Geluid

Bij weinig wind draait een windturbine langzaam en is het geluid nauwelijks hoorbaar. Vanaf windkracht 3 neemt het geluid toe, net als dat van de omgeving; denk aan het effect van de wind op bomen en blaadjes. Dankzij een verbeterd rotorontwerp, geluidsisolatie en een verlaagd toerental is het geluid van windturbines teruggebracht. Daarnaast is er wetgeving waarin is vastgelegd hoeveel windmolengeluid er gemiddeld per jaar op de gevel van uw huis is toegestaan. Hiervoor wordt de speciale maat Lden gebruikt.

Wat is Lden?

De afkorting Lden staat voor Level day-evening-night (Niveau dag-avond-nacht) en het getal is de uitkomst van een berekening van de geluidsbelasting door omgevingsgeluid. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende dagdelen (dag, avond en nacht). Omgevingsgeluid wordt ’s avonds en ’s nachts als hinderlijker ervaren dan overdag, omdat het in die periodes buiten stiller is en het geluid van bijvoorbeeld een windmolen daardoor meer opvalt. De norm die ’s nachts geldt is daarom strenger dan overdag en wordt uitgedrukt in Lnight.

Hoeveel geluid is toegestaan?

In de Wet Milieubeheer is beschreven dat een windturbine gemiddeld per jaar niet meer geluid mag maken dan Lden 47 dB (A) (decibel) op de gevel van uw huis. Dit is vergelijkbaar met 40 à 41 decibel. Ter vergelijking: regen produceert een geluid van 50 dB, net als een koelkast. Een koffiezetapparaat en een elektrische tandenborstel produceren 55 dB. ’s Avonds en ’s nachts wordt een strengere norm gehanteerd en mag er jaarlijks gemiddeld slechts Lnight 41 dB (A) geluid op de gevel van uw huis komen. Qua decibellen zit dit tussen de stilte in een bibliotheek en het gefluit van vogels bij zonsopkomst in.

Hoe zit het bij Windplanblauw?

De geluidsnorm wordt toegepast op de woningen die het dichtst bij de turbines staan. Dat zijn de woningen in het buitengebied. De woningen in het dorp liggen op grotere afstand. Hiermee blijft het geluid in het dorp ver onder de wettelijke norm en is de kans klein dat het turbinegeluid in een huis in Swifterbant hoorbaar is.

Laagfrequent geluid

In de norm van Lden 47 dB is ook rekening gehouden met het optreden van laagfrequent geluid, dat altijd een onderdeel van het geluidsspectrum van windturbinegeluid is. Het is buiten overal aanwezig, maar is voor de meeste mensen niet te horen. De NWEA zet op hun website duidelijk uiteen welk onderzoek er is geweest naar laagfrequent geluid en wat de effecten hiervan zijn voor de gezondheid van omwonenden. Zij concluderen dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn gevonden dat het aandeel laagfrequent geluid een bijzondere dan wel belangrijke rol speelt in de beleving en gezondheid van omwonenden.

Meer informatie

Op de website van RVO vind je meer informatie over het ontstaan van het geluid van windturbines, de wettelijke normen en de toetsing hieraan. In windpark Windplan Blauw worden de normen voor geluid en slagschaduw niet overschreden.

Download hier de poster ‘Geluid’.

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief
error: Copyright Windplanblauw