Category

Bouwwerkzaamheden

We zijn op de helft

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

De afgelopen twee maanden is er hard gewerkt op het IJsselmeer, waarbij maar liefst 8 turbines zijn gebouwd. Hiermee staat de teller nu op 12 van de geplande 24 turbines, wat betekent dat we op de helft zijn! Turbine 13 is zelfs al in aanbouw. Dankzij het gunstige weer van de afgelopen tijd en meer uren van de dag om te kunnen bouwen, konden we ons bouwtempo verhogen om in te lopen op de achterstand na het onstuimige zomerweer.

Windplanblauw Update: Bouwborden worden verwijderd

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op dinsdag 25 juli verwijderen we alle bouwborden langs de wegen rondom Windplanblauw. Waarom? Omdat de bouw van de windturbines op land is afgerond.

Huidige werkzaamheden

Op dit moment stellen we de systemen in en stemmen we de turbines nauwkeurig af om ervoor te zorgen dat deze windturbines straks optimaal stroom opwekken en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Wat gebeurt er met de bouwborden?

Geen zorgen, de borden worden volledig hergebruikt. Er blijven dus geen resten achter op de plek waar ze stonden. De bouwborden kunnen weer ingezet worden bij andere projecten. Zowel het frame als de betonnen voet, wordt dan aangekleed met nieuwe informatie. Wel zo duurzaam!

Eerste turbine IJsselmeer staat

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Bij Windplanblauw bereikten we afgelopen week een fantastische mijlpaal! De onderdelen van de eerste turbine die we op 29 april vanuit de Alaskahaven in Amsterdam vervoerden naar het werkgebied op het IJsselmeer, staan nu stevig op hun plek en vormen de eerste windturbine in het IJsselmeer. Dit is de eerste van de 24 turbines die we uiteindelijk in het gebied plaatsen.

Het plaatsen van een turbine is een bijzonder nauwkeurig proces. Het onderste gedeelte van de turbine moet eerst op de ankerkooi worden geplaatst, zoals te zien is op de foto’s. Pas als deze stevig staat, kunnen we de andere onderdelen monteren, om tot slot de bladen te bevestigen. De buitenkant van de eerste turbine is nu zo goed als af, maar net zoals op land is turbine dan nog niet gereed. Aan de binnenkant zijn er namelijk nog veel systemen de we moeten installeren voordat de turbine echt kan gaan draaien.

We kunnen niet wachten tot de eerste turbine volledig operationeel is en energie begint op te wekken.

Bouw turbines IJsselmeer

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

De bouw van het windmolenpark op het IJsselmeer is een indrukwekkende operatie die steeds meer vorm begint te krijgen. De funderingen van de turbines zijn bijna allemaal gereed voor de ontvangst van de turbine onderdelen. Momenteel vindt er in de Alaskahaven te Amsterdam de overslag plaats van diverse onderdelen die nodig zijn voor de bouw van het park. Het is iedere keer weer bijzonder om te zien hoe groot deze onderdelen zijn en hoe ze uiteindelijk samenkomen om een indrukwekkende turbine te vormen.

Wanneer de turbines staan, zie je straks 24 gondels op zo’n 130 meter boven het water hangen. Op dit moment staan deze gondels nog op de grond. En dan zijn er nog de bladen die gebruikt worden om de wind te vangen. Deze bladen worden per schip aangevoerd. Als je goed kijkt, zie je op de foto’s ook een aantal personen (heel klein) die naast de bladen staan en de immense grootte van de bladen benadrukken. Straks vormen drie van deze bladen tezamen “de wieken” van de turbine met een diameter van 158 meter.

En dan de logistieke uitdaging van het vervoeren van deze enorme onderdelen. Waar op land de windturbine onderdelen horizontaal werden vervoerd, worden de onderdelen voor het windpark op het IJsselmeer verticaal vervoerd. Dit is om het aantal handelingen op water minimaal te houden. Doordat de onderdelen verticaal vervoerd worden, vangen de onderdelen wind. Daarom is een zogeheten vortex-killer aangebracht om te voorkomen dat de wind te veel vat op de mastdelen krijgt. De vortex-killer is de zwarte spiraal om het bovenste mastdeel en wordt na de installatie verwijderd.

 

Werkzaamheden op land: verwijderen tijdelijke bruggen

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op dit moment zijn we bezig met het verwijderen van de twee tijdelijke bruggen over de Swiftervaart.

De afgelopen weken zijn de constructies helemaal vrijgegraven. Deze week zijn we gestart met het verwijderen van de bovenste brugdelen. Deze werkzaamheden kunnen we allemaal nog vanaf de wal uitvoeren. Op de foto’s kun je zien hoe we daar te werk gaan!

Vanaf volgende week worden ook werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd, om de constructie in het water te verwijderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf grote pontons in het water.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor de omgeving?

