All Posts By

Windplanblauw

Waarom staan sommige turbines nog stil?

By nieuws No Comments

Op dit moment zijn alle turbines op land afgebouwd en hiermee lijken de turbines klaar voor gebruik, maar waarom draaien nog niet alle windturbines?

Dit is vergelijkbaar met het bouwen van een huis. Nadat een huis casco is opgeleverd gaat er nog veel tijd zitten in de afbouw. Dit geldt ook voor de windturbines die er nu al staan. Aan de buitenkant zijn ze al helemaal af, maar aan de binnenkant wordt nog hard gewerkt. Zo worden wordt een aantal belangrijke nevensystemen ingesteld die noodzakelijk zijn voor productieregistratie, slagschaduwregelingen, luchtvaartverlichting en zelfs detectie van vogels en vleermuizen. Zodra dit klaar is, zullen de turbines getest worden.

Nadat alle testen succesvol zijn afgerond en een windturbine in bedrijf is genomen, volgt een periode waarin een proefbedrijf plaatsvindt. Dit is vergelijkbaar met een testrit bij het kopen van een nieuwe auto. Het proefbedrijf duurt een aantal weken en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er moet namelijk voldoende wind zijn om aan te kunnen tonen dat de windturbines onder verschillende windcondities en zonder onderbreking naar verwachting presteren.

Aan het eind van het proefbedrijf doen wij samen met Vestas bij iedere turbine een inspectie. Heeft Vestas haar werk goed gedaan? Werken alle veiligheidssystemen? Zijn de turbinebladen op de juiste manier afgesteld? Wordt de koelolie niet te heet? Geven de sensoren de juiste informatie door en leveren de windturbines stroom zoals door de fabrikant opgegeven? Deze, en nog meer zaken, worden gecontroleerd. Alle resterende zaken worden vervolgens opgenomen in een restpuntenlijst voor Vestas.

Als de turbines voldoen aan de gestelde eisen, worden ze overgedragen en start de exploitatiefase. Dan draaien de turbines (bijna) continu en leveren ze duurzame stroom.

Op land: een update

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Afgelopen week is Dura Vermeer begonnen met het verwijderen het tijdelijk asfalt, op plekken waar dit niet hoeft te blijven liggen voor de definitieve situatie. Eerst wordt de asfaltlaag verwijderd. Daarna wordt de laag puin, die onder het asfalt ligt, ook weggehaald. Zowel het asfalt als de puin wordt hergebruikt/gerecycled, dus dit wordt nauwkeurig losgehaald. Tot slot wordt de ruimte die ontstaat weer aangevuld met grond, maar daarvoor moet het land eerst wat droger zijn. De eerste werkzaamheden hebben plaatsgevonden op de RT lijn, de meest oostelijke lijn.

Ook zijn afgelopen week de werkzaamheden begonnen op de RD lijn bij de Swifterringweg. Hier zit een tijdelijke overkluizing: dit is een constructie die over de tocht ligt waarmee de uitrit van de parkweg tijdelijk breder was. Dit was nodig voor de werkzaamheden van Vestas. Deze overkluizing wordt in de komende weken verwijderd, dus ook hier is alvast het asfalt verwijderd.

Voor deze week staan de volgende werkzaamheden gepland:
Zowel afgelopen maandag als vandaag gaan de freeswerkzaamheden verder op de ET-noord en de RD-noord. De werkzaamheden zijn hetzelfde: asfalt verwijderen, puin verwijderen en de ontstane ruimte weer opvullen.

Vanaf vandaag gaan ook de werkzaamheden aan de overkluizing verder. Het dek, de stangen en de planken van de overkluizing moeten worden verwijderd. Dit duurt alles bij elkaar zo’n twee weken. Een verkeersregelaar houdt de veiligheid op het fietspad in de gaten.

De plekken waar deze week werkzaamheden zijn, staan met paarse cirkels aangegeven op de afbeelding.

