Category

nieuws

Andree Troost

Even voorstellen: Andree Troost, portier bij Windplanblauw

By blog, nieuws No Comments

Je hebt ze wellicht wel eens zien zitten; de portiers bij de ingangen naar de bouwlocaties bij de vier windmolenlijnen. Een van hen is Andree Troost. Vier dagen in de week houdt hij de wacht bij de ingang langs de Rendiertocht. 

Wat houdt jouw werk precies in?
“Als portier controleren we iedereen die het bouwterrein op wil. We checken of ze de juiste papieren en pasjes hebben. Zowel bouwpersoneel als bezoekers. Bij bezoekers kijken we ook of iedereen onder de juiste begeleiding komt en of ze volledige persoonlijke beschermingsmiddelen aanhebben, zoals een helm, hesje, veiligheidsbril en werkschoenen. Als dit niet het geval is, mogen ze het bouwterrein niet op, omdat het dan niet veilig is.

We houden ook nauwlettend toezicht op het bouwterrein. Zoals op de parkweg, die moet namelijk altijd vrij blijven zodat de hulpdiensten er makkelijk overheen kunnen in het geval van calamiteiten. Collega’s mogen dus niet parkeren op de weg. Doen ze dat wel, dan vraag ik of ze ergens anders willen parkeren. Bijvoorbeeld in de berm. Als we iets op de bouwlocatie zien wat niet helemaal klopt, dan rapporteren we dat aan de veiligheidsmanager. En we zijn ook de gastheer van de bouwlocatie. Zo zet ik graag een kopje koffie voor de mensen of maak ik een praatje met de collega’s; dat soort dingen.”

Hoeveel mensen zie je dan op een dag?
“Dat verschilt per week. De ene week rijden vrachtwagens die het bouwterrein op willen af en aan. De andere week is het heel rustig. Wanneer het bouwverkeer vaker op dezelfde dag langskomt – bijvoorbeeld om zand te storten – dan checken we de eerste keer de papieren en vervolgens krijgen ze een nummer op de voorruit, zodat we weten dat de papieren in orde zijn en we ze door kunnen laten rijden. Een paar weken geleden was het heel druk, omdat ze direct naast mijn werkplaats de eerste heipaal erin zetten. Maar sommige dagen zijn hier minder werkzaamheden en dan heb ik het minder druk.”

En bevalt het?
“Zeker! Ik zit hier nu sinds april en ik vermaak me goed. Er hangt een fijne collegiale sfeer en we zitten op een mooie plek. Ik zit hier midden in een mooi landbouwgebied. Overal waar ik om me heen kijk, zie ik groen. Afgelopen voorjaar was faunabeheer druk in de weer op de velden om te kijken of vogels ergens een nestje hadden gemaakt. En we zien natuurlijk veel mensen voorbijrijden, fietsen of hardlopen. Een enkele keer rijdt er iemand door tot het hek om even te spieken en te vragen wat we doen. Dan vertel ik enthousiast wat er hier allemaal gebeurt. Het is hier goed vertoeven, die vier dagen in de week. De vijfde dag zit er een andere collega. En nu heb ik drie weken vrij tijdens de bouwvak (week 30, 31, 32, red.), ook fijn!”

Werkzaamheden Windplanblauw

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op dit moment wordt in het hele gebied hard gewerkt aan het aanleggen van parkwegen, kraanopstelplaatsen en kabels, de bouw van het onderstation en het heien voor de funderingen van de windmolens. Hiervoor zijn verkeersmaatregelen getroffen, zoals halve rijbaanafzettingen en snelheidsbeperkingen. Voor uw veiligheid, die van andere weggebruikers en van de medewerkers vragen we iedereen zich hier aan te houden. Bij de ingangen van de bouwplaatsen staat onder andere een slagboom met een portier zodat onbevoegden het terrein niet op kunnen.

