All Posts By

Windplanblauw

Vlog 1 – Digitaal meegraven met archeologie

By vlogs No Comments

Wat komt er bij archeologisch bodemonderzoek allemaal kijken? In ieder geval een graafmachine, een hele hoop (natte) aarde en een stel besmeurde archeologen die alles afweten van de Swifterbantcultuur. Zij onderzoeken de lagen in de grond en vinden materialen die duiden op menselijke activiteit rond die tijd.

Wij geven een digitaal kijkje in deze werkzaamheden. Waar stuiten ze op? En hoe gaan ze te werk? Bekijk de vlog.

Vragen stellen kan!
Heb je een vraag aan één van de archeologen? Onder de video kun je een reactie achterlaten of mailen naar: info@windplanblauw.nl ovv vraag voor vlog.

De archeologen beantwoorden dan jouw vraag in een volgende vlog.

Inschrijving obligaties gesloten

By nieuws No Comments

De inschrijving voor de obligaties is gesloten. Van maandag 28 september 2020 tot en met zondag 18 oktober 2020 kon u zich inschrijven voor onze obligatielening. Heeft u zich ingeschreven? Dan ontvangt u persoonlijk bericht over de verdere procedure.

Bewoners en lokale ondernemers uit Swifterbant en omliggende plaatsen krijgen voorrang bij de verdeling van de obligaties. We passen de baksteenmethode toe wanneer in de eerste drie schillen meer vraag is dan obligaties om te verdelen. Als na de eerste toekenningsronden binnen schillen 1, 2 en 3 obligaties overblijven, worden deze verdeeld over schillen 4 en 5.

De notaris maakt het geld pas over naar SwifterwinT op Land als ook de projectfinanciering definitief is toegezegd. Dit heet de financial close. Als de financial close niet uiterlijk op 30 september 2021 wordt bereikt, krijgt iedereen die de toegewezen obligaties heeft gekocht zijn geld teruggestort. Dit is inclusief transactiekosten, voor zover van toepassing.

Nu de inschrijving is gesloten, is deelnemen niet meer mogelijk.

Wilt u op de hoogte blijven over Windplanblauw? Meld u verderop op deze pagina aan voor de nieuwsbrief van Windplanblauw.

Streefbedrag is gehaald! Inschrijven kan nog steeds

By nieuws No Comments

Op donderdag 10 september zijn we gestart met de campagne voor de obligatielening voor het windpark en op maandag 28 september is de inschrijving opengegaan. Intussen is er al meer dan 100% ingeschreven op de propositie. Dat betekent dat het streefbedrag van 10 miljoen euro al is gehaald. Daar zijn we erg blij mee!

Inschrijven kan nog steeds

SwifterwinT vindt het van belang dat mensen uit het gebied financieel voordeel uit het windmolenpark kunnen halen. Dus inschrijven heeft nog steeds zin. Want, omwonenden en bedrijven uit de regio krijgen voorrang bij de verdeling. Wilt u meedoen? Dat kan nog tot en met 18 oktober! Op dit moment is 11% van de inschrijvers afkomstig uit schil 1, 2 en 3. Er is dan ook nog voldoende ruimte voor regionale investeerders.

Alle informatie vindt u op www.windplanblauw.nl/obligaties. Inschrijven gaat via DuurzaamInvesteren.nl.

Lees voor het nemen van een beleggingsbeslissing, het prospectus om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

SwifterwinT ondertekent hoofdcontract Dura Vermeer

By nieuws No Comments

SwifterwinT heeft recent het hoofdcontract met Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. ondertekend. Dit contract behelst de complete civiele werkzaamheden en benodigde parkinfrastructuur van de 37 windmolens op land, onderdeel van Windplanblauw. Eind dit jaar zullen naar verwachting alle project- en financieringsovereenkomsten zijn getekend (Financial Close), waarna in 2021 de bouw van start gaat.

