Category

Bouwwerkzaamheden

Bouwwerkzaamheden op land: Laatste loodjes voor de kerst

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op weg naar de kerstvakantie zijn de werkzaamheden van Dura Vermeer en de onderaannemers nog volop bezig. Zo is er de afgelopen weken geheid op de RD-lijn (zie kaartje) ten noorden van de Swifterringweg. Op dit moment zijn ze bezig bij de windmolens ten zuiden van de Swifterringweg. Dit zijn de fundaties die het dichtste bij Swifterbant liggen. Het is mogelijk dat u hier tijdelijk overlast van ondervindt. Deze heiwerkzaamheden duren tot de kerst. De heiwerkzaamheden op de lijn langs de Rendiertocht en Vuursteentocht zijn inmiddels afgerond.

Er zijn op dit moment 11 fundaties volledig gereed, nog 26 te gaan dus! Voor de kerst verwachten we ook klaar te zijn met de kraanopstelplaatsen.

De weersomstandigheden spelen een grote rol bij de daadwerkelijke realisatie van de planning. Mocht het de komende weken slecht weer zijn, kan het zijn dat de werkzaamheden wat langer duren dan verwacht. In de kerstvakantie ligt het werk zo goed als stil, dit is in de weken 52 en 1. Er zijn alleen twee vlechtploegen aan het werk die de wapening van de fundaties maken.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Vanaf april volgend jaar start Vestas met de bouw van de windturbines langs de Vuursteentocht. Om plaats te maken voor de nieuwe winturbines, worden eerst vier bestaande windturbines langs de Vuursteentocht gesaneerd. Dat gebeurt vanaf 24 januari. Vanaf februari worden de onderdelen voor de nieuwe turbines aangevoerd. Dat gebeurt per speciaal transport (convoi exceptionel). De rotorbladen komen vanaf de haven van Amsterdam over de snelweg, afslag Lelystad-Noord, en gaan via de N307, IJsselmeerdijk, Klokbekerweg, Swifterringweg en Dronterringweg naar de verschillende locaties. De andere onderdelen van de windturbines, de mastdelen en gondel, komen via de Flevokust Haven om vervolgens via de IJsselmeerdijk, Klokbekerweg, Swifterringweg en Dronterringweg naar de verschillende locaties te worden getransporteerd. Hierover informeren wij u uitgebreider in de nieuwsbrief van januari, in de Flevopost van 26 januari en uiteraard via onze website, Facebookpagina en de bouwapp.

Onderstation

Het civiele werk aan het onderstation is bijna helemaal afgerond. Er zijn 228 heipalen de grond in geslagen, er is zo’n 500m³ beton gestort en 95 ton staal gevlochten op locatie. Ook is het bedieningsgebouw van 728,44 ton geplaatst, zijn de deuren gemonteerd en is het dak waterdicht. Het plaatsen van het bedieningsgebouw is als een grote puzzel: de vloer bestaat uit 16 losse delen waarop de 24 wanden zijn geplaatst. Het volledige exportkabeltracé van het onderstation naar het TenneT hoogspanningsstation (6 secties van 1,1 kilometer) is aan elkaar gekoppeld en ligt klaar. Dinsdag 14 december is de eerste van twee grote transformatoren aangekomen bij het onderstation. Hier hebben we een filmpje van gemaakt. Dat publiceren we volgende week via onze website, Facebookpagina en de BouwApp, dus houd het in de gaten!

Planning

20 t/m 24 december Heiwerkzaamheden langs de Rivierduintocht, ten zuiden van de Swifterringweg
24 januari t/m 5 februari Saneren 4 bestaande windturbines Vuursteentocht ten zuiden van de Swifterringweg
Februari Verwijderen fundaties en toegangswegen bestaande windturbines Vuursteentocht
Vanaf februari Transport onderdelen nieuwe windturbines
Vanaf maart Start bouw nieuwe winturbines Vuursteentocht
Vanaf mei – september Start bouw nieuwe windturbines Rivierduintocht, Elandtocht en Rendiertocht
 juli – december Aansluiten en testen windturbines op land

 

Vrijgegeven fietspaden

Nu de bouwwerkzaamheden steeds verder in het proces komen, kunnen we weer meer fietspaden vrijgeven en borden weghalen:

  • De fietsomleiding tussen de Visvijverweg en de Kamperhoekweg is komen te vervallen. Dat betekent dat fietsers vanaf nu zowel door de week als in het weekend gebruik kunnen maken van deze wegen. Dat geldt ook voor de omleiding tussen de hoek van de Visvijverweg en de Beverweg. De Visvijverweg is dus helemaal vrij voor fietsverkeer, doordeweeks én in het weekend.
  • Alleen het fietspad langs de Noordertocht en het fietspad tussen de Noordertocht en de Visvijverweg langs het archeologisch monument blijven doordeweeks afgesloten. In het weekend en tijdens de kerstvakantie kun je wel gebruikmaken van deze fiets- en wandelpaden.

