op de obligatielening van 10 miljoen euro is voor 30% door inwoners van Flevoland ingeschreven.

Voortgang werkzaamheden

Begin dit jaar is gestart met het saneren van de eerste bestaande windmolens in het gebied en het aanleggen van inritten, parkwegen en kraanopstelplaatsen voor de 37 windmolens op land. De eerste heipaal markeert de start van de bouw van de turbinefundaties. De bouw van deze windmolens staat voor 2022 gepland. Eind 2022 worden deze windmolens naar verwachting in gebruik genomen en medio 2023 is het hele project gereed. Het startsein voor de bouw van de windturbines op het IJsselmeer volgt later.

In SwifterwinT werken meer dan 170 agrarische ondernemers en inwoners in het projectgebied samen aan de realisatie van Windplanblauw. De tweede initiatiefnemer van Windplanblauw is Vattenfall, een vooruitstrevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Daarom investeren zij in groeiende duurzame energieproductie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.

Bouwvlog 2 Op pad met Dennis Hendriks

By vlogs No Comments

In deze bouwvlog kijk je mee met Dennis Hendriks. Als hoofdwaarnemer van Windplanblauw is hij het eerste aanspreekpunt rond de dagelijkse uitvoering en de bouwwerkzaamheden van het windpark. Dennis en Jordi laten in deze vlog zien waar de kraanopstelplaatsen worden gebouwd. Dit zijn de plekken waar hijskranen komen te staan om de onderdelen van de windmolen te hijsen. Ook zie je dat (tijdelijke) bouwwegen en bruggen worden gebouwd. Dit wordt allemaal aangelegd, zodat we straks de windmolens kunnen aanvoeren en opbouwen. In deze vlog zie je hoe dat in zijn werk gaat.

Winnaars Windplanblauw Achterbankspeurtocht

By nieuws No Comments

Tijdens de Tulpenroute Flevoland hebben maar liefst meer dan 80 kinderen meegedaan aan de Windplanblauw Achterbankspeurtocht. Iedereen heeft ontzettend hard zijn best gedaan om alle plaatjes te vinden. Heel knap!

Uit alle inzendingen hebben we 3 winnaars geloot. En de winnaars zijn………
1. Jogien
2. Laurens
3. Sarah
Zij krijgen een Windplanblauw vlieger met daarop hun eigen naam! Jogien, Laurens en Sarah heel veel plezier met jullie vlieger.

Nieuwe directie SwifterwinT BV

By nieuws No Comments

SwifterwinT, één van de initiatiefnemers van Windplanblauw, heeft per 1 mei Hans Wichink aangesteld als strategisch directeur. Samen met operationeel directeur Stephan de Clerck vormt hij de komende jaren de directie van SwifterwinT BV.

Als voormalig leidinggevende van een internationale adviesorganisatie in onder andere projectmanagement, finance & governance en risk & compliance, aanvullend op zijn ervaring in de energiebranche vanuit Nuon, brengt Hans Wichink veel kennis en ervaring mee van het aansturen van projecten met veel verschillende betrokkenen en belanghebbenden. Ook heeft hij als bestuurder ervaring met het opbouwen van organisaties en de samenwerking met partners. Hans woont met zijn partner en 4 jongvolwassen kinderen sinds 1,5 jaar in Diepenveen onder de rook van Deventer. Hij is een fanatiek sporter; als de pandemie het toelaat, besteedt hij een deel van zijn vrije tijd aan het voetballen, fietsen, hardlopen en skiën. In het verleden was hij naast actief voetballer ook betrokken als leider, trainer en bestuurslid bij zijn voetbalclub SV Schalkhaar.

Roy Michielsen, bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor (STAK) SwifterwinT, die toezicht houdt op de directie van SwifterwinT BV is blij met de komst van Hans Wichink. “Aan de benoeming van Hans Wichink is een zorgvuldig en uitgebreid werving- en selectieproces vooraf gegaan. Het profiel voor de strategisch directeur is opgesteld samen met vertegenwoordigers van de Vereniging, de STAK en de projectorganisatie. Marieke Donkervoort, die de directie de afgelopen maanden op ad interim basis heeft versterkt, zorgt voor een warme overdracht en een vliegende start van Hans Wichink. Daarvoor blijft ze nog tot 1 juli bij SwifterwinT betrokken. Ook daar zijn we heel blij om”, licht Michielsen toe.

Nieuwe fase Windplanblauw

Nadat in december vorig jaar de financiering rond is gekomen voor de realisatie van de 37 windmolens van Windplanblauw op land, is het project in een andere fase beland. Dit vraagt om andere competenties van de directie. Stephan de Clerck is in december aangesteld als operationeel directeur. De Clerck maakte in de ontwikkelingsfase van het project ook deel uit van de directie. Naast dat hij kennis, ervaring en een netwerk in windenergie en in het projectgebied meebrengt, draagt hij daarmee zorg voor de continuïteit in het project. Als operationeel directeur is hij verantwoordelijk voor het contractmanagement en de planning.

