All Posts By

Windplanblauw

Positief toetsingsadvies over het milieueffectrapport

By nieuws No Comments

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Die beoordeelt of de initiatiefnemers het onderzoek goed hebben uitgevoerd.

Wat staat er in het MER?

In het milieueffectrapport zijn de effecten van het windpark onderzocht op verschillende thema’s, zoals geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. Ook is er gekeken naar het effect van verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties. De Commissie m.e.r.  concludeert dat er met het rapport goede en nuttige milieu-informatie beschikbaar is voor de te maken (milieu)afwegingen over Windplanblauw. Lees het volledige toetsingsadvies via deze link.

Meer weten?

U kunt het MER bekijken via de website van RVO. Het MER ligt nog tot en met 8 augustus ter inzage.

Windplanblauw biedt meer inzicht in plannen windpark tijdens Windsafari

By nieuws No Comments

Windplanblauw organiseert op woensdag 18 juli een Windsafari; geïnteresseerden krijgen die avond de mogelijkheid om samen met de initiatiefnemers van het project het gebied te verkennen. Waar komen de turbines te staan en hoe klinken ze? Dit en meer wordt tijdens de twee uur durende safari besproken. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@windplanblauw.nl.

“We willen omwonenden zo goed mogelijk informeren over het nog te realiseren windpark. We gaan daarom het gebied in en beantwoorden ter plekke vragen van geïnteresseerden.” – Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT BV

Aansluiting op inloopbijeenkomsten

In juli heeft Windplanblauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op vier locaties (Urk, Lelystad, Dronten en Swifterbant) inloopbijeenkomsten georganiseerd. “We doen er alles aan om omwonenden en geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over onze plannen”, legt Stephan de Clerck uit. “Daarnaast heeft iedereen de kans om iets van de plannen te vinden. De vergunningen, het inpassingsplan en het milieueffectrapport liggen tot en met 8 augustus ter inzage; wie wil kan daarop een zienswijze indienen.”

Windsafari Windplanblauw

Tijdens de twee uur durende rit komen omwonenden en initiatiefnemers van het nog te realiseren windpark samen. “In principe is de safari interessant voor iedereen die wil ervaren hoe een windmolen klinkt en nieuwsgierig is naar hoe het gebied er met nieuwe windmolens uiteindelijk uit komt te zien”, vertelt Henk Kouwenhoven, Senior Development Manager bij Vattenfall.

Data, locatie en tijden

Windplanblauw organiseert de windsafari op woensdagavond 18 juli van 19.00 tot 21.30 uur. Het vertrek is vanaf de Maalstroom 2 in Swifterbant. Er is in de bus uitsluitend plek voor de mensen die zich hebben aangemeld, dit kan door een mail te sturen naar info@windplanblauw.nl. Per safari is ruimte voor maximaal 25 personen.

Inloopbijeenkomsten Windplanblauw

By nieuws No Comments

Van 22 juni t/m 8 augustus liggen het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplanblauw ter inzage. Om iedereen hierover te informeren organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de initiatiefnemers van Windplanblauw in de maand juli vier inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten informeert Windplanblauw de aanwezigen ook over de mogelijkheden om te participeren in het windpark.

Inloopbijeenkomsten

Tijdens de inloopbijeenkomsten worden aanwezigen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het nieuwe, nog te realiseren windpark. Ook is dit een uitstekende kans om als omwonende vragen te stellen aan experts en initiatiefnemers. Verder is er een 3D model waarop de nieuwe situatie te zien is.

De inloopbijeenkomsten worden op onderstaande data en locaties georganiseerd:

  • 2 juli, De Koningshof, Urk (19 – 21 uur)
  • 5 juli, Stadhuis, Lelystad (18 – 20 uur)
  • 9 juli, Open Hof, Dronten (19 – 21 uur)
  • 10 juli, De Hoeksteen, Swifterbant (18.30 – 21 uur)

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig, u kunt op de dag zelf gewoon binnenlopen. Wel kunt u zich op ‘aanwezig’ zetten op onze Facebookevenementen.

Vragen over de inloopbijeenkomsten? Stuur dan een mailtje naar info@windplanblauw.nl.

Milieueffectrapport (MER) gepubliceerd

By nieuws No Comments

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het milieueffectrapport gepubliceerd. Daarin zijn de effecten van het windpark onderzocht op verschillende thema’s, zoals geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. Ook is er gekeken naar het effect van verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties. U kunt het MER bekijken via de website van RVO.

error: Copyright Windplanblauw