Benieuwd hoe wij de fietsroutes opstellen tijdens de bouw? Lees dan het interview met Marcel en Matthijs hier.

De fietsomleiding tussen de Visvijverweg en de Kamperhoekweg is komen te vervallen

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Vanwege de werkzaamheden zijn verschillende wegen afgesloten voor doorgaand fietsverkeer en alleen toegankelijk voor fietsend bestemmingsverkeer. Recent heeft aannemer Dura Vermeer weer wat fietspaden vrijgegeven en borden weggehaald. Hieronder meer informatie.

De fietsomleiding tussen de Visvijverweg en de Kamperhoekweg is komen te vervallen. Dat betekent dat fietsers vanaf nu zowel door de week als in het weekend gebruik kunnen maken van deze wegen. Dat geldt ook voor de omleiding tussen de hoek van de Visvijverweg en de Beverweg.
De Visvijverweg is dus helemaal vrij voor fietsverkeer, doordeweeks én in het weekend. Alleen het fietspad langs de Noordertocht blijft doordeweeks afgesloten. In het weekend kun je wel gebruikmaken van dit fietspad.

.

Gedeeltelijke afsluiting Visvijverweg tot en met 24 september

By Bouwwerkzaamheden, nieuws One Comment
Om de veiligheid van omwonenden, automobilisten, fietsers en medewerkers te waarborgen, is besloten de Visvijverweg gedeeltelijk af te sluiten tot en met 24 september. Alleen bestemmingsverkeer is mogelijk. Als de werkzaamheden eerder klaar zijn dan gepland, wordt de Visvijverweg weer opengesteld.
Op de kaart hierboven ziet u, waar de afsluiting is en hoe het verkeer is omgeleid. Onze excuses voor het ongemak. Helaas is er geen andere mogelijkheid, aangezien eerdere verkeersmaatregelen onvoldoende werden nageleefd, met levensgevaarlijke situaties als gevolg.

Werkzaamheden Windplanblauw

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

Op dit moment wordt in het hele gebied hard gewerkt aan het aanleggen van parkwegen, kraanopstelplaatsen en kabels, de bouw van het onderstation en het heien voor de funderingen van de windmolens. Hiervoor zijn verkeersmaatregelen getroffen, zoals halve rijbaanafzettingen en snelheidsbeperkingen. Voor uw veiligheid, die van andere weggebruikers en van de medewerkers vragen we iedereen zich hier aan te houden. Bij de ingangen van de bouwplaatsen staat onder andere een slagboom met een portier zodat onbevoegden het terrein niet op kunnen.

Vanaf 10 mei gelden er afsluitingen en omleidingen voor fiets- en wandelroutes

By Bouwwerkzaamheden, nieuws One Comment

In verband met de werkzaamheden voor Windplanblauw gelden er vanaf 10 mei afsluitingen en omleidingen voor fiets-en wandelroutes in het Rivierduingebied. De afsluitingen gelden op doordeweekse dagen. In het weekend worden de fiets- en wandelpaden weer opengesteld. De afsluitingen van fiets- en wandelpaden zullen het hele project – tot medio 2023 – aanwezig zijn in verschillende faseringen.

Klik op de kaart voor de locatie van de werkzaamheden.

Op bovenstaande kaart zijn omleidingen voor de fietsroutes aangegeven.
Voor omleidingen van de lange afstandwandelroutes kunt u terecht op Wandelnet.

Nachtelijke afsluiting Swifterringweg

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

In de nachten van 8-9 en 9-10 april is de Swifterringweg tussen de Klokbekerweg en de Rivierduinweg van 19.00 uur tot 6.00 uur afgesloten voor verkeer. Het verkeer vanuit Swifterbant en vanaf de Kamperringweg wordt via de Visvijverweg en de Klokbekerweg naar de Swifterringweg naar Lelystad geleid. Het verkeer vanuit Lelystad wordt vanaf de Elandweg en de Biddingweg naar Swifterbant geleid.

Gebruik van de Elandweg is met gemeente Dronten afgestemd, dit is normaal gesproken alleen bestemd is voor bestemmingsverkeer.
Tijdens de afsluiting worden de verbodsborden afgeplakt/afgezakt, zodat deze tijdens de afsluiting niet zichtbaar zijn.
De laatste bus over de Swifterringweg vervalt, de één na laatste bus van 19:15 krijgt doorgang door het werkvak heen.