Dura Vermeer is onder andere geselecteerd vanwege de hoge score op planning, duurzaamheid en volwassenheid van het procesmanagement. Veiligheid in het project en met name verkeerveiligheid voor de omgeving staat hoog op de prioriteitenlijst van SwifterwinT. Dura Vermeer sluit naadloos aan op deze waarden.

Bouwwerkzaamheden
Als eerste wordt de parkinfrastructuur aangelegd waaronder de parkwegen, bouwwegen, parkbekabeling, kraanopstelplaatsen en fundaties. Deze civiele en elektrische werken die nodig zijn voor de exploitatie van het windpark worden uitgevoerd door hoofdaannemer Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. Voor het begin van de fysieke bouwwerkzaamheden in het buitengebied van Swifterbant in 2021, is al gestart met de nodige voorbereidende werkzaamheden.

Samenwerking met lokale partijen
Dura Vermeer is een Nederlands bouwconcern dat actief is in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Met Dura Vermeer heeft SwifterwinT een solide partner gevonden die is gericht op continuïteit en duurzaamheid. Voor de uitvoering van de werkzaamheden werkt Dura Vermeer samen met lokale partijen die zich hebben aangesloten tijdens de bedrijvenmarkt eind mei dit jaar. Hans Lammers, Projectmanager bij Dura Vermeer: “Inmiddels is ons projectkantoor in Swifterbant ingericht en we hebben daarin al gelijk de samenwerking met lokale bedrijven gezocht. We vinden het prettig dat de bouw van dit windpark kansen biedt voor de ondernemers uit de buurt.” Meer achtergrondinformatie over Dura Vermeer is te lezen op www.duravermeer.nl.

Ontwikkeling windpark Windplanblauw
Het nieuwe windpark Windplanblauw wordt ontwikkeld door Vattenfall en SwifterwinT. SwifterwinT is een samenwerking van ruim 170 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit het buitengebied van Swifterbant. Van de 61 nieuwe turbines bevinden zich er 37 van SwifterwinT op het land. Meer informatie over SwifterwinT bv is te vinden op www.swifterwint.nl.

Vertrek bestuurder SwifterwinT

By nieuws No Comments

Afgelopen week heeft een van de bestuursleden van SwifterwinT, Jeroen Holman, zijn functie neergelegd.

Jeroen Holman stond als bestuurder van SwifterwinT aan de wieg van Windplanblauw. Hij is participant en levert daarnaast ook zakelijk enkele diensten aan het windpark. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen heeft hij zijn functie neergelegd. Zijn afweging om in het belang van de geloofwaardigheid van het bestuur af te treden, respecteren SwifterwinT en Windplanblauw ten zeerste.

Voor de voortgang van het project heeft zijn vertrek geen gevolgen. Op dit moment kan het bestuur met twee man verder. Wel wordt gezocht naar een nieuwe bestuurder, die op korte termijn kan worden geïnstalleerd.

SwifterwinT bedankt Jeroen voor zijn tomeloze inzet voor Windplanblauw de afgelopen jaren, zijn oog voor detail en zijn financiële kennis. “We wensen hem het allerbeste”, aldus Stephan de Clerck, directeur van SwifterwinT.

Digitaal Meegraven naar de Swifterbantcultuur met archeologen

By vlogs No Comments

Een deel van Windplanblauw ligt in het Rivierduingebied in Swifterbant. Een gebied met veel archeologische waarde. Van 5300 tot 3400 voor Christus leefde hier de Swifterbantcultuur waarbij het omslagpunt ligt van jagen/verzamelen naar boeren. Het Rivierduingebied is uiteindelijk overstroomd, maar door laagjes slibafzetting is de beschaving heel mooi bewaard gebleven. Het is nu cultureel erfgoed en als Windplanlauw willen we dit beschermen. Eind 2017 zijn de eerste onderzoeken gestart door archeologen.

Nieuwsgierig wat de archeologen doen en vinden? Binnenkort kunt u Digitaal Meegraven met de opgravingen. De archeologen nemen u mee in hun vlogs waarin ze de Swifterbantcultuur onderzoeken. Ze delen beelden van de bodemopbouw, de vondsten, het zeven van de grond, de opgravingen en nog veel meer.