Terugkijken: Online informatiebijeenkomst 8 juli

By nieuws No Comments

Donderdag 8 juli 2021 is de online informatiebijeenkomst geweest over windpark Windplanblauw. Tijdens deze avond is informatie gegeven over het windpark en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Via deze video kunt u de bijeenkomst terugkijken. Onderwerpen die aanbod komen zijn:

 • De stand van zaken van de werkzaamheden: wat is er de afgelopen maanden gedaan en wat gebeurt er de komende maanden?
 • Hoe gaat Windplanblauw om met flora en fauna in het gebied?
 • Hoe zit het met de slagschaduw van de windmolens?
 • Een presentatie over het WinTfonds: een fonds dat opgericht wordt om de vitaliteit en leefbaarheid in het gebied te bevorderen door het financieel ondersteunen van verenigingen en evenementen in Swifterbant.

Vraag en antwoord

Tijdens de online informatiebijeenkomst zijn door de deelnemers verschillende vragen gesteld. Hieronder leest u de vragen en antwoorden.

Stand van zaken werkzaamheden

Hoe ver zijn jullie met de sanering van de oude molens? Wil iedere eigenaar meewerken?

In Windplanblauw worden 74 bestaande windmolens (46 op land en 28 in het IJsselmeer) gesaneerd en vervangen door 61 nieuwe (37 op land en 24 in het IJsselmeer). De algemene regel is, dat 6 maanden nadat de nieuwe windmolens in gebruik zijn genomen, de bestaande molens stil worden gezet. Nog eens 6 maanden later moeten de oude windmolens zijn afgebroken. Uitzondering hierop zijn de molens die in de weg staan voor de nieuwe windmolens. Deze moeten eerder afgebroken zijn. Om die reden zijn begin 2021 12 windmolens langs de Rivierduintocht en de Klokbekertocht afgebroken. Er staat nog 1 windmolen die al weg had moeten zijn, hierover zijn we in gesprek met de eigenaar. De overige molens worden dus later gesaneerd.

Waar worden de kabels gelegd tussen de turbines en het onderstation? En hoe worden deze aangelegd?

Er komen 33 Kv-kabels tussen de windmolens te liggen (oranje lijnen op de kaart). Vanuit het oostelijk deel van het windpark loopt een kabel langs de Swiftervaart en de Noordertocht naar het onderstation. Onder (water)wegen wordt deze kabel aangelegd door middel van computergestuurde boringen (HDD-boringen), waarbij obstakels eenvoudig kunnen worden vermeden. Daarnaast wordt er een zogeheten exportkabel (150 Kv) van 6,5 km lang aangelegd van het onderstation naar het TenneT station nabij de Maximacentrale (blauwe lijn op de kaart, zie bijlagen kabeltrace).

Op welke lijn wordt er nog niet gewerkt en wat is hiervan precies de reden?

Op de RD-lijn zuid (langs de Rivierduintocht ten zuiden van de Swifterringweg, ter hoogte van het Swifterbos) wordt nu niet gewerkt. Dit heeft te maken met een bever die is gesignaleerd in de nabijheid van het windpark. De bever heeft zijn paarseizoen tot eind augustus, dan mag er geen verstoring plaatsvinden. Vanaf 1 september worden op die locatie de werkzaamheden gestart.

Waarom steekt het molenpad over naar gemeente Lelystad bij de locatie VT10?

Dit heeft te maken met het behoud van de archeologische waarden en het minimaliseren van de kap van bos in het archeologisch monument. Turbinelocatie VT10 (Vuursteentocht) ligt bij het archeologisch monument.

Waar staan de afkortingen ET, RD etc voor?

RT staat voor Rendiertocht, ET staat voor Elandtocht, RD staat voor Rivierduintocht en VT voor Vuursteentocht.

Slagschaduw

Bij 2 km. zou er geen slagschaduw zijn, dus 1300 meter is te weinig. Hoe snel staan ze dan stil?

Slagschaduw op de bestaande bebouwde kom wordt nagenoeg geheel voorkomen door het “near to zero”-beleid. Daardoor wordt hinder door slagschaduw voorkomen. De windmolens staan binnen enkele seconden stil.

Waarom komen die windturbines dan toch zo dicht bij bebouwde kom te staan?

