Category

Bouwwerkzaamheden

Werkzaamheden op land: verwijderen tijdelijke bruggen

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op dit moment zijn we bezig met het verwijderen van de twee tijdelijke bruggen over de Swiftervaart.

De afgelopen weken zijn de constructies helemaal vrijgegraven. Deze week zijn we gestart met het verwijderen van de bovenste brugdelen. Deze werkzaamheden kunnen we allemaal nog vanaf de wal uitvoeren. Op de foto’s kun je zien hoe we daar te werk gaan!

Vanaf volgende week worden ook werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd, om de constructie in het water te verwijderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf grote pontons in het water.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor de omgeving?

  • De Swiftervaart is van 6 t/m 31 maart gestremd voor vaarverkeer. De vaart is vanaf 1 april weer bevaarbaar, dus in het Paasweekend kan er weer gevaren worden!
  • De noordzijde van de RT en de ET lijn (dus de twee oostelijke lijnen) zijn nu niet meer vanaf de Dronterringweg bereikbaar. Daarom is er meer bouwverkeer op de Elandweg. De grote transporten rijden weg via de Ketelmeerdijk en bouwverkeer rijdt maximaal 60km/u.
  • Vanaf maart zien we steeds meer broedende vogels, waaronder veel zwanen. Rondom de werkzaamheden in de vaart is het riet weggemaaid, zodat vogels die graag aan de waterkant broeden een ander plekje zoeken voor een nest. Zo voorkomen we dat we broedende vogels storen met onze werkzaamheden.

Op land: een update

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Afgelopen week is Dura Vermeer begonnen met het verwijderen het tijdelijk asfalt, op plekken waar dit niet hoeft te blijven liggen voor de definitieve situatie. Eerst wordt de asfaltlaag verwijderd. Daarna wordt de laag puin, die onder het asfalt ligt, ook weggehaald. Zowel het asfalt als de puin wordt hergebruikt/gerecycled, dus dit wordt nauwkeurig losgehaald. Tot slot wordt de ruimte die ontstaat weer aangevuld met grond, maar daarvoor moet het land eerst wat droger zijn. De eerste werkzaamheden hebben plaatsgevonden op de RT lijn, de meest oostelijke lijn.

Ook zijn afgelopen week de werkzaamheden begonnen op de RD lijn bij de Swifterringweg. Hier zit een tijdelijke overkluizing: dit is een constructie die over de tocht ligt waarmee de uitrit van de parkweg tijdelijk breder was. Dit was nodig voor de werkzaamheden van Vestas. Deze overkluizing wordt in de komende weken verwijderd, dus ook hier is alvast het asfalt verwijderd.

Voor deze week staan de volgende werkzaamheden gepland:
Zowel afgelopen maandag als vandaag gaan de freeswerkzaamheden verder op de ET-noord en de RD-noord. De werkzaamheden zijn hetzelfde: asfalt verwijderen, puin verwijderen en de ontstane ruimte weer opvullen.

Vanaf vandaag gaan ook de werkzaamheden aan de overkluizing verder. Het dek, de stangen en de planken van de overkluizing moeten worden verwijderd. Dit duurt alles bij elkaar zo’n twee weken. Een verkeersregelaar houdt de veiligheid op het fietspad in de gaten.

De plekken waar deze week werkzaamheden zijn, staan met paarse cirkels aangegeven op de afbeelding.

Betonstort op het water

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Vrijdagmorgen (20 januari) is Ballast Nedam gestart met de betonstort op windmolenfundatie BU06 op het IJsselmeer. Het storten van het beton behoort tot het laatste onderdeel in de bouw van de fundaties.

In totaal wordt 8.000 m3 beton gestort, naar verwachting zal dit grotendeels overdag plaatsvinden. Afhankelijk van het weer zal aan het einde van de middag tot in de loop van de avond worden gestart met het vlinderen van het beton, het afwerken van het betonnen oppervlak zodat dit mooi egaal opdroogt.

Bij zowel het storten als bij het vlinderen wordt geluid geproduceerd. Omdat de werkzaamheden op enige afstand van de IJsselmeerdijk zullen plaatsvinden zal de geluidoverlast van de werkzaamheden, mede door de zuidwesten wind, beperkt zijn.

Na het storten zullen de fundaties gereed worden gemaakt voor de aansluiting op het stroomnet en de plaatsing van de turbines. Daarover later meer.

Op land: start asfalt frezen

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Deze week is Dura Vermeer begonnen met het frezen van tijdelijk asfalt. Het gaat om asfalt wat nodig was voor de aanleg van de windturbines, maar niet meer nodig is voor de definitieve situatie. De werkzaamheden zijn begonnen op de RT-lijn (aan de noordkant) en de RD-lijn bij de Swifterringweg.

