Category

nieuws

Geluidsverwachting app

By nieuws No Comments

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de realisatie van een geluidsverwachtingenapp. In samenwerking met Arcadis is voor het project Windplanblauw de geluidsverwachting app gerealiseerd. De app Geluidsverwachting.nl biedt per adres (binnen een straal van circa 2 km van het windpark) een geluids-, slagschaduw- en weersverwachting voor de komende 48 uur. Daarnaast wordt een verwachting gegeven van de herkenbaarheid van het turbinegeluid ten opzichte van het omgevingsgeluid. Tevens kunnen omwonenden ook doorgeven hoe zij het geluid of de slagschaduw van de windturbine(s) ervaren. Dit kan anoniem en 24 uur per dag, maar het staat uiteraard ook vrij om wel gegevens achter te laten als u wil dat wij persoonlijk contact met u opnemen.

De ervaringen en reacties van omwonenden in de app delen wij met de fabrikanten van de windturbines (Vestas op het land en GE op het water). Als er voldoende relevante gegevens verzameld en geanalyseerd zijn, dan zal Windplanblauw hierover informeren door middel van een bericht te plaatsen in het nieuwsoverzicht van de app. In het Nieuwsoverzicht wordt ook informatie gedeeld over de ontwikkelingen van het windpark.

De app zelf is te downloaden via de Google Play en App Store.

Eerste betonstort fundatie IJsselmeer is een feit

By Bouwwerkzaamheden, nieuws 2 Comments

Op dinsdag 23 november 2022 vond de allereerste betonstort van een windturbinefundatie op het IJsselmeer plaats. Het is de eerste betonstort van in totaal 24 windturbines op het IJsselmeer. Een mooie mijlpaal voor het project!

Het beton is gestort in het funderingsdeel dat boven het water uitkomt. Het storten duurt ongeveer 10 uur, maar dan is het nog niet klaar. Na een kleine uithardingstijd moet het beton namelijk netjes afgewerkt en geëgaliseerd worden. Dit proces wordt ook wel vlinderen genoemd.

Meer weten over de bouw van de fundaties? U leest het hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WinTfonds Swifterbant opgericht

By nieuws No Comments

Eén van de manieren waarop Windplanblauw wil bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de omgeving, is door het verstrekken van donaties aan verenigingen, (sport)clubs, evenementen en andere initiatieven in Swifterbant.

Henk Kouwenhoven, Lid van de Raad van Toezicht: “Wat we belangrijk vinden is het zijn van een goede buur. Het windpark moet waarde toe voegen aan de omgeving. Daarom zijn we gaan kijken wat wij voor Swifterbant konden betekenen. Tijdens een overleg tussen Vattenfall, SwifterwinT en a.s.r. verzekeringen ontstond het idee om een deel van de windopbrengsten van de windturbines terug te laten vloeien naar de inwoners van het gebied. Daaruit is het WinTfonds Swifterbant ontstaan. Het bedenken van zo’n fonds is stap één, ervoor zorgen dat het beheerd wordt is stap twee. We hebben hierin bewust gekozen om het fonds te laten beheren door mensen uit Swifterbant zelf. Zij kennen de omgeving en weten wat er speelt en dat is voor ons een belangrijk punt.”

Op 17 november 2022 is de Stichting WinTfonds Swifterbant formeel opgericht. De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. 2022 was een tussenjaar waarin de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn geworven en de statuten zijn opgesteld. Tegelijkertijd zijn er ook al donaties verstrekt aan een aantal initiatiefnemers uit Swifterbant.

Het streven is dat vanaf 2023 het WinTfonds Swifterbant volledig operationeel is. Het fonds krijgt een jaarlijks budget van €75.000,-. Het is bedoeld voor initiatieven die de sociale cohesie in het dorp verbeteren, verenigingen ondersteunen of evenementen een impuls geven.

Stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingsverbanden in Swifterbant komen in aanmerking voor donaties.

De leden van het bestuur zijn: Mark Hogendorf, Rian Kloetstra, Greet Kamminga en Henk Zonnenberg

De leden van de Raad van Toezicht zijn: Henk Kouwenhoven (Vattenfall), Teus Bor, die binnenkort opgevolgd zal worden door René Timmer (a.s.r. Levensverzekeringen) en Hans Wichink (SwifterwinT)

Laatste windturbine op land staat

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op maandag 14 november 2022 is de laatste windturbine afgebouwd. Dit betekent dat alle 37 windturbines op land staan en de hijswerkzaamheden zijn afgerond. Er wordt nu nog hard gewerkt aan de binnenkant van een aantal turbines om alle systemen te installeren. Zodra dat gereed is zullen de turbines de testfase ingaan.