De windturbines komen op een afstand van circa 1.300 meter van de bebouwde kom van Swifterbant te staan. Tussen de turbines en Swifterbant ligt het Swifterbos.

Hoe zit het met het opwekken van stroom via zonnepanelen?

Binnen het Nederlandse klimaat zijn windturbines zeer effectief in het opwekken van duurzame stroom. Meer dan bijvoorbeeld zonnepanelen; het waait in Nederland nu eenmaal vaker dan dat de zon schijnt, bijvoorbeeld ook ’s nachts. Hoewel zonne-energie ook een duurzame bron van energie is, maakt dit geen onderdeel uit van Windplanblauw. Zon- en windenergie vullen elkaar wel goed aan en zijn beide nodig voor het continu opwekken en beschikbaar zijn van elektriciteit: als het waait schijnt de zon vaak niet en omgekeerd.

Er zijn zeker mensen in Nederland die er ziek van worden. De artsen van windwiki zijn van mening dat slagschaduw en het geluid wel schadelijk zijn.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten op de gezondheid van windturbines. Door turbines op grotere afstand van woningen te plaatsen, worden turbines niet of minder hoorbaar en kan slagschaduw voorkomen worden. De afstanden die bij Windplanblauw aangehouden zijn, volgen de landelijke regelgeving. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de milieugevolgen. Daarnaast heeft Windplanblauw eerder aangegeven op de bestaande woningen in Swifterbant slagschaduw zoveel mogelijk (“near to zero”) te voorkomen door de turbines tijdelijk af te schakelen als er sprake is van slagschaduw op zonnige dagen. Ten aanzien van geluid verwijzen wij naar de bijeenkomst die in Dronten gehouden is. De GGD en het RIVM doen onderzoek naar het effect van windmolens op de gezondheid. Als u meer wilt weten over dit onderwerp en de stand van zaken dan raden wij het webinar van de gemeente Dronten aan.

Hoe is het mogelijk dat men bij Windplanblauw volledig voorbij gaat aan gezondheidsklachten? De Europese Unie en de Raad van State en ook Windwiki.

In het kader van de omgevingsvergunning zijn de effecten van Windplanblauw getoetst op landelijke wet- en regelgeving. Na een uitgebreide procedure heeft de Raad van State de vergunningen onherroepelijk verklaard. Dit is in de uitspraak van Raad van State bevestigd.

WinTfonds

Het WinTfonds: Is dit iets unieks door Windplanblauw bedacht of doen andere windparken dit ook?

Alle windparken in Flevoland dragen 1.050 euro per opgesteld vermogen af aan het gebiedsfonds (en dat bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie). De bijdrage aan het gebiedsfonds van Windplanblauw wordt verdeeld over de gemeenten Dronten en Lelystad. De gemeenten bepalen samen met inwoners waar dit aan wordt besteed. Windplanblauw heeft daarnaast ook nog het WinTfonds, opgericht door mede-initiatiefnemer SwifterwinT en a.s.r. als grondeigenaar. Het WinTfonds is specifiek bedoeld om Swifterbant mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens.

Aantrekkelijk maken van de leefbaarheid van het Dorp, bouw van woningen, zou toch door de gemeente uitgevoerd moeten worden?

Eens, het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de fondsen taken overnemen van de gemeente. Bouw van woningen is dan ook geen bestedingsdoel van het WinTfonds of van de Gebiedsgebonden bijdrage. Het WinTfonds is extra voor Swifterbant en het buitengebied en is gericht op sociale verbinding, verenigingen, activiteiten en evenementen.

Waar richt het WinTfonds zich op?

Het WinTfonds richt zich op sociale verbinding, verenigingen, activiteiten, evenementen in Swifterbant.

