Nieuws

Nieuwsbrief december 2018

Afgelopen jaar heeft Windplanblauw veel grote stappen gezet in de ontwikkeling van het nieuwe windpark. We organiseerden verschillende bijpraat- en inloopmomenten, waar we u informeerden over de voortgang van het windpark, de milieueffectrapportage, de aangevraagde vergunningen en het inpassingsplan. In het gebied sloten alle turbine-eigenaren zich aan bij SwifterwinT, waarmee we aan de saneringseis van de provincie kunnen voldoen. We openden ons kantoor aan de Maalstroom. En we bouwden twee windmeetmasten, waarmee we de komende twee jaar het windklimaat van het gebied in kaart brengen. We hopen u in 2019 weer te zien tijden de Open Winddag, een windsafari of als Vriend van Windplanblauw. We wensen u hele fijne feestdagen toe!

Lees de complete nieuwsbrief hier

Twitter

Nieuwsarchief