Strategisch directeur Hans Wichink is aangetrokken om de verbinding met en binnen de leden, contractanten en certificaathouders van SwifterwinT, maar ook met partner Vattenfall en de betrokken overheden te waarborgen en de organisatie verder te ontwikkelen richting de exploitatiefase. Hij is daarin verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en een goede governance en brengt als ‘buitenstaander’ een frisse blik op het project mee en de context waarin dat wordt gerealiseerd.

Over SwifterwinT

In SwifterwinT werken meer dan 170 agrarische ondernemers en inwoners in het projectgebied samen aan de realisatie van Windplanblauw. De tweede initiatiefnemer van Windplanblauw is Vattenfall, een vooruitstrevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Daarom investeren zij in groeiende duurzame energieproductie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.

Over Windplanblauw

Windplanblauw is een windpark in de noordwesthoek van Flevoland. 74 windmolens worden hier vervangen door 61 grotere turbines, met meer vermogen. In totaal zullen deze windturbines jaarlijks ca. 250 MW duurzame stroom opwekken. Windplanblauw levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstelling in het Nederlandse Klimaatakkoord om in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te wekken.

Een deel van de opbrengsten van het windpark wordt in een omgevingsfonds gestort ten bate van de inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad. Ook konden bewoners van Swifterbant, Dronten en Lelystad investeren in het windpark in de vorm van obligaties. Op de obligatielening van 10 miljoen euro is voor 30% door inwoners van Flevoland ingeschreven.

Planning

Begin dit jaar is gestart met het saneren van de eerste 12 bestaande windmolens in het gebied en het aanleggen van inritten, parkwegen, kraanopstelplaatsen en turbinefundaties voor de 37 windmolens op land. De bouw van deze windmolens staat voor begin volgend jaar gepland. Medio 2023 worden deze windmolens naar verwachting in gebruik genomen. Het startsein voor de bouw van de turbines op het IJsselmeer volgt later.

Werkzaamheden Windplanblauw

By nieuws No Comments

De komende periode vinden de volgende werkzaamheden plaats:

April

Verder aanleggen van de inritten en de parkwegen. Bouwverkeer rijdt over de Swifterringweg, Dronterringweg, Visvijverweg en Ketelmeerdijk.

Mei

In mei start Hitachi Powergrids met de voorbereidingen voor de bouw van het hoogspanningsstation langs de Rivierduintocht. Hiervoor rijdt het bouwverkeer met materiaal over de Visvijverweg. Om de elektriciteit, die straks door de windturbines wordt opgewekt, terug te leveren aan het elektriciteitsnet, wordt er een 150 kiloVolt exportkabel van dit hoogspanningsstation naar het TenneT hoogspanningsstation bij de Maxima centrale aangelegd. De aannemer Alsema gaat deze kabel aanleggen in de berm van de Visvijverweg, de werkzaamheden starten vanaf half mei. Meer informatie hierover volgt.

Stremming Swiftervaart door bouw bruggen

Voor de bouw van de twee tijdelijke bruggen over de Swiftervaart is de Swiftervaart volgens de huidige planning van 10 mei tot en met 25 juni afgesloten. Als uitzondering daarop is doorvaart van de Swiftervaart wel mogelijk in de volgende weekenden:

 • 29-30 mei (week 21)
 • 5-6 juni (week 24)
 • 19-20 juni (week 26)

De stremming is afgestemd met Watersportvereniging Swift.

Vanaf 5 mei afsluitingen en omleidingen voor fiets- en wandelroutes

In verband met de werkzaamheden voor Windplanblauw gelden er vanaf 5 mei afsluitingen en omleidingen voor een aantal fiets-en wandelroutes in het Rivierduingebied. Deze gelden alleen op doordeweekse dagen. Vanaf half juni wijzigt de afsluiting en de omleiding voor de fietsers en wanderlaars. U wordt via de BouwApp, Facebook en onze website op de hoogte gehouden van de actuele situatie.

Kijk hier voor meer informatie en de kaart met de locaties van de werkzaamheden en omleidingsroutes.

Berend Bosma, melkveehouder en vader van vier kinderen denkt aan de volgende generatie

By nieuws No Comments

Berend Bosma is eigenaar van een melkveehouderij aan de Visvijverweg. Samen met zijn kinderen woont en werkt hij in het gebied Windplanblauw. “De oudste twee (18 en 19 jaar) werken regelmatig mee op het bedrijf, het samen doen is onze kracht. Ik stimuleer dat als vader ook zo veel mogelijk.”

