All Posts By

Windplanblauw

Eerste turbine IJsselmeer staat

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Bij Windplanblauw bereikten we afgelopen week een fantastische mijlpaal! De onderdelen van de eerste turbine die we op 29 april vanuit de Alaskahaven in Amsterdam vervoerden naar het werkgebied op het IJsselmeer, staan nu stevig op hun plek en vormen de eerste windturbine in het IJsselmeer. Dit is de eerste van de 24 turbines die we uiteindelijk in het gebied plaatsen.

Het plaatsen van een turbine is een bijzonder nauwkeurig proces. Het onderste gedeelte van de turbine moet eerst op de ankerkooi worden geplaatst, zoals te zien is op de foto’s. Pas als deze stevig staat, kunnen we de andere onderdelen monteren, om tot slot de bladen te bevestigen. De buitenkant van de eerste turbine is nu zo goed als af, maar net zoals op land is turbine dan nog niet gereed. Aan de binnenkant zijn er namelijk nog veel systemen de we moeten installeren voordat de turbine echt kan gaan draaien.

We kunnen niet wachten tot de eerste turbine volledig operationeel is en energie begint op te wekken.

Bouw turbines IJsselmeer

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

De bouw van het windmolenpark op het IJsselmeer is een indrukwekkende operatie die steeds meer vorm begint te krijgen. De funderingen van de turbines zijn bijna allemaal gereed voor de ontvangst van de turbine onderdelen. Momenteel vindt er in de Alaskahaven te Amsterdam de overslag plaats van diverse onderdelen die nodig zijn voor de bouw van het park. Het is iedere keer weer bijzonder om te zien hoe groot deze onderdelen zijn en hoe ze uiteindelijk samenkomen om een indrukwekkende turbine te vormen.

Wanneer de turbines staan, zie je straks 24 gondels op zo’n 130 meter boven het water hangen. Op dit moment staan deze gondels nog op de grond. En dan zijn er nog de bladen die gebruikt worden om de wind te vangen. Deze bladen worden per schip aangevoerd. Als je goed kijkt, zie je op de foto’s ook een aantal personen (heel klein) die naast de bladen staan en de immense grootte van de bladen benadrukken. Straks vormen drie van deze bladen tezamen “de wieken” van de turbine met een diameter van 158 meter.

En dan de logistieke uitdaging van het vervoeren van deze enorme onderdelen. Waar op land de windturbine onderdelen horizontaal werden vervoerd, worden de onderdelen voor het windpark op het IJsselmeer verticaal vervoerd. Dit is om het aantal handelingen op water minimaal te houden. Doordat de onderdelen verticaal vervoerd worden, vangen de onderdelen wind. Daarom is een zogeheten vortex-killer aangebracht om te voorkomen dat de wind te veel vat op de mastdelen krijgt. De vortex-killer is de zwarte spiraal om het bovenste mastdeel en wordt na de installatie verwijderd.

 

Inloopbijeenkomst

By nieuws No Comments

Wij organiseren een inloopbijeenkomst voor de omwonenden van het Windpark Windplanblauw. Wij staan dan klaar om u te informeren over de turbines, SwifterwinT, Stichting WinTfonds Swifterbant en de huidige ontwikkelingen van het park.

Werkzaamheden op land: verwijderen tijdelijke bruggen

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op dit moment zijn we bezig met het verwijderen van de twee tijdelijke bruggen over de Swiftervaart.

De afgelopen weken zijn de constructies helemaal vrijgegraven. Deze week zijn we gestart met het verwijderen van de bovenste brugdelen. Deze werkzaamheden kunnen we allemaal nog vanaf de wal uitvoeren. Op de foto’s kun je zien hoe we daar te werk gaan!

Vanaf volgende week worden ook werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd, om de constructie in het water te verwijderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf grote pontons in het water.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor de omgeving?