8 juli online informatiebijeenkomst

By nieuws No Comments

Donderdag 8 juli van 20.00-21.15 uur organiseert windpark Windplanblauw opnieuw een digitale informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over het windpark en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bewoners van Swifterbant en het buitengebied, en overige geïnteresseerden, zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De volgende onderwerpen komen tijdens deze bijeenkomst aan bod:

 • De stand van zaken van de werkzaamheden: wat is er de afgelopen maanden gedaan en wat gebeurt er de komende maanden?
 • Hoe gaat Windplanblauw om met flora en fauna in het gebied?
 • Hoe zit het met het geluid en de slagschaduw van de windturbines?
 • Presentatie van het WinTfonds: een fonds dat opgericht wordt om de vitaliteit en leefbaarheid in het gebied te bevorderen door het financieel ondersteunen van verenigingen en evenementen in Swifterbant.

Aanmelden

U kunt zich tot en met dinsdag 6 juli per e-mail aanmelden voor deze online bijeenkomst via info@windplanblauw.nl. U ontvangt per e-mail een link waarmee u toegang krijgt tot de bijeenkomst.

Wilt u op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Windplanblauw, download dan gratis de Windplanblauw BouwApp via de Google Play of App Store. Of meldt u aan voor de Windplanblauw-nieuwsbrief. Deze verschijnt elke 2 maanden. Aanmelden kan via de website www.windplanblauw.nl.

Vrouwen in de techniek en aan het werk voor Windplanblauw

By nieuws No Comments

Vandaag is het de Internationale dag voor vrouwen in de techniek*. Tijd dus om een vrouwelijke ingenieur van Windplanblauw in het zonnetje te zetten! Chantal Beuwer is procesmanager bij Dura Vermeer. Hoe is ze hier terechtgekomen en wat houdt haar werk precies in?

“Ik heb de hogere technische school (HTS) gedaan, civiele techniek”, zo vertelt Chantal. “Daarna was ik tien jaar werkvoorbereider bij een civiele betonbouwer. Vervolgens ben ik bij Dura Vermeer binnengekomen als werkvoorbereider infra en in de afgelopen 14 jaar doorgegroeid richting de meer procesmatige kant en uiteindelijk procesmanager. Als procesmanager zorg ik er met mijn team voor dat de lijntjes tussen de verschillende specialisten – dus bijvoorbeeld techniek, contractmanagement, finance – goed (blijven) lopen en dat dit ook goed wordt vastgelegd in onze systemen. Dus ik ben wat minder technisch bezig, maar techniek zit nog steeds in mijn werk. Uiteindelijk komen alle plannen voor de bouw van Windplanblauw langs mijn team, van projectmanagementplannen tot keuringsplannen. Los van dat we naar het proces kijken, beoordelen we ook of de inhoud oké is. Dit is in basis niet direct onze taak, maar omdat je die affiniteit met de techniek hebt, ga je er wel naar kijken. En als wij het niet begrijpen, dan gaan wij er ook van uit dat een externe het niet begrijpt. Daarom is het prettig dat het procesteam een technische achtergrond heeft.”

Veel variatie

“Het leukste aan mijn werk vind ik de combinatie tussen de overleggen met het eigen projectteam en met de klant (SwifterwinT) en onze onderaannemers (o.a. HAK, VHW Engineering). Bij Windplanblauw werken we met Dura Vermeer in een klein team, waardoor je snel contact hebt met klant en onderaannemers. Die variatie, daar geniet ik van.”

“Wat daarnaast leuk is aan Windplanblauw? Voor mij is dat we gebruikmaken van de nieuwste software. Naast mijn werk als procesmanager ben ik ook ontwikkelaar van een nieuw documentmanagementsysteem (DMS) voor Dura Vermeer Infra. Voor Windplanblauw gebruiken we dus onder andere dit nieuwste systeem voor DMS, maar testen we bijvoorbeeld ook nieuwe keuringssoftware. Met dit laatste kunnen we buiten makkelijker controleren of alles volgens de tekeningen wordt gebouwd én we kunnen in de toekomst ook de keuringen koppelen aan onze 3D-modellen.”

Vrouwen bij Dura Vermeer

“Er werken niet zo heel veel vrouwen vanuit Dura Vermeer aan Windplanblauw. De techniek blijft ook wel echt een mannenwereld. Ik vind dat niet zo erg en maak niet zo’n verschil tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Vanuit Dura Vermeer is er wel het vrouwennetwerk EVA voor vrouwen met doorgroeimogelijkheden of in leidinggevende functies. Met EVA spreken we o.a. één keer per jaar af met de vrouwen van Jong Dura Vermeer. Zij kunnen dan een buddy krijgen van een ervaren vrouw binnen Dura Vermeer.”