Samenwerken is voor Berend de sleutel tot succes. “Alleen kan ik het niet, het bedrijf runnen we samen en dat geldt wat mij betreft ook voor Windplanblauw. Ik vind het top dat de jeugd hier in het gebied zo goed met elkaar omgaat, ik zou tegen de organisatie van SwifterwinT willen zeggen: betrek ze ook meer bij het windpark. De Vereniging moet op zijn minst nog vijfentwintig jaar bestuurd worden, daar kun je nu al wel wat fris bloed bij gebruiken.”

Leuk moment
Berend heeft jarenlang grond verhuurd aan een investeerder voor de exploitatie van twee molens. “Deze molens heb ik in 2019 al laten saneren, omdat ik wist dat Windplanblauw eraan zat te komen. Ik wilde vertrouwen laten zien in het project en een voorbeeld zijn richting de leden, maar ook richting mijn kinderen; zó werken we hier samen. Het was mooi geweest als ik daar ook wat goodwill voor terug had gezien. Ik ontmoet mensen die moeilijk doen om het moeilijk doen, tegen hen zou ik willen zeggen: stop daarmee. We willen allemaal vooruit, we moeten nu door. Persoonlijk vond ik het een leuk moment toen ik de eerste stokjes voor de bouw van de parkwegen in het land zag staan. Na zeven jaar hard werken van de Vereniging was dat voor mij een mijlpaal.” 

Zwemmen
Berend blijft Windplanblauw op de voet volgen, al krijgt hij straks zelf geen molen op zijn land. “Dat het dorp ook zo goed bij het project wordt betrokken, vind ik fijn. Bewoners konden investeren en ideeën aandragen om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Hierbij kun je denken aan het verwarmen van het zwembad met als doel Swifterbant wat levendiger te maken!”

Vanaf 10 mei gelden er afsluitingen en omleidingen voor fiets- en wandelroutes

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

In verband met de werkzaamheden voor Windplanblauw gelden er vanaf 10 mei afsluitingen en omleidingen voor fiets-en wandelroutes in het Rivierduingebied. De afsluitingen gelden op doordeweekse dagen. In het weekend worden de fiets- en wandelpaden weer opengesteld. De afsluitingen van fiets- en wandelpaden zullen het hele project – tot medio 2023 – aanwezig zijn in verschillende faseringen.

Klik op de kaart voor de locatie van de werkzaamheden.

Op bovenstaande kaart zijn omleidingen voor de fietsroutes aangegeven.
Voor omleidingen van de lange afstandwandelroutes kunt u terecht op Wandelnet.

16 april tot 10 mei Tulpenroute Flevoland

By nieuws No Comments

Vanaf 16 april tot 10 mei kunnen we weer volop genieten van het kleurrijke buitengebied van de gemeente Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere tijdens Tulpenroute Flevoland 2021.

Ook Windplanblauw doet mee aan de Tulpenroute! Langs de route kom je borden tegen waarop we meer vertellen over de Swifterbantcultuur, onze archeologische vondsten en het toekomstige windpark. En let goed op, want op een van de borden vind je een link naar onze online photobooth waar je op de foto kunt met het windpark op de achtergrond. Plak er allemaal leuke stickers bij, stuur ‘m op en kom in de online wall of fame van Windplanblauw. Hoe leuk!

Download de achterbankspeurtocht
Speciaal voor de kinderen is er dit jaar een leuke achterbankspeurtocht! Download hem hier.

Om te zorgen voor spreiding van het aantal bezoekers in verband met corona bieden we de autoroutes dit jaar via een online platform aan. Tickets zijn verkrijgbaar via www.tulpenrouteflevoland.nl

Lokale ondernemers aan de slag voor Windplanblauw

By nieuws 2 Comments

Op donderdag 28 mei 2020 organiseerde Windplanblauw een online Bedrijvenmarkt voor lokale ondernemers. De Bedrijvenmarkt stond in het teken van verbinden en kennismaken. 

Inmiddels zijn een aantal lokale ondernemers aan de slag voor Windplanblauw! Denk daarbij aan werkzaamheden, zoals het schoonmaken van kantoren, uitvoeren van grondwerkzaamheden, het leveren van beton etc.

Wij zijn blij met de betrokkenheid van ondernemers uit het gebied! De samenwerking met lokale ondernemers varieert, mede afhankelijk van de voortgang van het traject.

 • 123 Machineverhuur, Dronten
 • Albert Heijn, Swifterbant
 • Berdi Sport en Groen, Nagele
 • Bol van Staveren, Dronten
 • Breure, Swifterbant
 • Jerunits, Swifterbant
 • Keurbeton, Swifterbant
 • Kijlstra, Swifterbant
 • Loodgieter de Vos, Swifterbant
 • Loonbedrijf De Waard, Dronten
 • Mirliton, Dronten
 • Shortgolf, Swifterbant
 • Tietema, Swifterbant
 • Van der Woude Handelsonderneming, Swifterbant
 • Wouda, Dronten
error: Copyright Windplanblauw