  • De Swiftervaart is van 6 t/m 31 maart gestremd voor vaarverkeer. De vaart is vanaf 1 april weer bevaarbaar, dus in het Paasweekend kan er weer gevaren worden!
  • De noordzijde van de RT en de ET lijn (dus de twee oostelijke lijnen) zijn nu niet meer vanaf de Dronterringweg bereikbaar. Daarom is er meer bouwverkeer op de Elandweg. De grote transporten rijden weg via de Ketelmeerdijk en bouwverkeer rijdt maximaal 60km/u.
  • Vanaf maart zien we steeds meer broedende vogels, waaronder veel zwanen. Rondom de werkzaamheden in de vaart is het riet weggemaaid, zodat vogels die graag aan de waterkant broeden een ander plekje zoeken voor een nest. Zo voorkomen we dat we broedende vogels storen met onze werkzaamheden.

Meldingsformulier geluid en slagschaduw

By nieuws No Comments

Vanuit Windplanblauw streven we ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over de werking van onze windturbines en om eventuele problemen zo snel mogelijk, indien mogelijk, op te lossen. We begrijpen ook dat sommige omwonenden overlast kunnen ervaren als gevolg van de windturbines in de buurt van hun huis. Daarom willen we u graag informeren over hoe u eventuele problemen kunt melden en wat u van ons kunt verwachten.

Meldingsformulier

Als u overlast ervaart van onze windturbines, kunt u dit melden via ons meldingsformulier. We streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren op uw melding en zullen u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding.

Geluidsapp

Naast het meldingsformulier bieden we ook een geluidsapp aan, waarmee u de geluidsniveaus van onze windturbines kunt volgen. Deze app is bedoeld voor het verwerken van feedback op het geluid en slagschaduw en om u te informeren over de geluids- en slagschaduwniveaus. De app zelf is te downloaden via de Google Play en App Store. Let op: de app is niet bedoeld voor het afhandelen van klachten. Als u een klacht heeft over de windturbines, verzoeken wij u vriendelijk om het meldingsformulier in te vullen.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt over ons windpark, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Bezoek onderstation

By nieuws No Comments

Voor Windplanblauw hebben Vattenfall en SwifterwinT besloten om samen een aansluiting bij TenneT te delen. Hiervoor is een Gesloten Distributie Systeem (GDS) nodig en daarom is er bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een ontheffing aangevraagd. Het GDS is opgericht onder de naam OSwinT: OnderStation winT.

In januari 2020 was Windplanblauw te gast bij het ACM in Den Haag om de aanvraag uit te leggen. Hier werd duidelijk dat niet alle ACM-medewerkers die betrokken zijn bij de ontheffing daadwerkelijk op een transformatorstation zijn geweest. Daarom heeft Windplanblauw hen uitgenodigd voor een werkbezoek. Dankzij een enthousiaste toelichting van projectmanager Eric van Niekerk van Hitachi werd het bezoek aan het 150/33kV transformatorstation een groot succes waar veel kennis is uitgewisseld.

 

 

 

 

Waarom staan sommige turbines nog stil?

By nieuws No Comments

Op dit moment zijn alle turbines op land afgebouwd en hiermee lijken de turbines klaar voor gebruik, maar waarom draaien nog niet alle windturbines?

Dit is vergelijkbaar met het bouwen van een huis. Nadat een huis casco is opgeleverd gaat er nog veel tijd zitten in de afbouw. Dit geldt ook voor de windturbines die er nu al staan. Aan de buitenkant zijn ze al helemaal af, maar aan de binnenkant wordt nog hard gewerkt. Zo worden wordt een aantal belangrijke nevensystemen ingesteld die noodzakelijk zijn voor productieregistratie, slagschaduwregelingen, luchtvaartverlichting en zelfs detectie van vogels en vleermuizen. Zodra dit klaar is, zullen de turbines getest worden.

