Category

nieuws

Inschrijving obligaties gesloten

By nieuws No Comments

De inschrijving voor de obligaties is gesloten. Van maandag 28 september 2020 tot en met zondag 18 oktober 2020 kon u zich inschrijven voor onze obligatielening. Heeft u zich ingeschreven? Dan ontvangt u persoonlijk bericht over de verdere procedure.

Bewoners en lokale ondernemers uit Swifterbant en omliggende plaatsen krijgen voorrang bij de verdeling van de obligaties. We passen de baksteenmethode toe wanneer in de eerste drie schillen meer vraag is dan obligaties om te verdelen. Als na de eerste toekenningsronden binnen schillen 1, 2 en 3 obligaties overblijven, worden deze verdeeld over schillen 4 en 5.

De notaris maakt het geld pas over naar SwifterwinT op Land als ook de projectfinanciering definitief is toegezegd. Dit heet de financial close. Als de financial close niet uiterlijk op 30 september 2021 wordt bereikt, krijgt iedereen die de toegewezen obligaties heeft gekocht zijn geld teruggestort. Dit is inclusief transactiekosten, voor zover van toepassing.

Nu de inschrijving is gesloten, is deelnemen niet meer mogelijk.

Wilt u op de hoogte blijven over Windplanblauw? Meld u verderop op deze pagina aan voor de nieuwsbrief van Windplanblauw.

Streefbedrag is gehaald! Inschrijven kan nog steeds

By nieuws No Comments

Op donderdag 10 september zijn we gestart met de campagne voor de obligatielening voor het windpark en op maandag 28 september is de inschrijving opengegaan. Intussen is er al meer dan 100% ingeschreven op de propositie. Dat betekent dat het streefbedrag van 10 miljoen euro al is gehaald. Daar zijn we erg blij mee!

Inschrijven kan nog steeds

SwifterwinT vindt het van belang dat mensen uit het gebied financieel voordeel uit het windmolenpark kunnen halen. Dus inschrijven heeft nog steeds zin. Want, omwonenden en bedrijven uit de regio krijgen voorrang bij de verdeling. Wilt u meedoen? Dat kan nog tot en met 18 oktober! Op dit moment is 11% van de inschrijvers afkomstig uit schil 1, 2 en 3. Er is dan ook nog voldoende ruimte voor regionale investeerders.

Alle informatie vindt u op www.windplanblauw.nl/obligaties. Inschrijven gaat via DuurzaamInvesteren.nl.

Lees voor het nemen van een beleggingsbeslissing, het prospectus om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

SwifterwinT ondertekent hoofdcontract Dura Vermeer

By nieuws No Comments

SwifterwinT heeft recent het hoofdcontract met Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. ondertekend. Dit contract behelst de complete civiele werkzaamheden en benodigde parkinfrastructuur van de 37 windmolens op land, onderdeel van Windplanblauw. Eind dit jaar zullen naar verwachting alle project- en financieringsovereenkomsten zijn getekend (Financial Close), waarna in 2021 de bouw van start gaat.

Dura Vermeer is onder andere geselecteerd vanwege de hoge score op planning, duurzaamheid en volwassenheid van het procesmanagement. Veiligheid in het project en met name verkeerveiligheid voor de omgeving staat hoog op de prioriteitenlijst van SwifterwinT. Dura Vermeer sluit naadloos aan op deze waarden.

Bouwwerkzaamheden
Als eerste wordt de parkinfrastructuur aangelegd waaronder de parkwegen, bouwwegen, parkbekabeling, kraanopstelplaatsen en fundaties. Deze civiele en elektrische werken die nodig zijn voor de exploitatie van het windpark worden uitgevoerd door hoofdaannemer Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. Voor het begin van de fysieke bouwwerkzaamheden in het buitengebied van Swifterbant in 2021, is al gestart met de nodige voorbereidende werkzaamheden.

Samenwerking met lokale partijen
Dura Vermeer is een Nederlands bouwconcern dat actief is in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Met Dura Vermeer heeft SwifterwinT een solide partner gevonden die is gericht op continuïteit en duurzaamheid. Voor de uitvoering van de werkzaamheden werkt Dura Vermeer samen met lokale partijen die zich hebben aangesloten tijdens de bedrijvenmarkt eind mei dit jaar. Hans Lammers, Projectmanager bij Dura Vermeer: “Inmiddels is ons projectkantoor in Swifterbant ingericht en we hebben daarin al gelijk de samenwerking met lokale bedrijven gezocht. We vinden het prettig dat de bouw van dit windpark kansen biedt voor de ondernemers uit de buurt.” Meer achtergrondinformatie over Dura Vermeer is te lezen op www.duravermeer.nl.

