Category

nieuws

Tweede editie Open Winddag Windplanblauw groot succes

By nieuws No Comments

Afgelopen zaterdag 20 april organiseerde Windplanblauw een tweede Open Winddag, dit keer in De Kalverschuur in Swifterbant. “Veel deelnemers van de Tulpenloop, die dezelfde ochtend bij De Kalverschuur van start ging en daar ook weer eindigde, lieten zich na afloop informeren over Windplanblauw”, aldus Herman Vermeer, bestuurslid SwifterwinT BV. Met excursies naar de windmeetmast en het archeologisch gebied, een stormbaan en een kleurwedstrijd voor de kleinsten, een wandeling langs de tulpenvelden, was de Open Winddag 2019 een mooie dagbesteding tijdens het zonnige paasweekend.

Leuk dagje weg
Initiatiefnemers SwifterwinT BV en Vattenfall (voorheen Nuon) stonden van 11.00 tot 15.00 uur klaar om alle vragen van bezoekers te beantwoorden. Aan de hand van verschillende excursies en activiteiten werd de actuele status rondom het windpark aan het publiek overgebracht. Ook was er de mogelijkheid om de huidige situatie via een nieuw 3D-model te vergelijken met de toekomstige situatie. Deze zogenoemde ‘windviewer’ is ook via de website van Windplanblauw te bekijken. Natuurlijk was er ook aan de kinderen gedacht: in samenwerking met ZWAAN Buitensport was er een stormbaan neergezet en konden kinderen meedoen met een kleurwedstrijd. De winnaar daarvan wordt binnenkort op Facebook bekendgemaakt. 

“De archeologische excursie trok veel bezoekers. We lieten
vondsten uit het gebied zien en deden grondboringen”
– Herman Vermeer, bestuurslid SwifterwinT BV

De diepte in
Waar de Open Winddag van vorig jaar nog volledig in het teken stond van ‘kennismaking’ met de plannen van Windplanblauw, was dat dit keer wel anders. “Steeds meer mensen hebben inmiddels gehoord van Windplanblauw en zijn bekend met de plannen”, legt Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT BV, uit. “We vonden het daarom belangrijk de editie van 2018 niet te herhalen, maar echt meer de diepte in te gaan. Dat is goed gelukt: we gingen letterlijk de diepte in tijdens de archeologische excursie, waar we handboringen deden en opgravingen lieten zien. Ook waren er excursies naar een van de windmeetmasten die sinds eind vorig jaar het windklimaat van het projectgebied in kaart brengt.”

“Vragen als ‘hoe kan ik participeren’ kwamen veel aan bod”
– Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT BV

Vriend van Windplanblauw
Ook de Vrienden van Windplanblauw stonden tijdens de Open Winddag centraal. “Als Vriend kun je meedenken over financiële participatie”, licht Stephan de Clerck toe. “Daarnaast ben je als Vriend als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het park en krijg je diepgaande(re) informatie over het project, bijvoorbeeld tijdens inhoudelijke excursies. Mooi om te zien dat hier vanuit de bezoekers veel interesse voor was.”

Vernieuwd windpark in Flevoland
Onder de naam Windplanblauw werken SwifterwinT BV en Vattenfall samen aan de ontwikkeling van een vernieuwd windmolenpark in de noordwesthoek van Flevoland. Met de komst van dit windpark worden de 74 huidige windmolens vervangen door 61 grotere exemplaren met meer vermogen. Deze nieuwe windmolens wekken straks elk jaar genoeg stroom op voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van circa 125.000 bewoners.

Windturbines op archeologisch grondgebied: gaat dat samen?

By nieuws No Comments

Windplanblauw ontwikkelt een windmolenpark in de noordwesthoek van Flevoland. Een deel van het projectgebied ligt in het Rivierduingebied in Swifterbant; een gebied met zeer hoge archeologische waarde. “Van 5300 tot 3400 voor Christus leefden jagers, verzamelaars en boeren op de kreekruggen van de rivieren – dit is de Swifterbantcultuur”, vertelt Jeroen Holman, bestuurslid SwifterwinT bv. “Het Rivierduingebied is uiteindelijk overstroomd, maar door laagjes slibafzetting is de beschaving heel mooi bewaard gebleven. Het is nu cultureel erfgoed dat voor de eeuwigheid begraven óf bewaard moet blijven.”

“Je kunt dit deel van het projectgebied van Windplanblauw als
het Pompeï van de Steentijdarcheologie beschouwen”
– Jeroen Holman

Archeologisch masterplan
“Als organisatie willen we cultureel erfgoed beschermen”, vertelt Jeroen. “Eind 2017 zijn daarom al de eerste onderzoeken gestart. Dit ging destijds via de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg; dat start met research, gevolgd door boringen, het graven van proefputten en -sleuven en eventueel een opgraving. Volgens deze cyclus zouden we dit alleen doen op de plekken waar de windturbines komen te staan. Aangezien de Swifterbantcultuur niet op één rechte lijn leefde – zoals de nieuwe turbines wel staan opgesteld – kan onderzoek volgens de AMZ-cyclus de wetenschappelijke waarde tenietdoen. Daarom hebben we samen met de provinciale archeoloog, de gemeente, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Rijksuniversiteit Groningen een andere, meer efficiënte werkwijze bedacht waarin we samen bepaald hebben wáár in het gebied welk type onderzoek gedaan wordt zodat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de wetenschap. Deze werkwijze is samengevat in een ‘archeologisch masterplan’. Het is een win-win situatie: Windplanblauw plaatst haar molens op de gewenste locaties en archeologen krijgen de gelegenheid de kennis over de Swifterbantcultuur te vergroten.”