*International Women in Engineering Day

Eerste heipaal windpark Windplanblauw

By nieuws No Comments

Wethouder Siepel van de gemeente Dronten heeft vrijdag 11 juni samen met Jacco van Liere, Stephan de Clerck (operationeel directeur SwifterwinT BV) en Hans Lammers (namens aannemer Dura Vermeer) het slaan van de eerste heipaal van windpark Windplanblauw in gang gezet.

Het gaat om de eerste heipaal op de locatie RT01, de meest zuidelijke van de windmolenlijn aan de Rendiertocht. De heipalen vormen de basis voor het verdere fundament van de windturbines. Eind augustus zal naar verwachting worden gestart met het storten van de funderingsvoet en in 2022/2023 worden de turbines geplaatst.

Jacco van Liere, grondeigenaar van de betreffende locatie en aanwezig namens de grondeigenaren bij het slaan van de eerste heipaal: “We zijn met zijn allen eigenaar van deze windmolens. Dat is het bijzondere van dit windpark.” Jacco van Liere duidt hiermee op de SwifterwinT, dat bestaat uit meer dan 170 agrarisch ondernemers en inwoners uit het projectgebied. SwifterwinT is één van de initiatiefnemers van Windplanblauw.

“Een trots moment. Zo komen we met elkaar steeds een stapje verder in de realisatie van ons windpark”, aldus Stephan de Clerck. Wethouder Siepel feliciteerde de initiatiefnemers van het windpark met het bereiken van deze mijlpaal: “De eerste heipaal als symbolische start van de bouw betekent een mooi moment in de samenwerking, tussen de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie en initiatiefnemers. Tegelijkertijd staan we ook even stil bij de opgave die we regionaal hebben met elkaar; bouwen betekent ook saneren. Oude molens maken plaats voor minder, maar nieuwere windmolens. De blik naar de toekomst gaat niet alleen over bouwen, maar ook over wat het windpark ons oplevert. In relatie tot de energietransitie dragen we bij aan een grote opgave. Op lokaal niveau hebben we er samen voor gezorgd dat ook inwoners en ondernemers kunnen meeprofiteren, bijvoorbeeld via de gebiedsgebonden bijdrage en financiële participatie. Bouwen in fysieke zin gaat dus hand in hand met bouwen aan de samenleving.” Wethouder Siepel sprak ook mede namens gedeputeerde Fackeldey van de provincie Flevoland en wethouder Schoone van gemeente Lelystad, die er vanwege de coronamaatregelen niet bij konden zijn.

Gedeputeerde Fackeldey liet schriftelijk weten: “Met deze paal wordt weer een deel van het Regioplan Windenergie werkelijkheid, dat 5 jaar geleden werd vastgesteld. Ook hier zie je weer hoeveel organisatiekracht in onze regio aanwezig is. Want het neerzetten van een nieuw windpark is een enorme klus. Dat het dan opgepakt wordt door het gebied zelf en ook nog eens ten goede komt aan de mensen die er wonen, dat is precies de manier waarop we dingen in Flevoland doen.”

Over Windplanblauw

Windplanblauw is een windpark in de noordwesthoek van Flevoland. 74 windmolens worden hier vervangen door 61 grotere turbines, met meer vermogen. In totaal hebben deze windturbines een vermogen van ca. 250 Mw. Windplanblauw levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het Nederlandse Klimaatakkoord om in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te wekken.

Een deel van de opbrengsten van het windpark wordt in een omgevingsfonds gestort ten bate van de inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad. Ook konden bewoners van Swifterbant, Dronten en Lelystad investeren in het windpark in de vorm van obligaties. Op de obligatielening van 10 miljoen euro is voor 30% door inwoners van Flevoland ingeschreven.

