Verlichting

Om te voorkomen dat (sport)vliegtuigen in aanraking komen met een windturbine, zijn turbines uitgerust met zogenoemde ‘obstakelverlichting’. Deze verlichting is – zeker in een vlak landschap – goed in de omgeving te zien. Om te voorkomen dat de omgeving hiervan hinder ondervindt, zijn er regels vastgelegd voor de toepassing ervan. Deze regels dienen twee doelen: vanaf de grond is de verlichting minder opvallend en vanuit de lucht blijft de verlichting goed zichtbaar voor de passerende luchtvaart. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd.

Download hier de poster ‘Verlichting’.