Category

nieuws

Open Energiedag

By nieuws One Comment

Ga mee ‘on tour’ door het bouwgebied van Windplanblauw! Bezoek de windturbines in aanbouw en kom meer te weten over de bouwplaats. Wat zijn de voorbereidende werkzaamheden geweest, wat doet een onderstation en hoeveel meter kabel ligt er nu al in de grond.

Op al jouw vragen krijg je antwoord. Daarna vervolgt de trip naar de locatie aan de A6 waar turbines in het IJsselmeer komen. Inmiddels zijn de nieuwe fundaties al goed zichtbaar.

Ecologie

Dieren en hun leefgebied is een belangrijk thema tijdens de bouw van het windmolenpark. We vertellen graag wat we als Windplanblauw doen voor bijvoorbeeld de vleermuis, de bever, de fuut, aalscholver en broedende vogel.

Ga mee!

Op 17 september vertrekt de bus om 09.30 uur, 10.00 uur, 11.15 uur, 11.30 uur en 13.30 uur vanaf dorpshuis de Steiger, de Heraldiek 2a, te Swifterbant.

Er is plek voor 50 personen in de bus. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar dan ben je verzekerd van een plek. Bij vooraf aanmelden, expliciet de gewenste voorkeurstijd (en een 2e keuze), aantal personen en uw 06-nummer vermelden. Aanmelden kan tot 14 september via: secretariaat@swifterwintbv.nl. De dag is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, kinderen onder 16 jaar alleen onder begeleiding van minimaal 1 ouder. Advies om stevige schoenen aan te trekken.

Testfase windturbines Windplanblauw

By nieuws No Comments

Op dit moment staan er vier molens van Windplanblauw aan de VT-lijn in proefbedrijf. In deze fase worden de windmolens uitvoerig getest en geëvalueerd. Tijdens de laatste evaluatie hebben wij geconstateerd dat het geluid niet aan onze verwachtingen voldoet. Dit heeft onze aandacht en we hebben direct actie ondernomen. Er is een onderzoek gestart. Wat de oorzaak zou kunnen zijn is op dit moment niet duidelijk.

Waarom zijn de bouwhekken bij Pietspad toch nog regelmatig gesloten?

By nieuws No Comments

De windmolens kunnen alleen worden opgebouwd als het praktisch windstil is (ook op 150 m hoogte). Gelijktijdig worden windmolens gebouwd waar het veel waait. Helaas voor nu (gelukkig voor in de exploitatie) waait het op onze locatie vaker dan verwacht. Hierdoor lopen de werkzaamheden uit en probeert de aannemer ieder mogelijk moment dat het niet waait zijn werkzaamheden voort te zetten. Dit betekent dat een fietspad vaker wordt afgesloten om de veiligheid van wandelaars en fietsers te garanderen. De borden zijn half juni door Vestas aangepast, de reguliere afsluiting geldt van maandag t/m zaterdag. Onze gebiedsconciërge zal op zondag de hekken openen opdat wandelaars en fietsers gebruiken kunnen maken van de doorgangen.

Waarschuwingsverlichting

By nieuws No Comments

Meegaan met nieuwe ontwikkelingen, dat is voor ons belangrijk. Zo ook als het gaat om de verplichte waarschuwingsverlichting voor vliegtuigen.
Door de hoogte van onze turbines is voorgeschreven dat op een aantal turbines waarschuwingsverlichting moet worden aangebracht. Deze verlichting kan als storend worden ervaren. Na uitgebreide testen met naderingsdetectie (de verlichting gaat alleen aan als een vliegtuig nadert) bij Windpark Krammer in Zeeland is het andere windparken inmiddels toegestaan om deze methode ook toe te passen. Windplanblauw is hierover heel duidelijk en wil dit ook zo snel mogelijk realiseren. Hiervoor moet voldaan worden aan verschillende technische maatregelen. Dit neemt wat extra tijd in beslag. In samenwerking met de overheid werken we aan een zo spoedig mogelijke invoering van deze nieuwe waarschuwingstechniek.

Waarom draaien nog niet alle windturbines?

By nieuws No Comments

Het is u wellicht al opgevallen dat er op dit moment al veel turbines klaar zijn of in ieder geval klaar lijken voor gebruik, maar waarom draaien nog niet alle windturbines?

Dit is eigenlijk vergelijkbaar met het bouwen van een huis. Nadat een huis casco is opgeleverd gaat er nog veel tijd zitten in de afbouw. Dit geldt ook voor de 18 windturbines die er nu al staan. Aan de buitenkant zijn ze al helemaal af, maar aan de binnenkant wordt nog hard gewerkt. Zo worden een aantal belangrijke nevensystemen ingesteld die noodzakelijk zijn voor productieregistratie, slagschaduwregelingen, aviation (luchtvaart) verlichting en zelfs detectie van vogels of vleermuizen. Zodra dit ingeregeld is vertrouwen we erop dat we de komende weken weer meer draaiuren kunnen maken, want uiteraard willen wij niets liever dan deze turbines in bedrijf zien!