Voortgang werkzaamheden

Begin dit jaar is gestart met het saneren van de eerste bestaande windmolens in het gebied en het aanleggen van inritten, parkwegen en kraanopstelplaatsen voor de 37 windmolens op land. De eerste heipaal markeert de start van de bouw van de turbinefundaties. De bouw van deze windmolens staat voor 2022 gepland. Eind 2022 worden deze windmolens naar verwachting in gebruik genomen en medio 2023 is het hele project gereed. Het startsein voor de bouw van de windturbines op het IJsselmeer volgt later.

In SwifterwinT werken meer dan 170 agrarische ondernemers en inwoners in het projectgebied samen aan de realisatie van Windplanblauw. De tweede initiatiefnemer van Windplanblauw is Vattenfall, een vooruitstrevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Daarom investeren zij in groeiende duurzame energieproductie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.

Winnaars Windplanblauw Achterbankspeurtocht

By nieuws No Comments

Tijdens de Tulpenroute Flevoland hebben maar liefst meer dan 80 kinderen meegedaan aan de Windplanblauw Achterbankspeurtocht. Iedereen heeft ontzettend hard zijn best gedaan om alle plaatjes te vinden. Heel knap!

Uit alle inzendingen hebben we 3 winnaars geloot. En de winnaars zijn………
1. Jogien
2. Laurens
3. Sarah
Zij krijgen een Windplanblauw vlieger met daarop hun eigen naam! Jogien, Laurens en Sarah heel veel plezier met jullie vlieger.

Nieuwe directie SwifterwinT BV

By nieuws No Comments

SwifterwinT, één van de initiatiefnemers van Windplanblauw, heeft per 1 mei Hans Wichink aangesteld als strategisch directeur. Samen met operationeel directeur Stephan de Clerck vormt hij de komende jaren de directie van SwifterwinT BV.

Als voormalig leidinggevende van een internationale adviesorganisatie in onder andere projectmanagement, finance & governance en risk & compliance, aanvullend op zijn ervaring in de energiebranche vanuit Nuon, brengt Hans Wichink veel kennis en ervaring mee van het aansturen van projecten met veel verschillende betrokkenen en belanghebbenden. Ook heeft hij als bestuurder ervaring met het opbouwen van organisaties en de samenwerking met partners. Hans woont met zijn partner en 4 jongvolwassen kinderen sinds 1,5 jaar in Diepenveen onder de rook van Deventer. Hij is een fanatiek sporter; als de pandemie het toelaat, besteedt hij een deel van zijn vrije tijd aan het voetballen, fietsen, hardlopen en skiën. In het verleden was hij naast actief voetballer ook betrokken als leider, trainer en bestuurslid bij zijn voetbalclub SV Schalkhaar.

Roy Michielsen, bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor (STAK) SwifterwinT, die toezicht houdt op de directie van SwifterwinT BV is blij met de komst van Hans Wichink. “Aan de benoeming van Hans Wichink is een zorgvuldig en uitgebreid werving- en selectieproces vooraf gegaan. Het profiel voor de strategisch directeur is opgesteld samen met vertegenwoordigers van de Vereniging, de STAK en de projectorganisatie. Marieke Donkervoort, die de directie de afgelopen maanden op ad interim basis heeft versterkt, zorgt voor een warme overdracht en een vliegende start van Hans Wichink. Daarvoor blijft ze nog tot 1 juli bij SwifterwinT betrokken. Ook daar zijn we heel blij om”, licht Michielsen toe.

Nieuwe fase Windplanblauw

Nadat in december vorig jaar de financiering rond is gekomen voor de realisatie van de 37 windmolens van Windplanblauw op land, is het project in een andere fase beland. Dit vraagt om andere competenties van de directie. Stephan de Clerck is in december aangesteld als operationeel directeur. De Clerck maakte in de ontwikkelingsfase van het project ook deel uit van de directie. Naast dat hij kennis, ervaring en een netwerk in windenergie en in het projectgebied meebrengt, draagt hij daarmee zorg voor de continuïteit in het project. Als operationeel directeur is hij verantwoordelijk voor het contractmanagement en de planning.