Nadat alle testen succesvol zijn afgerond en een windturbine in bedrijf is genomen, volgt een periode waarin een proefbedrijf plaatsvindt. Dit is vergelijkbaar met een testrit bij het kopen van een nieuwe auto. Het proefbedrijf duurt een aantal weken en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er moet namelijk wel voldoende wind zijn om aan te kunnen tonen dat de windturbines onder verschillende windcondities en zonder tussentijdse onderbreking naar verwachting presteren.

Aan het eind van het proefbedrijf van elke turbine doen wij samen met Vestas een inspectie. Heeft Vestas haar werk goed gedaan? Zijn alle veiligheidssystemen in werking? Zijn de turbinebladen op de juiste manier afgesteld? Wordt de koelolie niet te heet? Geven de sensoren de juiste informatie door? En, leveren de windturbines stroom zoals door de fabrikant opgegeven? Deze, en nog meer zaken, worden gecontroleerd en met een checklist afgewerkt. Alle resterende zaken worden vervolgens opgenomen in een actielijst voor Vestas, de zogenaamde restpuntenlijst.

Brandweeroefening woensdag 19 oktober

By nieuws No Comments

Op woensdag 19 oktober 2022 om 19.00 uur vindt er een brandweeroefening plaats bij het onderstation van Windplanblauw. Het onderstation staat op de RD-lijn (Rivierduintocht) en tijdens deze oefening zijn er brandweerwagens aanwezig op het terrein. Veiligheid staat bij Windplanblauw voorop en daarom voeren wij met enige regelmaat dit soort oefeningen uit, om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen bij noodsituaties.

 

Herstel rotondes in 2023

By nieuws No Comments

Hoewel alle speciale transporten voor de windturbines van Windplanblauw inmiddels zijn afgerond, worden rotondes op bijvoorbeeld de Swifterringweg pas volgend jaar hersteld. Dit komt omdat transportbedrijf Van der Vlist ook de komende maanden nog speciale transporten uitvoert, maar dan voor Windplan Groen. Zodra die transporten zijn afgerond, zorgt de transporteur voor herstel van alle rotondes.

Diverse rotondes zijn vorig jaar aangepast om het transport van de turbine-onderdelen voor Windplanblauw mogelijk te maken. De route is met zorg uitgekozen vanwege de beperkte draaibeweging voor de vrachtwagens. Op sommige punten in deze route zijn aanpassingen gedaan, zoals verbreding van de wegen of verharding van de bochten. Ook deze aanpassingen blijven voorlopig. Voor Windplan Groen worden onderdelen van in totaal 85 windturbines aangevoerd.

Fundaties IJsselmeer

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Speciaal voor de windturbines in het IJsselmeer zijn ‘custom made’ fundaties ontwikkeld. Dit komt omdat de keuze is gemaakt om land turbines op het IJsselmeer te gebruiken. Hoe zijn deze fundaties nu opgebouwd?

Gereed maken van de bodem

Voordat een fundatie gebouwd kan worden is het belangrijk om goed te kijken in welke ondergrond de fundatie terecht komt. Het is namelijk van belang dat de fundatie stevig komt te staan zodat, wanneer de windturbine geïnstalleerd is, er bij wijze van spreken een schip tegenaan kan varen zonder dat de turbine omvalt. Bastiaan: “Om te kijken welke grondlagen en oude stroomgeulen er liggen op de plek waar de turbines gebouwd gaan worden is onder andere een oude kaart over het windturbine plan gelegd omdat te achterhalen. Een van de fundaties is op basis daarvan 50 meter verplaatst. Daarnaast hebben er ook verschillende grondonderzoeken plaats gevonden. Bij het ene onderzoek worden monsters genomen en bij het andere wordt gemeten hoeveel tegendruk de grond geeft waarmee de sterkte bepaald kan worden. De bovenste lagen van de IJsselmeerbodem bestaan vooral uit klei en veen. Deze grondsoorten zijn niet sterk genoeg om op te bouwen. Naast dat we bij iedere fundatie 22 buispalen heien tot op de pleistocene zandlaag, graven we voor een aantal fundaties de klei en het veen binnen het fundament weg en vullen we dit gat met zand tot de bouwhoogte. De andere fundaties worden met zand tot de bouwhoogte gevuld vanaf de zeebodem.”

Opbouw fundaties

Bastiaan: “Na het grondonderzoek op basis waarvan het ontwerp is gemaakt, worden de fundaties opgebouwd. In het midden van de fundaties wordt een hulp frame geplaatst op basis van vier palen, die zijn nodig om de geprefabriceerde elementen, in de vorm van een taartpunt, te ondersteunen. Vanaf het frame in het midden wordt een soort van mal gelegd zodat de buispalen precies op hun plaats geheid kunnen worden. Zoals in de afbeelding hiernaast te zien is. Tussen de palen komen damwandplanken. De planken zorgen ervoor dat de fundatie water en zand vrij is. Dit wordt dan ook wel de kofferdamconstructie genoemd.”