Op de foto’s is te zien hoe het asfalt verwijderd wordt: de asfalt laag wordt losgehaald met de freesmachine. De machine ‘spuit’ het losse asfalt direct in de wagen die het afvoert naar de asfaltcentrale, waar het oude asfalt wordt gerecycled.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste betonstort fundatie IJsselmeer is een feit

By Bouwwerkzaamheden, nieuws 2 Comments

Op dinsdag 23 november 2022 vond de allereerste betonstort van een windturbinefundatie op het IJsselmeer plaats. Het is de eerste betonstort van in totaal 24 windturbines op het IJsselmeer. Een mooie mijlpaal voor het project!

Het beton is gestort in het funderingsdeel dat boven het water uitkomt. Het storten duurt ongeveer 10 uur, maar dan is het nog niet klaar. Na een kleine uithardingstijd moet het beton namelijk netjes afgewerkt en geëgaliseerd worden. Dit proces wordt ook wel vlinderen genoemd.

Meer weten over de bouw van de fundaties? U leest het hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste windturbine op land staat

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op maandag 14 november 2022 is de laatste windturbine afgebouwd. Dit betekent dat alle 37 windturbines op land staan en de hijswerkzaamheden zijn afgerond. Er wordt nu nog hard gewerkt aan de binnenkant van een aantal turbines om alle systemen te installeren. Zodra dat gereed is zullen de turbines de testfase ingaan.

Nadat alle testen succesvol zijn afgerond en een windturbine in bedrijf is genomen, volgt een periode waarin een proefbedrijf plaatsvindt. Dit is vergelijkbaar met een testrit bij het kopen van een nieuwe auto. Het proefbedrijf duurt een aantal weken en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er moet namelijk wel voldoende wind zijn om aan te kunnen tonen dat de windturbines onder verschillende windcondities en zonder tussentijdse onderbreking naar verwachting presteren.

Aan het eind van het proefbedrijf van elke turbine doen wij samen met Vestas een inspectie. Heeft Vestas haar werk goed gedaan? Zijn alle veiligheidssystemen in werking? Zijn de turbinebladen op de juiste manier afgesteld? Wordt de koelolie niet te heet? Geven de sensoren de juiste informatie door? En, leveren de windturbines stroom zoals door de fabrikant opgegeven? Deze, en nog meer zaken, worden gecontroleerd en met een checklist afgewerkt. Alle resterende zaken worden vervolgens opgenomen in een actielijst voor Vestas, de zogenaamde restpuntenlijst.

Fundaties IJsselmeer

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Speciaal voor de windturbines in het IJsselmeer zijn ‘custom made’ fundaties ontwikkeld. Dit komt omdat de keuze is gemaakt om land turbines op het IJsselmeer te gebruiken. Hoe zijn deze fundaties nu opgebouwd?

Gereed maken van de bodem

Voordat een fundatie gebouwd kan worden is het belangrijk om goed te kijken in welke ondergrond de fundatie terecht komt. Het is namelijk van belang dat de fundatie stevig komt te staan zodat, wanneer de windturbine geïnstalleerd is, er bij wijze van spreken een schip tegenaan kan varen zonder dat de turbine omvalt. Bastiaan: “Om te kijken welke grondlagen en oude stroomgeulen er liggen op de plek waar de turbines gebouwd gaan worden is onder andere een oude kaart over het windturbine plan gelegd omdat te achterhalen. Een van de fundaties is op basis daarvan 50 meter verplaatst. Daarnaast hebben er ook verschillende grondonderzoeken plaats gevonden. Bij het ene onderzoek worden monsters genomen en bij het andere wordt gemeten hoeveel tegendruk de grond geeft waarmee de sterkte bepaald kan worden. De bovenste lagen van de IJsselmeerbodem bestaan vooral uit klei en veen. Deze grondsoorten zijn niet sterk genoeg om op te bouwen. Naast dat we bij iedere fundatie 22 buispalen heien tot op de pleistocene zandlaag, graven we voor een aantal fundaties de klei en het veen binnen het fundament weg en vullen we dit gat met zand tot de bouwhoogte. De andere fundaties worden met zand tot de bouwhoogte gevuld vanaf de zeebodem.”