Meld u aan voor de nieuwsbrief en houd onze website in de gaten!

 

Inschrijving obligaties geopend

By nieuws No Comments

De inschrijving voor de obligaties is geopend! Vanaf vandaag tot en met zondag 18 oktober 2020 kunt u inschrijven voor onze obligatielening. In totaal wordt er 10 miljoen euro opgehaald, dat wordt gebruikt om het windpark te realiseren.

Meer weten? Kijk op www.windplanblauw.nl/obligaties voor alle informatie of download het prospectus op www.windplanblauw.nl/prospectus.

Heeft u vragen? Op dinsdag 13 oktober organiseren we een online informatiebijeenkomst. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

NB. Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de obligatieregeling is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties. Lees voor het nemen van een beleggingsbeslissing, het prospectus om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Samen bouwen aan Windplanblauw

By vlogs No Comments

Wilt u investeren in Windplanblauw? Dat kan! Van maandag 28 september 2020 en loopt tot en met zondag 18 oktober 2020 is de inschrijving van de obligatielening van Windplanblauw geopend. In deze video vertelt directeur SwifterwinT bv Herman Vermeer over hoe we samen Windplanblauw bouwen.

Kijk op www.windplanblauw.nl/obligaties voor alle informatie of download het prospectus op www.windplanblauw.nl/prospectus.

Heeft u vragen? Op donderdag 24 september en dinsdag 13 oktober organiseren we een online informatiebijeenkomst. Aanmelden kan via de website.

NB. Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de obligatieregeling is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties. Lees voor het nemen van een beleggingsbeslissing, het prospectus om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Windplanblauw geeft obligaties uit voor bouwen windpark

By nieuws No Comments

In de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad) wordt het windpark Windplanblauw ontwikkeld. Initiatiefnemer SwifterwinT geeft bewoners en bedrijven uit de omgeving de kans om te investeren in dit windpark. Het doel is om in totaal voor maximaal 10 miljoen euro aan obligaties op te halen voor de bouw van 37 nieuwe windturbines op land.

Financiering bouw windmolens
De ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren die samen SwifterwinT vormen, hebben tot nog toe de ontwikkelkosten van de windturbines samen gefinancierd. Voor de financiering van de bouw is veel geld nodig, dat geleend wordt bij projectfinanciers.

Wie kan meedoen?
Bewoners en bedrijven uit heel Nederland kunnen inschrijven voor obligaties. Windplanblauw vindt het echter belangrijk dat alle bewoners en bedrijven uit Swifterbant en omliggende plaatsen kunnen meedoen. Voor het toekennen van de obligaties werken zij daarom met schillen. Inschrijvers uit Swifterbant, Lelystad, Dronten, Ketelhaven, Urk en Nagele krijgen in deze volgorde als eerste obligaties toegekend. Als na de eerste toekenningsronden obligaties overblijven, worden deze verdeeld onder de rest van Flevoland en Nederland.

Obligatielening
Het uitwerken van de obligatielening is in samenspraak gegaan met bewoners uit Swifterbant, Dronten en Lelystad. Zij hebben als de Vrienden van Windplanblauw meegedacht en input gegeven op de uiteindelijke voorwaarden. Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de obligatielening is vervolgens goedgekeurd door de AFM. Deze goedkeuring vormt geen aanprijzing van een belegging in de obligaties. Beleggers wordt aangeraden voor het nemen van een beleggingsbeslissing, het prospectus te lezen. Dit om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Inschrijving en toekenning obligaties
De inschrijving voor obligaties opent op maandag 28 september en loopt tot en met zondag 18 oktober. Inschrijven gaat online via DuurzaamInvesteren.nl. Op de website www.windplanblauw.nl/obligaties staat het prospectus met meer informatie over potentiële risico’s en voorwaarden van de obligaties.

error: Copyright Windplanblauw