Betonstort op het water

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Vrijdagmorgen (20 januari) is Ballast Nedam gestart met de betonstort op windmolenfundatie BU06 op het IJsselmeer. Het storten van het beton behoort tot het laatste onderdeel in de bouw van de fundaties.

In totaal wordt 8.000 m3 beton gestort, naar verwachting zal dit grotendeels overdag plaatsvinden. Afhankelijk van het weer zal aan het einde van de middag tot in de loop van de avond worden gestart met het vlinderen van het beton, het afwerken van het betonnen oppervlak zodat dit mooi egaal opdroogt.

Bij zowel het storten als bij het vlinderen wordt geluid geproduceerd. Omdat de werkzaamheden op enige afstand van de IJsselmeerdijk zullen plaatsvinden zal de geluidoverlast van de werkzaamheden, mede door de zuidwesten wind, beperkt zijn.

Na het storten zullen de fundaties gereed worden gemaakt voor de aansluiting op het stroomnet en de plaatsing van de turbines. Daarover later meer.

Op land: start asfalt frezen

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Deze week is Dura Vermeer begonnen met het frezen van tijdelijk asfalt. Het gaat om asfalt wat nodig was voor de aanleg van de windturbines, maar niet meer nodig is voor de definitieve situatie. De werkzaamheden zijn begonnen op de RT-lijn (aan de noordkant) en de RD-lijn bij de Swifterringweg.

Op de foto’s is te zien hoe het asfalt verwijderd wordt: de asfalt laag wordt losgehaald met de freesmachine. De machine ‘spuit’ het losse asfalt direct in de wagen die het afvoert naar de asfaltcentrale, waar het oude asfalt wordt gerecycled.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er achter de IJsselmeerdijk?

By nieuws No Comments

Speciaal voor de windturbines in het IJsselmeer zijn ‘custom made’ fundaties ontwikkeld. Dit komt omdat de keuze is gemaakt om land turbines op het IJsselmeer te gebruiken. Hoe zijn deze fundaties nu opgebouwd? Onlangs maakte Omroep Flevoland een mooi item hierover. Want wat gebeurt er nu op dit moment achter de IJsselmeerdijk ter hoogte van de A6? Hans Wichink, directeur SwifterwinT en Hans Sleper vertellen erover.

Het hele artikel van Omroep Flevoland is hier te lezen.

Geluidsverwachting app

By nieuws No Comments

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de realisatie van een geluidsverwachtingenapp. In samenwerking met Arcadis is voor het project Windplanblauw de geluidsverwachting app gerealiseerd. De app Geluidsverwachting.nl biedt per adres (binnen een straal van circa 2 km van het windpark) een geluids-, slagschaduw- en weersverwachting voor de komende 48 uur. Daarnaast wordt een verwachting gegeven van de herkenbaarheid van het turbinegeluid ten opzichte van het omgevingsgeluid. Tevens kunnen omwonenden ook doorgeven hoe zij het geluid of de slagschaduw van de windturbine(s) ervaren. Dit kan anoniem en 24 uur per dag, maar het staat uiteraard ook vrij om wel gegevens achter te laten als u wil dat wij persoonlijk contact met u opnemen.

De ervaringen en reacties van omwonenden in de app delen wij met de fabrikanten van de windturbines (Vestas op het land en GE op het water). Als er voldoende relevante gegevens verzameld en geanalyseerd zijn, dan zal Windplanblauw hierover informeren door middel van een bericht te plaatsen in het nieuwsoverzicht van de app. In het Nieuwsoverzicht wordt ook informatie gedeeld over de ontwikkelingen van het windpark.

De app zelf is te downloaden via de Google Play en App Store.

Eerste betonstort fundatie IJsselmeer is een feit

By Bouwwerkzaamheden, nieuws 2 Comments

Op dinsdag 23 november 2022 vond de allereerste betonstort van een windturbinefundatie op het IJsselmeer plaats. Het is de eerste betonstort van in totaal 24 windturbines op het IJsselmeer. Een mooie mijlpaal voor het project!