Asfalteringswerkzaamheden op de Swifterringweg

By nieuws No Comments

Na de bouwvak start de provincie met asfalteringswerkzaamheden op de Swifterringweg (vanaf het observatorium richting de gemeentegrens van Dronten). In week 34, 35 en 36 (22 augustus – 9 september 2022) zal de provincie de gehele rijweg afsluiten (uiteraard wel in een aantal faseringen).

Er is dan in die periode een raakvlak met het transport van torendelen. Om beide werkzaamheden te kunnen uitvoeren is gezocht naar een alternatieve route voor het transport. Daarom gaat die drie weken het transport een stukje over de Visvijverweg, om vervolgens via de inrit (Parkweg) VT- lijn richting de Swifterringweg te gaan, om bij de nieuwe aangebrachte rotonde de Swifterringweg op te komen.

(beeld: Sans Fotografie)

Start proefbedrijf windturbines

By nieuws No Comments

Toestemming TenneT

Dinsdag 12 juli heeft Windplanblauw de ION (Interim Operational Notification) van TenneT ontvangen. Dit betekent dat wij stroom die door de turbines wordt opgewekt, mogen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Omdat een aantal documenten nog door TenneT moet worden bekeken, is het totaal toegestaan leveringsvermogen voorlopig beperkt tot 100 MW.

Waar we vorige week meldden dat windturbines in ‘idle-modus’ (heel langzaam ronddraaien en nog geen windenergie opwekken) staan, betekent deze ION dat de turbineleverancier (Vestas) met deze windturbines de volgende stap kan gaan zetten, namelijk starten met het proefbedrijf.

Wat houdt proefbedrijf in?

Nadat alle testen succesvol zijn afgerond en een windturbine in bedrijf is genomen, volgt een periode waarin een proefbedrijf plaatsvindt. Dit is vergelijkbaar met een testrit bij het kopen van een nieuwe auto. Het proefbedrijf duurt een aantal weken en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er moet namelijk wel voldoende wind zijn om aan te kunnen tonen dat de windturbines onder verschillende windcondities en zonder tussentijdse onderbreking naar verwachting presteren. In deze periode zullen de turbines tegelijkertijd en voor langere tijd draaien.

Aan het eind van het proefbedrijf van elke turbine doen wij samen met Vestas een inspectie. Heeft Vestas haar werk goed gedaan? Zijn alle veiligheidssystemen in werking? Zijn de turbinebladen op de juiste manier afgesteld? Wordt de koelolie niet te heet? Geven de sensoren de juiste informatie door? En, leveren de windturbines stroom zoals door de fabrikant opgegeven? Deze, en nog meer zaken, worden gecontroleerd en met een checklist afgewerkt. Alle resterende zaken worden vervolgens opgenomen in een actielijst voor Vestas, de zogenaamde restpuntenlijst.

Bouw turbines op water tijdelijk opgeschort

By nieuws No Comments

De bouw van de turbines op het water is eerder deze week tijdelijk stilgelegd. Aanleiding hiervoor is een ongeluk dat op de bouwplaats heeft plaatsgevonden. Daarbij raakte een werknemer gewond. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en geholpen aan zijn verwondingen. Naar omstandigheden gaat het goed.

Veiligheid staat bij Windplanblauw hoog in het vaandel. Alle betrokken partijen onderzoeken nu gezamenlijk waardoor het ongeluk is veroorzaakt en hoe dit vermeden kan worden in de toekomst. De werkzaamheden, eerst met een laag risico, zullen gefaseerd weer opgestart worden.

Windturbines gaan en komen

By nieuws No Comments

De windmolens langs de IJsselmeerdijk, een belangrijk herkenningspunt in Flevoland, zijn sinds maart stuk voor stuk stilgezet. Daarna is de binnenzijde gedemonteerd en zijn vervolgens de bladen en de masten verwijderd. Inmiddels zijn de funderingen verwijderd en is er van windpark Irene Vorrink niets meer te zien.

Gelijktijdig zien we op land de nieuwe windmolens verrijzen. Waar eerst alleen de fundering zichtbaar was en de laatste weken de masten, zien we nu ook steeds meer complete windmolens staan. Hoe gaat het nu verder? Lees er alles over in de spread die geplaatst is in de Flevopost van 6 juli 2022.

Hij doet het!

By nieuws No Comments
Het onderstation is klaar om de eerste 33kV park/turbine kabel in bedrijf te kunnen nemen, wanneer de eerste windturbine daar ook gereed voor is. Dat is een mooie mijlpaal.
 
Het 1e deel van het substation van Windplanblauw is gereed om 33/150kV energie te kunnen transporteren. Donderdag 23 juni is de 150kV export kabel, de 1e 150kV trafo en de 33kV switchgear officieel in bedrijf genomen.
 
Nu zijn we bezig om de 2e transformator ook gereed te maken voor gebruik.
Bekijk hier de timelapse van de bouw van het onderstation:

error: Copyright Windplanblauw