Verkeersmaatregelen

Om alles veilig en in goede banen te laten verlopen, gelden in het hele gebied verkeersmaatregelen. Omleidingen en rijbaanafsluitingen staan aangegeven met de vertrouwde gele borden. Daarnaast wordt het verkeer op sommige plekken begeleid door verkeersregelaars en met verkeerslichten. De snelheid is op sommige plaatsen aangepast naar 50 km per uur.
Ook de aanleg van de tijdelijke rotonde op de Swifterringweg gebeurt uit oogpunt van veiligheid. Bouwverkeer slaat hiermee uitsluitend rechts af, waardoor het de rijbaan niet over hoeft te steken.

25-26 maart nachtelijke afsluiting deel Dronterringweg

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

In de nacht van 25 op 26 maart is een deel van de Dronterringweg van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten voor verkeer. De Dronterringweg tussen de rotonde Tarpanweg/N710/Biddingweg tot de ovotonde Rendiertocht/Wisenttocht. Verkeer wordt omgeleid via de Tarpanweg-Ketelmeerdijk en de Rendierweg-Ketelmeerdijk. Deze omleidingen staan  aangegeven op de gele verkeersborden.

Klik op de kaart voor de locatie van de werkzaamheden.

12-13 maart nachtelijke afsluiting deel Drontterringweg

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

In de nacht van 12 op 13 maart is een deel van de Dronterringweg van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten voor verkeer. De Dronterringweg tussen de rotonde Tarpanweg/N710/Biddingweg tot de ovotonde Rendiertocht/Wisenttocht. Verkeer wordt omgeleid via de Tarpanweg-Ketelmeerdijk en de Rendierweg-Ketelmeerdijk. Deze omleidingen staan  aangegeven op de gele verkeersborden.

Klik op de kaart voor de locatie van de werkzaamheden.

Werkzaamheden Dronterringweg en Swifterringweg

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments
De bomen aan de Swifterringweg en Dronterringweg zijn gekapt en de verkeersborden geplaatst.
Dat betekent dat maandag 8 maart wordt gestart met de bouw van de inritten van het windpark aan de Dronterringweg. En later ook aan de Swifterringweg en Visvijverweg Hierdoor is er sprake van enige verkeershinder aan de Dronterrringweg en later aan Swifterringweg en de Visvijverweg. Er zijn halve rijbaanafsluitingen waarbij het verkeer met verkeerslichten langs de werkzaamheden wordt geleid. Dit duurt ongeveer 4 weken.
In de nacht van 12 op 13 maart is een deel van de Dronterringweg van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten voor verkeer. Omleiding loopt over de Biddingweg en de N307.
Bekijk ook op de kaart de locaties van de werkzaamheden.

Online informatiebijeenkomst bouwfase

By Bouwwerkzaamheden, nieuws One Comment

In het eerste kwartaal van 2021 beginnen de werkzaamheden voor de bouw van Windplanblauw. Dan wordt gestart met de aanleg van parkwegen, kraanopstelplaatsen, fundaties voor de windturbines en de aanleg van kabels en leidingen. Dat betekent ook extra (vracht)verkeer, omleidingen en mogelijk tijdelijke wegafsluitingen.

De initiatiefnemers van Windplanblauw, SwifterwinT en Vattenfall, vinden het belangrijk dat bewoners en bezoekers van het projectgebied zo min mogelijk hinder ervaren van de bouwwerkzaamheden. Daarnaast staat veiligheid in deze fase voorop. Daarom organiseert Windplanblauw op donderdag 10 december van 20.00 uur tot 21.30 uur een online informatiebijeenkomst. Alle bewoners van Swifterbant en het buitengebied, en overige geïnteresseerden, zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Samen met de aannemers Dura Vermeer en Hitachy-ABB wordt een toelichting gegeven op de bouwwerkzaamheden. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke werkzaamheden vinden wanneer plaats?
  • Wat kunt u als bewoner van de werkzaamheden gaan merken?
  • Hoe wordt de hinder die bewoners kunnen ervaren tijdens de bouw zoveel mogelijk beperkt?
  • Welke maatregelen worden getroffen om de veiligheid van bewoners en medewerkers te waarborgen?
  • Hoe wordt u gedurende deze fase over de bouwactiviteiten geïnformeerd?
  • Waar kunt u terecht met vragen en opmerkingen?

Aanmelden
U kunt zich tot en met maandag 7 december per e-mail aanmelden voor de online informatiebijeenkomst via info@windplanblauw.nl. U ontvangt per e-mail een link waarmee u toegang krijgt tot de informatiebijeenkomst.

Wilt u op de hoogte blijven?
Eén van de mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van Windplanblauw, is door middel van de Windplanblauw-nieuwsbrief. Deze verschijnt elke 2 maanden. U kunt zich hiervoor aanmelden.

error: Copyright Windplanblauw