All Posts By

Windplanblauw

Windplanblauw stelt  een deel van de opbrengst ter beschikking voor projecten in de omgeving

By nieuws No Comments

Zodra de nieuwe turbines draaien, stelt Windplanblauw een deel van de opbrengst ter beschikking voor projecten in de omgeving. Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en het klimaat. Denkt u in een werkgroep mee over de bestedingskaders voor de projecten?

Kijk dan voor meer informatie en aanmelding op www.dronten.nl/duurzaam.

Werkzaamheden Windplanblauw

By nieuws No Comments

De werkzaamheden voor de bouw van Windplanblauw zijn gestart. Hieronder een actueel overzicht van de werkzaamheden die de aankomende periode worden uitgevoerd.

Maart

  • Bomen kappen ter plaatse van de inritten van het windpark aan de Swifterringweg, Visvijverweg en de Dronterringweg.
  • Het plaatsen van gele verkeersborden en bouwborden.
  • Verbreden van watergangen in het Swifterbos.
  • Aanleggen van passeerplekken langs de Visvijverweg.

April

  • Start aanleg parkwegen.
  • Start bouw bruggen over de Noordertocht en tijdelijke bruggen over de Swiftervaart.

Verkeershinder

Er zal een aantal weken verkeershinder zijn op de Dronterringweg en de Swifteringweg. Verkeer wordt overdag met verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid (ter hoogte van de nieuwe inritten naar het windpark en de tijdelijke rotonde) De wegen worden vier een nacht afgesloten, verkeer zal dan worden omgeleid. Zodra duidelijk is wanneer dit is, zullen wij dit op deze website en via de Windplanblauw BouwApp communiceren.

Uitnodiging: 26 februari In gesprek met de ecologen van Windplanblauw

By nieuws No Comments

Vrijdag 26 februari van 15.00-16.30 uur organiseert Windplanblauw een digitale bijeenkomst over ecologie en werkzaamheden in het Swifterbos. Hiermee willen we u informeren èn de gelegenheid geven in gesprek te gaan met deskundigen over deze onderwerpen.

Ecologie

Hoe gaat Windplanblauw om met de bescherming van dieren en planten bij de bouw en exploitatie van het windpark?

In deze bijeenkomst vertellen de ecologen van Windplanblauw en Dura Vermeer – Tom Zeegers en Jeroen Demmers – welke maatregelen getroffen worden ter bescherming van de ‘ecologische waarden’ tijdens de bouw. Daarbij is er volop ruimte om vragen te stellen en met de ecologen in gesprek te gaan.

Werkzaamheden Swifterbos

Van 1 t/m 15 maart werken Windplanblauw en Staatsbosbeheer samen in het Swifterbos. Het doel hiervan is om watercompensatie te realiseren. Bij de aanleg van het windpark worden extra verhardingen aangelegd, zoals de parkwegen. Om problemen bij de waterhuishouding te voorkomen, moet hiervoor op een andere locatie mogelijkheid worden gecreëerd om (regen-)water af te voeren of op te vangen. Dat heet watercompensatie. Een deel hiervan moet gerealiseerd zijn voordat gestart wordt met de aanleg van de parkwegen. In overleg met Staatsbosbeheer is ervoor gekozen dit in het Swifterbos te doen. Door het hier te doen, wordt meteen een oplossing gecreëerd voor de waterhuishouding in het Swifterbos, waar het soms te nat en soms te droog is.

Hoe werkt dit?

Dit doen we door een aantal watergangen in het Swifterbos uit te graven, andere te verbreden en door de oevers hiervan natuurvriendelijk aan te leggen. Hierdoor verbetert de afwatering in het Swifterbos, want die is op dit moment niet goed. En dat is weer goed voor de dieren, planten en bomen in het bos. Dus winst voor het Swifterbos en een oplossing voor de extra verhardingen van Windplanblauw. De boswachter van Staatsbosbeheer, Herman uit de Bosch, is hierbij ook aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 24 februari via info@windplanblauw.nl. De link voor de digitale vergadering ontvangt u uiterlijk vrijdagochtend 26 februari. U kunt uw vragen ook vooraf mailen naar info@windplanblauw.nl. Dan beantwoorden we deze tijdens de bijeenkomst.

Waar staan we nu?