Het beton is gestort in het funderingsdeel dat boven het water uitkomt. Het storten duurt ongeveer 10 uur, maar dan is het nog niet klaar. Na een kleine uithardingstijd moet het beton namelijk netjes afgewerkt en geëgaliseerd worden. Dit proces wordt ook wel vlinderen genoemd.

Meer weten over de bouw van de fundaties? U leest het hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WinTfonds Swifterbant opgericht

By nieuws No Comments

Eén van de manieren waarop Windplanblauw wil bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de omgeving, is door het verstrekken van donaties aan verenigingen, (sport)clubs, evenementen en andere initiatieven in Swifterbant.

Henk Kouwenhoven, Lid van de Raad van Toezicht: “Wat we belangrijk vinden is het zijn van een goede buur. Het windpark moet waarde toe voegen aan de omgeving. Daarom zijn we gaan kijken wat wij voor Swifterbant konden betekenen. Tijdens een overleg tussen Vattenfall, SwifterwinT en a.s.r. verzekeringen ontstond het idee om een deel van de windopbrengsten van de windturbines terug te laten vloeien naar de inwoners van het gebied. Daaruit is het WinTfonds Swifterbant ontstaan. Het bedenken van zo’n fonds is stap één, ervoor zorgen dat het beheerd wordt is stap twee. We hebben hierin bewust gekozen om het fonds te laten beheren door mensen uit Swifterbant zelf. Zij kennen de omgeving en weten wat er speelt en dat is voor ons een belangrijk punt.”

Op 17 november 2022 is de Stichting WinTfonds Swifterbant formeel opgericht. De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. 2022 was een tussenjaar waarin de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn geworven en de statuten zijn opgesteld. Tegelijkertijd zijn er ook al donaties verstrekt aan een aantal initiatiefnemers uit Swifterbant.

Het streven is dat vanaf 2023 het WinTfonds Swifterbant volledig operationeel is. Het fonds krijgt een jaarlijks budget van €75.000,-. Het is bedoeld voor initiatieven die de sociale cohesie in het dorp verbeteren, verenigingen ondersteunen of evenementen een impuls geven.

Stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingsverbanden in Swifterbant komen in aanmerking voor donaties.

De leden van het bestuur zijn: Mark Hogendorf, Rian Kloetstra, Greet Kamminga en Henk Zonnenberg

De leden van de Raad van Toezicht zijn: Henk Kouwenhoven (Vattenfall), Teus Bor, die binnenkort opgevolgd zal worden door René Timmer (a.s.r. Levensverzekeringen) en Hans Wichink (SwifterwinT)

Laatste windturbine op land staat

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op maandag 14 november 2022 is de laatste windturbine afgebouwd. Dit betekent dat alle 37 windturbines op land staan en de hijswerkzaamheden zijn afgerond. Er wordt nu nog hard gewerkt aan de binnenkant van een aantal turbines om alle systemen te installeren. Zodra dat gereed is zullen de turbines de testfase ingaan.

Nadat alle testen succesvol zijn afgerond en een windturbine in bedrijf is genomen, volgt een periode waarin een proefbedrijf plaatsvindt. Dit is vergelijkbaar met een testrit bij het kopen van een nieuwe auto. Het proefbedrijf duurt een aantal weken en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er moet namelijk wel voldoende wind zijn om aan te kunnen tonen dat de windturbines onder verschillende windcondities en zonder tussentijdse onderbreking naar verwachting presteren.

Aan het eind van het proefbedrijf van elke turbine doen wij samen met Vestas een inspectie. Heeft Vestas haar werk goed gedaan? Zijn alle veiligheidssystemen in werking? Zijn de turbinebladen op de juiste manier afgesteld? Wordt de koelolie niet te heet? Geven de sensoren de juiste informatie door? En, leveren de windturbines stroom zoals door de fabrikant opgegeven? Deze, en nog meer zaken, worden gecontroleerd en met een checklist afgewerkt. Alle resterende zaken worden vervolgens opgenomen in een actielijst voor Vestas, de zogenaamde restpuntenlijst.

error: Copyright Windplanblauw