Nadat alle testen succesvol zijn afgerond en een windturbine in bedrijf is genomen, volgt een periode waarin een proefbedrijf plaatsvindt. Dit is vergelijkbaar met een testrit bij het kopen van een nieuwe auto. Het proefbedrijf duurt een aantal weken en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er moet namelijk voldoende wind zijn om aan te kunnen tonen dat de windturbines onder verschillende windcondities en zonder onderbreking naar verwachting presteren.

Aan het eind van het proefbedrijf doen wij samen met Vestas bij iedere turbine een inspectie. Heeft Vestas haar werk goed gedaan? Werken alle veiligheidssystemen? Zijn de turbinebladen op de juiste manier afgesteld? Wordt de koelolie niet te heet? Geven de sensoren de juiste informatie door en leveren de windturbines stroom zoals door de fabrikant opgegeven? Deze, en nog meer zaken, worden gecontroleerd. Alle resterende zaken worden vervolgens opgenomen in een restpuntenlijst voor Vestas.

Als de turbines voldoen aan de gestelde eisen, worden ze overgedragen en start de exploitatiefase. Dan draaien de turbines (bijna) continu en leveren ze duurzame stroom.

Op land: een update

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Afgelopen week is Dura Vermeer begonnen met het verwijderen het tijdelijk asfalt, op plekken waar dit niet hoeft te blijven liggen voor de definitieve situatie. Eerst wordt de asfaltlaag verwijderd. Daarna wordt de laag puin, die onder het asfalt ligt, ook weggehaald. Zowel het asfalt als de puin wordt hergebruikt/gerecycled, dus dit wordt nauwkeurig losgehaald. Tot slot wordt de ruimte die ontstaat weer aangevuld met grond, maar daarvoor moet het land eerst wat droger zijn. De eerste werkzaamheden hebben plaatsgevonden op de RT lijn, de meest oostelijke lijn.

Ook zijn afgelopen week de werkzaamheden begonnen op de RD lijn bij de Swifterringweg. Hier zit een tijdelijke overkluizing: dit is een constructie die over de tocht ligt waarmee de uitrit van de parkweg tijdelijk breder was. Dit was nodig voor de werkzaamheden van Vestas. Deze overkluizing wordt in de komende weken verwijderd, dus ook hier is alvast het asfalt verwijderd.

Voor deze week staan de volgende werkzaamheden gepland:
Zowel afgelopen maandag als vandaag gaan de freeswerkzaamheden verder op de ET-noord en de RD-noord. De werkzaamheden zijn hetzelfde: asfalt verwijderen, puin verwijderen en de ontstane ruimte weer opvullen.

Vanaf vandaag gaan ook de werkzaamheden aan de overkluizing verder. Het dek, de stangen en de planken van de overkluizing moeten worden verwijderd. Dit duurt alles bij elkaar zo’n twee weken. Een verkeersregelaar houdt de veiligheid op het fietspad in de gaten.

De plekken waar deze week werkzaamheden zijn, staan met paarse cirkels aangegeven op de afbeelding.

Betonstort op het water

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Vrijdagmorgen (20 januari) is Ballast Nedam gestart met de betonstort op windmolenfundatie BU06 op het IJsselmeer. Het storten van het beton behoort tot het laatste onderdeel in de bouw van de fundaties.

In totaal wordt 8.000 m3 beton gestort, naar verwachting zal dit grotendeels overdag plaatsvinden. Afhankelijk van het weer zal aan het einde van de middag tot in de loop van de avond worden gestart met het vlinderen van het beton, het afwerken van het betonnen oppervlak zodat dit mooi egaal opdroogt.

Bij zowel het storten als bij het vlinderen wordt geluid geproduceerd. Omdat de werkzaamheden op enige afstand van de IJsselmeerdijk zullen plaatsvinden zal de geluidoverlast van de werkzaamheden, mede door de zuidwesten wind, beperkt zijn.

Na het storten zullen de fundaties gereed worden gemaakt voor de aansluiting op het stroomnet en de plaatsing van de turbines. Daarover later meer.

error: Copyright Windplanblauw