  • De Swiftervaart is van 6 t/m 31 maart gestremd voor vaarverkeer. De vaart is vanaf 1 april weer bevaarbaar, dus in het Paasweekend kan er weer gevaren worden!
  • De noordzijde van de RT en de ET lijn (dus de twee oostelijke lijnen) zijn nu niet meer vanaf de Dronterringweg bereikbaar. Daarom is er meer bouwverkeer op de Elandweg. De grote transporten rijden weg via de Ketelmeerdijk en bouwverkeer rijdt maximaal 60km/u.
  • Vanaf maart zien we steeds meer broedende vogels, waaronder veel zwanen. Rondom de werkzaamheden in de vaart is het riet weggemaaid, zodat vogels die graag aan de waterkant broeden een ander plekje zoeken voor een nest. Zo voorkomen we dat we broedende vogels storen met onze werkzaamheden.

Op land: een update

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Afgelopen week is Dura Vermeer begonnen met het verwijderen het tijdelijk asfalt, op plekken waar dit niet hoeft te blijven liggen voor de definitieve situatie. Eerst wordt de asfaltlaag verwijderd. Daarna wordt de laag puin, die onder het asfalt ligt, ook weggehaald. Zowel het asfalt als de puin wordt hergebruikt/gerecycled, dus dit wordt nauwkeurig losgehaald. Tot slot wordt de ruimte die ontstaat weer aangevuld met grond, maar daarvoor moet het land eerst wat droger zijn. De eerste werkzaamheden hebben plaatsgevonden op de RT lijn, de meest oostelijke lijn.

Ook zijn afgelopen week de werkzaamheden begonnen op de RD lijn bij de Swifterringweg. Hier zit een tijdelijke overkluizing: dit is een constructie die over de tocht ligt waarmee de uitrit van de parkweg tijdelijk breder was. Dit was nodig voor de werkzaamheden van Vestas. Deze overkluizing wordt in de komende weken verwijderd, dus ook hier is alvast het asfalt verwijderd.

Voor deze week staan de volgende werkzaamheden gepland:
Zowel afgelopen maandag als vandaag gaan de freeswerkzaamheden verder op de ET-noord en de RD-noord. De werkzaamheden zijn hetzelfde: asfalt verwijderen, puin verwijderen en de ontstane ruimte weer opvullen.

Vanaf vandaag gaan ook de werkzaamheden aan de overkluizing verder. Het dek, de stangen en de planken van de overkluizing moeten worden verwijderd. Dit duurt alles bij elkaar zo’n twee weken. Een verkeersregelaar houdt de veiligheid op het fietspad in de gaten.

De plekken waar deze week werkzaamheden zijn, staan met paarse cirkels aangegeven op de afbeelding.

Betonstort op het water

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Vrijdagmorgen (20 januari) is Ballast Nedam gestart met de betonstort op windmolenfundatie BU06 op het IJsselmeer. Het storten van het beton behoort tot het laatste onderdeel in de bouw van de fundaties.

In totaal wordt 8.000 m3 beton gestort, naar verwachting zal dit grotendeels overdag plaatsvinden. Afhankelijk van het weer zal aan het einde van de middag tot in de loop van de avond worden gestart met het vlinderen van het beton, het afwerken van het betonnen oppervlak zodat dit mooi egaal opdroogt.

Bij zowel het storten als bij het vlinderen wordt geluid geproduceerd. Omdat de werkzaamheden op enige afstand van de IJsselmeerdijk zullen plaatsvinden zal de geluidoverlast van de werkzaamheden, mede door de zuidwesten wind, beperkt zijn.

Na het storten zullen de fundaties gereed worden gemaakt voor de aansluiting op het stroomnet en de plaatsing van de turbines. Daarover later meer.

Op land: start asfalt frezen

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Deze week is Dura Vermeer begonnen met het frezen van tijdelijk asfalt. Het gaat om asfalt wat nodig was voor de aanleg van de windturbines, maar niet meer nodig is voor de definitieve situatie. De werkzaamheden zijn begonnen op de RT-lijn (aan de noordkant) en de RD-lijn bij de Swifterringweg.

Op de foto’s is te zien hoe het asfalt verwijderd wordt: de asfalt laag wordt losgehaald met de freesmachine. De machine ‘spuit’ het losse asfalt direct in de wagen die het afvoert naar de asfaltcentrale, waar het oude asfalt wordt gerecycled.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste betonstort fundatie IJsselmeer is een feit

By Bouwwerkzaamheden, nieuws 2 Comments

Op dinsdag 23 november 2022 vond de allereerste betonstort van een windturbinefundatie op het IJsselmeer plaats. Het is de eerste betonstort van in totaal 24 windturbines op het IJsselmeer. Een mooie mijlpaal voor het project!

Het beton is gestort in het funderingsdeel dat boven het water uitkomt. Het storten duurt ongeveer 10 uur, maar dan is het nog niet klaar. Na een kleine uithardingstijd moet het beton namelijk netjes afgewerkt en geëgaliseerd worden. Dit proces wordt ook wel vlinderen genoemd.

Meer weten over de bouw van de fundaties? U leest het hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Copyright Windplanblauw