By nieuws No Comments

Windplanblauw heeft de financiering en de belangrijke contracten voor de windmolens op land rond. Dit jaar gaat de bouw van het windpark beginnen. Voordat we nieuwe windmolens kunnen bouwen worden dit jaar eerst de bestaande windmolens verwijderd die in de weg staan voor de nieuwe molens. Ook worden de civiele werkzaamheden uitgevoerd en wordt het hoogspanningsstation gebouwd. Zodat Vestas Benelux in 2022 kan starten met de bouw van de nieuwe windmolens.

Benieuwd naar de huidige stand van zaken? Bekijk dan onze spread. (gepubliceerd in de Flevopost op 27 januari 2021)

37 nieuwe en efficiëntere windmolens voor Windplanblauw

By nieuws No Comments

In Windplanblauw worden de huidige 46 windmolens op land van verschillende turbinevarianten en merken vervangen door 37 nieuwe en efficiëntere windmolens. Vestas, de nieuwe turbineleverancier, gaat 37 V162-5.6 MW-turbines leveren van het type EnVentus. 

De EnVentus V162-5,6 MW is een hypermoderne windmolen die een maximale opbrengst aan duurzame energie produceert, terwijl de impact op de omgeving tot een minimum beperkt blijft.

De windturbines aan de Vuurtocht- en Rivierduintochtlijn (VT- en RD-lijn) krijgen een ashoogte van 136 meter en een tiphoogte (het hoogste punt van het rotorblad) van 213 meter. De windturbines aan de Elandtocht- en Rendiertocht (ET- en RT-lijn) krijgen een ashoogte van 168 meter en een tiphoogte van 249 meter. 

De 37 windmolens op land hebben samen ruim 200 MW opgesteld vermogen. Ze produceren daarmee voldoende groene stroom voor het totale elektriciteitsverbruik van ca. 275.000 huishoudens. De bouw van de 24 windmolens op het IJsselmeer volgt later.

Verwijderen windmolens Klokbekertocht en Rivierduintocht

By nieuws No Comments

We zijn dit jaar begonnen met het verwijderen van windmolens langs de Klokbekertocht. Deze staan op de plaats waar de nieuwe windmolens komen te staan. Dat geldt ook voor de windmolens langs de Rivierduintocht.

Inmiddels zijn de eerste windmolens verwijderd. Hierbij zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden: vrijdag 7 januari was het zonnig en vrijwel windstil. Daardoor konden we de rotorbladen van de eerste molen verwijderen. De rotorbladen zijn ongeveer 33 meter lang en daarmee het langste onderdeel van de windmolen. De mast is ongeveer 67 meter lang, maar die kan in drie delen worden gedemonteerd en vervoerd. De gondel wordt ook in zijn geheel afgevoerd.

Het afvoeren van de windmolen-onderdelen gebeurt door middel van speciaal transport. Dit transport volgt de route Swifterringweg, N711 en A6. Naast de windmolenonderdelen worden ook de funderingen verwijderd en het puin afgevoerd. Dat gebeurt met gewone vrachtwagens. De overige bestaande windmolens in het gebied worden later verwijderd.

Het verwijderen van de windmolens is naar verwachting in maart afgerond. Het gaat om 12 windmolens langs de Klokbekertocht en Rivierduintocht. De foto’s zijn gemaakt door Business in Wind, die verantwoordelijk is voor het weghalen van de windmolens. 

Vlog 6 – Opgraven, spoelen en sorteren

By vlogs No Comments

Het duintje aan de Rivierduinweg, Swifterbant, is minutieus uitgeplozen op vondsten en oud materiaal. Hoe doen de archeologen dat? Dat gaat in drie stappen. Eerst worden er vakken van een meter bij een meter gemaakt waarbij de grond per 10 cm afgepeld wordt. Die grond gaat in een speciale kruiwagen de zeefinstallatie in, die de aarde wegspoelt, zodat er steentjes en ander materiaal achterblijven. Vervolgens gaat alles de verwarmde droogruimte in en worden de archeologische vondsten eruit gevist. Denk onder andere aan aardewerkresten, vuursteen of verbrand botmateriaal. Wat een mooi en gedegen proces!

Kijk mee met de vlog van archeologie op de Rivierduinweg.

Bomenkap archeologisch monument

By nieuws No Comments

In de week van 11 januari 2021 worden bomen gekapt in het archeologisch monument aan de Visvijverweg, tegenover De Kalverschuur (zie afbeelding). Dit is nodig om archeologisch onderzoek op die locatie mogelijk te maken. Het gaat om een deel van de bomen binnen het gebied van ongeveer 1,6 ha. De bomen worden ter plaatse versnipperd en afgevoerd. De stammen worden uit de grond gefreesd.