Taartpunten

Vervolgens worden de geprefabriceerde elementen één voor één aan de buitenzijde op de stalen balk gelegd en in het midden op de midden oplegging. Dan worden de palen afgevuld met beton zoals op onderstaande foto.

Ankerkooi en wapening

Om uiteindelijk een windturbine op de fundatie te kunnen plaatsen wordt er een ankerkooi geïnstalleerd. Dit is het stalen frame in het midden. Bastiaan: “Een ankerkooi vormt de verbinding tussen het beton en het metalen vlechtwerk in de fundatie én de windmolen. De ankerkooi bevat dus de draadeinden waarop het torendeel wordt geplaatst en vastgeschroefd. De windmolens brengen al hun kracht straks via de ankerkooi over op de fundatie. Daarnaast is het van groot belang dat de ankerkooi kaarsrecht wordt aangebracht, want als de ankerkooi niet waterpas staat, staat de molen straks scheef. Een kleine scheefstand van de ankerkooi geeft een grote afwijking op 125 meter hoogte, met alle gevolgen van dien.” Deze werkzaamheden zijn dan ook zeer secuur uitgevoerd.

Bastiaan: “Na het stellen van de ankerkooi is de wapening aan de beurt. Deze komt om de ankerkooi heen. De betonvlechter maakt met metalenstaven, matten en staaldraad een oersterk vlechtwerk tussen de buispalen en de ankerkooi. Al het vlechtwerk houdt de fundatie stevig bij elkaar en zorgt voor onverwoestbaar gewapend beton, dat sterk genoeg is om de windmolen overeind te houden.”

Buitenkant

Op de buitenkant is in geel en zwart markering aangebracht, zodat deze goed opvalt voor de scheepvaart. Uiteindelijk komt er op de fundatie nog een hek voor de veiligheid en een kraan om tijdens de operationele fase reserve onderdelen voor de turbine op het platform te kunnen hijsen. Wanneer een fundatie helemaal is afgebouwd, wordt er een windturbine op geplaatst.

Open Energiedag 2022

By nieuws No Comments

Een dag vol (wind)energie, dat was de Open Energiedag op 17 september 2022 zeker! Meer dan 150 enthousiaste bezoekers kwamen een kijkje nemen bij Windplanblauw op Land en het IJsselmeer. Bij het IJsselmeer zijn de fundaties inmiddels goed zichtbaar en dit geeft een mooi beeld van waar de winturbines straks komen te staan. Op het land waren de onderdelen van een kraan goed te zien. Daarnaast lagen er nog onderdelen op de grond, waardoor iedereen alles van heel dichtbij kon bewonderen.

Per bus werden de bezoekers naar de verschillende locaties gebracht. Tijdens een rit werd er verteld over de ontwikkelingen van Windplanblauw en was er veel ruimte voor vragen. Ook bij het IJsselmeer als op het Land werd uitleg geven over: de bouw van fundaties, ecologie, hoe windturbines worden opgebouwd, hoe een kraan is opgebouwd en nog veel meer.

Bekijk de aftermovie hieronder. Mooie foto’s van deze dag ziet u hier.

 

Werkzaamheden IJsselmeer

By nieuws No Comments

Afgelopen tijd is er hard doorgewerkt aan de realisatie van de fundaties voor de windmolens in het IJsselmeer. Inmiddels zijn de laatste heiwerkzaamheden op het water uitgevoerd. Op dit moment zijn bij enkele fundaties de fundering volgestort met beton en worden de eerste ankerkooien (in delen) aangebracht. Een ankerkooi vormt de verbinding tussen het beton en het metalen vlechtwerk in de fundatie én de windmolen. De windmolens brengen al hun kracht straks via de ankerkooi over op de fundatie. Daarnaast is het van groot belang dat de ankerkooi kaarsrecht wordt aangebracht, want als de ankerkooi niet waterpas staat, staat de molen straks scheef. Een kleine scheefstand van de ankerkooi geeft een grote afwijking op 125 meter hoogte, met alle gevolgen van dien. De werkzaamheden zijn dus dan ook zeer secuur uitgevoerd.

Na het stellen van de ankerkooi is de wapening aan de beurt. De betonvlechter maakt met metalenstaven, matten en staaldraad een oersterk vlechtwerk tussen de buispalen en de ankerkooi. Om de werkzaamheden voorspoedig te laten verlopen, heeft hij op land secties voorbereid. De verschillende secties worden uiteindelijk weer met elkaar verbonden. Al het vlechtwerk houdt de fundatie stevig bij elkaar en zorgt voor onverwoestbaar gewapend beton, dat sterk genoeg is om de windmolen overeind te houden.

error: Copyright Windplanblauw