Slagschaduw

Als de zon op de mast en de rotor van een windturbine schijnt, veroorzaakt dit een (bewegende) schaduw die in de loop van de dag met de zon meedraait. Dit wordt slagschaduw genoemd. Als slagschaduw op het raam van een woning valt, kan de wisseling tussen schaduw en zon hinderlijk zijn, doordat deze wordt ervaren als flikkering. De kans dat slagschaduw voorkomt is in het voor- en najaar het grootst, omdat dan de zon wat lager aan de hemel staat.

Wettelijke norm

De wet schrijft voor dat de hinderduur door slagschaduw jaarlijks gedurende 17 dagen meer dan 20 minuten mag bedragen, en de hinderduur de overige dagen van het jaar maximaal 20 minuten per dag mag bedragen. Je kunt dit nalezen in de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Toezegging Windplanblauw

Windplanblauw doet – op verzoek van de appellanten – de toezegging om de slagschaduw op de gevels van woningen in de dorpskern van Swifterbant tot een minimum te beperken (near to zero). De windmolens worden automatisch zo ingesteld dat ze stilstaan als de zon slagschaduw gaat veroorzaken. Het duurt vervolgens enkele seconden voor ze stil staan.┬áProductieverlies is voor rekening van Windplanblauw.

Download hier de poster ‘Slagschaduw’.

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief
error: Copyright Windplanblauw