Ontwikkeling windpark Windplanblauw
Het nieuwe windpark Windplanblauw wordt ontwikkeld door Vattenfall en SwifterwinT. SwifterwinT is een samenwerking van ruim 170 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit het buitengebied van Swifterbant. Van de 61 nieuwe turbines bevinden zich er 37 van SwifterwinT op het land. Meer informatie over SwifterwinT bv is te vinden op www.swifterwint.nl.

Vertrek bestuurder SwifterwinT

By nieuws No Comments

Afgelopen week heeft een van de bestuursleden van SwifterwinT, Jeroen Holman, zijn functie neergelegd.

Jeroen Holman stond als bestuurder van SwifterwinT aan de wieg van Windplanblauw. Hij is participant en levert daarnaast ook zakelijk enkele diensten aan het windpark. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen heeft hij zijn functie neergelegd. Zijn afweging om in het belang van de geloofwaardigheid van het bestuur af te treden, respecteren SwifterwinT en Windplanblauw ten zeerste.

Voor de voortgang van het project heeft zijn vertrek geen gevolgen. Op dit moment kan het bestuur met twee man verder. Wel wordt gezocht naar een nieuwe bestuurder, die op korte termijn kan worden geïnstalleerd.

SwifterwinT bedankt Jeroen voor zijn tomeloze inzet voor Windplanblauw de afgelopen jaren, zijn oog voor detail en zijn financiële kennis. “We wensen hem het allerbeste”, aldus Stephan de Clerck, directeur van SwifterwinT.

Inschrijving obligaties geopend

By nieuws No Comments

De inschrijving voor de obligaties is geopend! Vanaf vandaag tot en met zondag 18 oktober 2020 kunt u inschrijven voor onze obligatielening. In totaal wordt er 10 miljoen euro opgehaald, dat wordt gebruikt om het windpark te realiseren.

Meer weten? Kijk op www.windplanblauw.nl/obligaties voor alle informatie of download het prospectus op www.windplanblauw.nl/prospectus.

Heeft u vragen? Op dinsdag 13 oktober organiseren we een online informatiebijeenkomst. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

NB. Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de obligatieregeling is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties. Lees voor het nemen van een beleggingsbeslissing, het prospectus om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Windplanblauw geeft obligaties uit voor bouwen windpark

By nieuws No Comments

In de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad) wordt het windpark Windplanblauw ontwikkeld. Initiatiefnemer SwifterwinT geeft bewoners en bedrijven uit de omgeving de kans om te investeren in dit windpark. Het doel is om in totaal voor maximaal 10 miljoen euro aan obligaties op te halen voor de bouw van 37 nieuwe windturbines op land.

Financiering bouw windmolens
De ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren die samen SwifterwinT vormen, hebben tot nog toe de ontwikkelkosten van de windturbines samen gefinancierd. Voor de financiering van de bouw is veel geld nodig, dat geleend wordt bij projectfinanciers.

Wie kan meedoen?
Bewoners en bedrijven uit heel Nederland kunnen inschrijven voor obligaties. Windplanblauw vindt het echter belangrijk dat alle bewoners en bedrijven uit Swifterbant en omliggende plaatsen kunnen meedoen. Voor het toekennen van de obligaties werken zij daarom met schillen. Inschrijvers uit Swifterbant, Lelystad, Dronten, Ketelhaven, Urk en Nagele krijgen in deze volgorde als eerste obligaties toegekend. Als na de eerste toekenningsronden obligaties overblijven, worden deze verdeeld onder de rest van Flevoland en Nederland.

Obligatielening
Het uitwerken van de obligatielening is in samenspraak gegaan met bewoners uit Swifterbant, Dronten en Lelystad. Zij hebben als de Vrienden van Windplanblauw meegedacht en input gegeven op de uiteindelijke voorwaarden. Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de obligatielening is vervolgens goedgekeurd door de AFM. Deze goedkeuring vormt geen aanprijzing van een belegging in de obligaties. Beleggers wordt aangeraden voor het nemen van een beleggingsbeslissing, het prospectus te lezen. Dit om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Inschrijving en toekenning obligaties
De inschrijving voor obligaties opent op maandag 28 september en loopt tot en met zondag 18 oktober. Inschrijven gaat online via DuurzaamInvesteren.nl. Op de website www.windplanblauw.nl/obligaties staat het prospectus met meer informatie over potentiële risico’s en voorwaarden van de obligaties.

Ruim 200 vrienden voor Windplanblauw

By nieuws No Comments

We zijn trots om te kunnen melden dat er inmiddels ruim 200 bewoners uit Swifterbant, Lelystad en Dronten Vriend van Windplanblauw zijn. De vrienden hebben het afgelopen jaar onder andere meegedacht over het inrichten van de financiële participatieregeling van Windplanblauw en kregen achtergrondinformatie over bijvoorbeeld windmetingen in het gebied tijdens een excursie naar de meetmast.