Opbouw fundaties

Bastiaan: “Na het grondonderzoek op basis waarvan het ontwerp is gemaakt, worden de fundaties opgebouwd. In het midden van de fundaties wordt een hulp frame geplaatst op basis van vier palen, die zijn nodig om de geprefabriceerde elementen, in de vorm van een taartpunt, te ondersteunen. Vanaf het frame in het midden wordt een soort van mal gelegd zodat de buispalen precies op hun plaats geheid kunnen worden. Zoals in de afbeelding hiernaast te zien is. Tussen de palen komen damwandplanken. De planken zorgen ervoor dat de fundatie water en zand vrij is. Dit wordt dan ook wel de kofferdamconstructie genoemd.”

Taartpunten

Vervolgens worden de geprefabriceerde elementen één voor één aan de buitenzijde op de stalen balk gelegd en in het midden op de midden oplegging. Dan worden de palen afgevuld met beton zoals op onderstaande foto.

Ankerkooi en wapening

Om uiteindelijk een windturbine op de fundatie te kunnen plaatsen wordt er een ankerkooi geïnstalleerd. Dit is het stalen frame in het midden. Bastiaan: “Een ankerkooi vormt de verbinding tussen het beton en het metalen vlechtwerk in de fundatie én de windmolen. De ankerkooi bevat dus de draadeinden waarop het torendeel wordt geplaatst en vastgeschroefd. De windmolens brengen al hun kracht straks via de ankerkooi over op de fundatie. Daarnaast is het van groot belang dat de ankerkooi kaarsrecht wordt aangebracht, want als de ankerkooi niet waterpas staat, staat de molen straks scheef. Een kleine scheefstand van de ankerkooi geeft een grote afwijking op 125 meter hoogte, met alle gevolgen van dien.” Deze werkzaamheden zijn dan ook zeer secuur uitgevoerd.

Bastiaan: “Na het stellen van de ankerkooi is de wapening aan de beurt. Deze komt om de ankerkooi heen. De betonvlechter maakt met metalenstaven, matten en staaldraad een oersterk vlechtwerk tussen de buispalen en de ankerkooi. Al het vlechtwerk houdt de fundatie stevig bij elkaar en zorgt voor onverwoestbaar gewapend beton, dat sterk genoeg is om de windmolen overeind te houden.”

Buitenkant

Op de buitenkant is in geel en zwart markering aangebracht, zodat deze goed opvalt voor de scheepvaart. Uiteindelijk komt er op de fundatie nog een hek voor de veiligheid en een kraan om tijdens de operationele fase reserve onderdelen voor de turbine op het platform te kunnen hijsen. Wanneer een fundatie helemaal is afgebouwd, wordt er een windturbine op geplaatst.

Bouwwerkzaamheden op land: Laatste loodjes voor de kerst

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op weg naar de kerstvakantie zijn de werkzaamheden van Dura Vermeer en de onderaannemers nog volop bezig. Zo is er de afgelopen weken geheid op de RD-lijn (zie kaartje) ten noorden van de Swifterringweg. Op dit moment zijn ze bezig bij de windmolens ten zuiden van de Swifterringweg. Dit zijn de fundaties die het dichtste bij Swifterbant liggen. Het is mogelijk dat u hier tijdelijk overlast van ondervindt. Deze heiwerkzaamheden duren tot de kerst. De heiwerkzaamheden op de lijn langs de Rendiertocht en Vuursteentocht zijn inmiddels afgerond.

Er zijn op dit moment 11 fundaties volledig gereed, nog 26 te gaan dus! Voor de kerst verwachten we ook klaar te zijn met de kraanopstelplaatsen.

De weersomstandigheden spelen een grote rol bij de daadwerkelijke realisatie van de planning. Mocht het de komende weken slecht weer zijn, kan het zijn dat de werkzaamheden wat langer duren dan verwacht. In de kerstvakantie ligt het werk zo goed als stil, dit is in de weken 52 en 1. Er zijn alleen twee vlechtploegen aan het werk die de wapening van de fundaties maken.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Vanaf april volgend jaar start Vestas met de bouw van de windturbines langs de Vuursteentocht. Om plaats te maken voor de nieuwe winturbines, worden eerst vier bestaande windturbines langs de Vuursteentocht gesaneerd. Dat gebeurt vanaf 24 januari. Vanaf februari worden de onderdelen voor de nieuwe turbines aangevoerd. Dat gebeurt per speciaal transport (convoi exceptionel). De rotorbladen komen vanaf de haven van Amsterdam over de snelweg, afslag Lelystad-Noord, en gaan via de N307, IJsselmeerdijk, Klokbekerweg, Swifterringweg en Dronterringweg naar de verschillende locaties. De andere onderdelen van de windturbines, de mastdelen en gondel, komen via de Flevokust Haven om vervolgens via de IJsselmeerdijk, Klokbekerweg, Swifterringweg en Dronterringweg naar de verschillende locaties te worden getransporteerd. Hierover informeren wij u uitgebreider in de nieuwsbrief van januari, in de Flevopost van 26 januari en uiteraard via onze website, Facebookpagina en de bouwapp.