Strategisch directeur Hans Wichink is aangetrokken om de verbinding met en binnen de leden, contractanten en certificaathouders van SwifterwinT, maar ook met partner Vattenfall en de betrokken overheden te waarborgen en de organisatie verder te ontwikkelen richting de exploitatiefase. Hij is daarin verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en een goede governance en brengt als ‘buitenstaander’ een frisse blik op het project mee en de context waarin dat wordt gerealiseerd.

Over SwifterwinT

In SwifterwinT werken meer dan 170 agrarische ondernemers en inwoners in het projectgebied samen aan de realisatie van Windplanblauw. De tweede initiatiefnemer van Windplanblauw is Vattenfall, een vooruitstrevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Daarom investeren zij in groeiende duurzame energieproductie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.

Over Windplanblauw

Windplanblauw is een windpark in de noordwesthoek van Flevoland. 74 windmolens worden hier vervangen door 61 grotere turbines, met meer vermogen. In totaal zullen deze windturbines jaarlijks ca. 250 MW duurzame stroom opwekken. Windplanblauw levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstelling in het Nederlandse Klimaatakkoord om in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te wekken.

Een deel van de opbrengsten van het windpark wordt in een omgevingsfonds gestort ten bate van de inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad. Ook konden bewoners van Swifterbant, Dronten en Lelystad investeren in het windpark in de vorm van obligaties. Op de obligatielening van 10 miljoen euro is voor 30% door inwoners van Flevoland ingeschreven.

Planning

Begin dit jaar is gestart met het saneren van de eerste 12 bestaande windmolens in het gebied en het aanleggen van inritten, parkwegen, kraanopstelplaatsen en turbinefundaties voor de 37 windmolens op land. De bouw van deze windmolens staat voor begin volgend jaar gepland. Medio 2023 worden deze windmolens naar verwachting in gebruik genomen. Het startsein voor de bouw van de turbines op het IJsselmeer volgt later.

Werkzaamheden Windplanblauw

By nieuws No Comments

De komende periode vinden de volgende werkzaamheden plaats:

April

Verder aanleggen van de inritten en de parkwegen. Bouwverkeer rijdt over de Swifterringweg, Dronterringweg, Visvijverweg en Ketelmeerdijk.

Mei

In mei start Hitachi Powergrids met de voorbereidingen voor de bouw van het hoogspanningsstation langs de Rivierduintocht. Hiervoor rijdt het bouwverkeer met materiaal over de Visvijverweg. Om de elektriciteit, die straks door de windturbines wordt opgewekt, terug te leveren aan het elektriciteitsnet, wordt er een 150 kiloVolt exportkabel van dit hoogspanningsstation naar het TenneT hoogspanningsstation bij de Maxima centrale aangelegd. De aannemer Alsema gaat deze kabel aanleggen in de berm van de Visvijverweg, de werkzaamheden starten vanaf half mei. Meer informatie hierover volgt.

Stremming Swiftervaart door bouw bruggen

Voor de bouw van de twee tijdelijke bruggen over de Swiftervaart is de Swiftervaart volgens de huidige planning van 10 mei tot en met 25 juni afgesloten. Als uitzondering daarop is doorvaart van de Swiftervaart wel mogelijk in de volgende weekenden:

 • 29-30 mei (week 21)
 • 5-6 juni (week 24)
 • 19-20 juni (week 26)

De stremming is afgestemd met Watersportvereniging Swift.

Vanaf 5 mei afsluitingen en omleidingen voor fiets- en wandelroutes

In verband met de werkzaamheden voor Windplanblauw gelden er vanaf 5 mei afsluitingen en omleidingen voor een aantal fiets-en wandelroutes in het Rivierduingebied. Deze gelden alleen op doordeweekse dagen. Vanaf half juni wijzigt de afsluiting en de omleiding voor de fietsers en wanderlaars. U wordt via de BouwApp, Facebook en onze website op de hoogte gehouden van de actuele situatie.

Kijk hier voor meer informatie en de kaart met de locaties van de werkzaamheden en omleidingsroutes.

error: Copyright Windplanblauw