’Financial Close’ voor SwifterwinT

By nieuws No Comments

Windpark SwifterwinT op Land, onderdeel van Windplanblauw, bereikte 22 december 2020 ‘Financial Close’. Rabobank, ABN AMRO Bank, Nederlandse Waterschapsbank, Landesbank Baden-Württemberg en Sumitomo Mitsui Banking Corporation verstrekken een lening voor de bouw van de 37 windturbines op land in de gemeenten Dronten en Lelystad. Hiermee heeft het windpark een belangrijke mijlpaal bereikt in de realisatie van dit project.

Financiering

Het consortium van banken zal het windpark langdurig financieren. Dit komt bovenop de investering van de certificaathouders van SwifterwinT op Land B.V.. Daarnaast hebben inwoners van Swifterbant, Dronten en Lelystad en andere belangstellenden financieel kunnen participeren in het windpark door middel van een obligatielening van in totaal EUR 10 miljoen. De uitgifte van deze obligatielening heeft afgelopen jaar plaatsgevonden.

Realisatie

Nu de financiering rond is, kan de bouw van dit gedeelte van het windpark starten. Naast de 37 windturbines omvat dit ook de bouw van het onderstation en de aansluiting op het landelijke elektriciteitsnetwerk. Over de bouwwerkzaamheden zal intensief met de omgeving worden gecommuniceerd, om eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken. Directeur van SwifterwinT B.V. Stephan de Clerck is heel blij dat Financial Close voor het eind van dit jaar is bereikt. “Het vraagt heel veel inspanning van alle betrokkenen om voor een windpark als SwifterwinT op Land Financial Close te bereiken. Daar werken we sinds 2010 met ruim 170 agrarische ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren naartoe. Sindsdien zijn er steeds meer mensen bijgekomen, die op verschillende manieren participeren in dit windpark. Daarmee is onze ambitie om in dit gedeelte van Flevoland een windpark van ons allemaal, voor ons allemaal te realiseren, een belangrijke stap dichterbij gekomen. En kunnen we in het nieuwe jaar starten met de bouwwerkzaamheden.”

Over SwifterwinT

SwifterwinT is een samenwerking van meer dan 170 agrarische ondernemers en inwoners van de gemeente Dronten. De 37 windturbines van SwifterwinT op Land hebben samen ruim 200 MW opgesteld vermogen. Ze produceren daarmee voldoende groene stroom voor het totale elektriciteitsverbruik van ca. 275.000 huishoudens. Het definitieve sein voor de bouw van de 24 windturbines op het IJsselmeer volgt later.

Over Windplanblauw

Windpark SwifterwinT op Land is onderdeel van Windplanblauw. Windplanblauw is een windpark in de noordwesthoek van Flevoland. De huidige 74 windmolens worden hier vervangen door 61 grotere turbines, met meer vermogen. In totaal zullen deze windturbines jaarlijks ca. 250 MW duurzame stroom opwekken. Windplanblauw levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstelling in het Nederlandse Klimaatakkoord om in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te wekken.

Een deel van de opbrengsten van het windpark wordt in een omgevingsfonds gestort ten bate van de inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad.

De tweede initiatiefnemer van Windplanblauw is Vattenfall. Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met groeiende duurzame energieproductie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.

Werkgroep Blauwwerkzaamheden

By nieuws No Comments

Gezocht: oplettende bewoners!

Windplanblauw is voor de bouwfase op zoek naar oplettende bewoners die deel willen nemen aan de Werkgroep Blauwwerkzaamheden. We hebben ogen en oren nodig om ons te helpen de impact van de bouwwerkzaamheden zo beperkt mogelijk te laten zijn. Als inwoner van Swifterbant gaat u mogelijk hinder ervaren van de bouwwerkzaamheden en dat willen we bespreken in de Werkgroep Blauwwerkzaamheden.

Eens in de 8 weken bespreken we op donderdagen einde van de middag met een vertegenwoordiging van inwoners (10-12 personen) hoe de werkzaamheden (en de informatie daarover) worden ervaren, welke knelpunten er zijn en welke ideeën om mogelijke knelpunten op te lossen.

Lijkt het u leuk om (namens de buurtgenoten) hieraan deel te nemen? Meldt u dan voor 31 december 2020 aan via info@windplanblauw.nl. De eerste bijeenkomst zal eind januari 2021 gehouden worden.

error: Copyright Windplanblauw