Onderstation

Het civiele werk aan het onderstation is bijna helemaal afgerond. Er zijn 228 heipalen de grond in geslagen, er is zo’n 500m³ beton gestort en 95 ton staal gevlochten op locatie. Ook is het bedieningsgebouw van 728,44 ton geplaatst, zijn de deuren gemonteerd en is het dak waterdicht. Het plaatsen van het bedieningsgebouw is als een grote puzzel: de vloer bestaat uit 16 losse delen waarop de 24 wanden zijn geplaatst. Het volledige exportkabeltracé van het onderstation naar het TenneT hoogspanningsstation (6 secties van 1,1 kilometer) is aan elkaar gekoppeld en ligt klaar. Dinsdag 14 december is de eerste van twee grote transformatoren aangekomen bij het onderstation. Hier hebben we een filmpje van gemaakt. Dat publiceren we volgende week via onze website, Facebookpagina en de BouwApp, dus houd het in de gaten!

Planning

20 t/m 24 december Heiwerkzaamheden langs de Rivierduintocht, ten zuiden van de Swifterringweg
24 januari t/m 5 februari Saneren 4 bestaande windturbines Vuursteentocht ten zuiden van de Swifterringweg
Februari Verwijderen fundaties en toegangswegen bestaande windturbines Vuursteentocht
Vanaf februari Transport onderdelen nieuwe windturbines
Vanaf maart Start bouw nieuwe winturbines Vuursteentocht
Vanaf mei – september Start bouw nieuwe windturbines Rivierduintocht, Elandtocht en Rendiertocht
 juli – december Aansluiten en testen windturbines op land

 

Vrijgegeven fietspaden

Nu de bouwwerkzaamheden steeds verder in het proces komen, kunnen we weer meer fietspaden vrijgeven en borden weghalen:

  • De fietsomleiding tussen de Visvijverweg en de Kamperhoekweg is komen te vervallen. Dat betekent dat fietsers vanaf nu zowel door de week als in het weekend gebruik kunnen maken van deze wegen. Dat geldt ook voor de omleiding tussen de hoek van de Visvijverweg en de Beverweg. De Visvijverweg is dus helemaal vrij voor fietsverkeer, doordeweeks én in het weekend.
  • Alleen het fietspad langs de Noordertocht en het fietspad tussen de Noordertocht en de Visvijverweg langs het archeologisch monument blijven doordeweeks afgesloten. In het weekend en tijdens de kerstvakantie kun je wel gebruikmaken van deze fiets- en wandelpaden.

Benieuwd hoe wij de fietsroutes opstellen tijdens de bouw? Lees dan het interview met Marcel en Matthijs hier.

De fietsomleiding tussen de Visvijverweg en de Kamperhoekweg is komen te vervallen

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Vanwege de werkzaamheden zijn verschillende wegen afgesloten voor doorgaand fietsverkeer en alleen toegankelijk voor fietsend bestemmingsverkeer. Recent heeft aannemer Dura Vermeer weer wat fietspaden vrijgegeven en borden weggehaald. Hieronder meer informatie.

De fietsomleiding tussen de Visvijverweg en de Kamperhoekweg is komen te vervallen. Dat betekent dat fietsers vanaf nu zowel door de week als in het weekend gebruik kunnen maken van deze wegen. Dat geldt ook voor de omleiding tussen de hoek van de Visvijverweg en de Beverweg.
De Visvijverweg is dus helemaal vrij voor fietsverkeer, doordeweeks én in het weekend. Alleen het fietspad langs de Noordertocht blijft doordeweeks afgesloten. In het weekend kun je wel gebruikmaken van dit fietspad.

.

Gedeeltelijke afsluiting Visvijverweg tot en met 24 september

By Bouwwerkzaamheden, nieuws One Comment
Om de veiligheid van omwonenden, automobilisten, fietsers en medewerkers te waarborgen, is besloten de Visvijverweg gedeeltelijk af te sluiten tot en met 24 september. Alleen bestemmingsverkeer is mogelijk. Als de werkzaamheden eerder klaar zijn dan gepland, wordt de Visvijverweg weer opengesteld.
Op de kaart hierboven ziet u, waar de afsluiting is en hoe het verkeer is omgeleid. Onze excuses voor het ongemak. Helaas is er geen andere mogelijkheid, aangezien eerdere verkeersmaatregelen onvoldoende werden nageleefd, met levensgevaarlijke situaties als gevolg.
error: Copyright Windplanblauw