Investeren in Windplanblauw
In overleg met de Vrienden van Windplanblauw is er een participatieregeling bedacht, wat inhoudt dat bewoners van Swifterbant, Dronten en Lelystad de kans krijgen om te investeren in Windplanblauw. In totaal wordt voor ongeveer 10 miljoen aan obligaties uitgegeven. De voorbereidingen op de uitgifte van de obligaties lopen. Op dit moment zijn wij bijvoorbeeld in afwachting van de reactie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zodra we duidelijkheid hebben maken we meer bekend!

Word ook vriend
Ook als eerste op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen rondom Windplanblauw? Of meedenken over nieuw op te zetten activiteiten en deelnemen aan interessante excursies? Word dan Vriend van Windplanblauw en denk met ons mee. Deelname is gratis en vrijblijvend.

Foto: Sans Fotografie

Film archeologie

By nieuws No Comments

Momenteel zijn er diverse graafwerkzaamheden in het gebied. Rondom het archeologisch monument, maar ook op plekken waar straks bijvoorbeeld kabels in de grond komen die doorlopen naar de Maximacentrale. Dat schept mogelijkheden om die grond nader te inspecteren.

Archeoloog Elma Schrijer onderzoekt die bodem en de Swifterbantcultuur. Wanneer je zogeheten putten graaft worden gekleurde lagen in de bodem zichtbaar. Daaraan kan Elma precies zien hoe de mens zich vroeger in leven hield en zelfs hoe ze begraven werden. De Swifterbant-mens leefde tussen de kreken en trok van land naar land. Bijzonder is dat er een tweetal bijpassende koehorens zijn gevonden, maar waar is de schedel…?

Windplanblauw vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de natuur, vogels, vissen en waar mensen wonen en werken. Boven en onder de grond. Vandaar dat we ons hard maken om het onderzoek naar de Swifterbantcultuur op de kaart te zetten. De resultaten hiervan worden opgetekend in een rapport en de vondsten zijn straks te zien het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland (Batavialand in Lelystad).

Benieuwd naar de beelden? Bekijk ons filmpje over archeologie! De opnames zijn van opgravingen bij het Rivierduingebied in Swifterbant.

SwifterwinT en Eneco tekenen stroomcontract

By nieuws No Comments

Afname groene stroom 37 turbines op land


Eneco en SwifterwinT hebben recent een afnamecontract van 15 jaar gesloten voor de stroom van de 37 turbines op land van SwifterwinT. Deze turbines gaan vanaf 2023 ca. 780 GWh groene stroom per jaar produceren, dat gelijk staat aan het totale elektriciteitsverbruik van ca. 275.000 huishoudens. Dat is genoeg om de hele stad Almere jaarlijks te voorzien van groene stroom. Eneco wil de stroom zoveel mogelijk lokaal inzetten.

De turbines van SwifterwinT zijn onderdeel van Windplanblauw, een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen door 61 grotere turbines met meer vermogen. Van de 61 turbines bevinden zich er 37 op land. Het afnamecontract (de Power Purchase Agreement) heeft betrekking op het land gebonden deel van het park. De bouw start in 2021 en oplevering is naar verwachting begin 2023.

De samenwerking met SwifterwinT is een mooie stap in de verdere realisatie van de strategie van Eneco, stelt Mark Belloni, directeur Eneco Energy Trade. “Dit contract stelt ons in staat om nog meer klanten in Flevoland en de rest van Nederland om te schakelen naar duurzame stroom van eigen bodem. Met het contracteren van dit windpark groeit het duurzame windportfolio van Eneco in 2023 naar ongeveer 2500 MW opgesteld vermogen. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomgebruik van 2,4 miljoen huishoudens.”

SwifterwinT is een samenwerking van ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit het buitengebied van Swifterbant. “We hebben het volste vertrouwen dat zowel commercieel als op gebied van samenwerking een goede overeenkomst tot stand is gekomen”, aldus Stephan de Clerck, voorzitter SwifterwinT. “Dit is een grote mijlpaal voor ons. We zijn blij met deze samenwerking, niet alleen door het prachtige resultaat maar mede omdat we hebben gezien dat Eneco oog heeft voor de bredere omgeving. Samen met deze partner werken we aan lokale stroomlevering.”

Source4Energy en Windunie adviseerden SwifterwinT bij het PPA traject. Samen met het PPA team van Eneco Energy Trade is in de afgelopen maanden gewerkt aan het contract. Het gehele traject viel samen met de Corona Lockdown en is volledig via digitale communicatie tot stand gekomen.

error: Copyright Windplanblauw