Het archeologisch masterplan is een unieke vondst
en creëert een win-win situatie”
– Jeroen Holman

Voorlopige planning
Als je in Nederland de archeologie ‘verstoort’, komt daar veel bij kijken. “Alles wat waardevol is moet bewaard blijven”, vertelt Tom van de Linde, projectleider archeologie van Windplanblauw. “Op basis van eerdere onderzoeken maken we in de zomer op verschillende plekken waar hoge archeologische waarde wordt verwacht, proef-sleuven waarmee we kunnen inschatten wat we in het gebied kunnen verwachten. Denk aan begravingen, maar ook aan overblijfselen van nederzettingen, gereedschap, zaden en organische resten. Universiteit Groningen gaat ons helpen bij het uitvoeren van wetenschappelijke analyses die ons inzicht geven in de levenswijze van de Swifterbantmens. Het interessante aan de Swifterbantmens is namelijk dat hij in een heel bijzondere tijd van de geschiedenis leefde: de overgang van jager-verzamelaar naar landbouw. De Swifterbantmens deed beide.”

Als er een grote opgraving nodig is, wordt de omgeving hierbij betrokken. “Meerdere boerenfamilies leven al tientallen jaren in het gebied en weten veel van de Swifterbantcultuur én het Rivierduingebied. We betrekken hen daarom graag bij nieuwe ontdekkingen”, vertelt Jeroen. “Ook voor amateurarcheologen en archeologiestudenten zijn deze mogelijke opgravingen erg interessant.”

Actuele status
“De vergunningen voor de aanleg van het windpark zijn verleend”, vertelt Stephan de Clerck, bestuurslid van SwifterwinT bv. “We zijn druk bezig met het inkopen van alles wat nodig is en met het uiterlijk van het onderstation; de ‘stekkerdoos’ die de energie uiteindelijk naar de centrale stuurt. Ook hebben we de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) gekregen die het voor ons mogelijk maakt om met fossiele energie te concurreren.” Henk Kouwenhoven, Senior Development Manager bij Vattenfall, vult aan: “We zijn gekomen waar we nu zijn door efficiënte samenwerking tussen de initiatiefnemers. Daarnaast streven we ernaar de bewoners van en rondom het gebied zo goed mogelijk te betrekken. Wie graag nauw betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het windpark, kan Vriend van Windplanblauw worden. Daarnaast organiseren we evenementen voor een breed publiek, zoals de Open Winddag.”

Open Winddag 20 april 2019
Tijdens de Open Winddag op 20 april 2019, komen bezoekers alles te weten over de huidige stand van zaken rondom het windpark. “Daar gaan we in gesprek met bewoners en kunnen zij via een computerprogramma bekijken hoe het windpark eruit komt te zien. Met een leuk programma maken we het bezoek zo laagdrempelig mogelijk,” licht Stephan de Clerck toe.

Tijdens de Open Winddag is er ook een excursie naar de windmeetmast en informatie over de archeologische waarden in het gebied. Meer informatie over het programma, het project en de Vrienden van Windplanblauw is te vinden op www.windplanblauw.nl.

Uitnodiging Open Winddag

By nieuws No Comments

Op zaterdag 20 april organiseren we voor de tweede keer een Open Winddag. Die dag brengen we bezoekers op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het windpark. Ook staan er excursies op het programma en organiseren we leuke activiteiten voor kinderen. Via deze weg nodigen we u van harte uit!

De locatie (Kalverschuur, Swifterbant) ligt aan de Tulpenroute, wat goed uitkomt want diezelfde dag vindt de start en finish van de Tulpenloop eveneens bij de Kalverschuur plaats. Goed te combineren dus!

Alles over Windplanblauw
Tijdens de Open Winddag komen bezoekers alles te weten over het windpark en hoe ze hierin kunnen participeren (bijvoorbeeld door Vriend van Windplanblauw te worden). Het wordt een informatieve, leuke dag waar ouders mét kinderen diverse activiteiten kunnen ondernemen.

Excursies
We organiseren twee excursies; een naar de windmeetmast, waar een expert vertelt hoe de masten werken en waarom ze zo belangrijk zijn voor het project. De tweede excursie gaat naar het archeologisch monument waar bezoekers meer leren over de historie van het gebied en hoe we hier binnen onze plannen rekening mee houden.

Aanmelden? Niet nodig!
Aanmelden is niet nodig. Iedereen kan zaterdag 20 april tussen 11.00 en 15.00 uur geheel vrijblijvend een bezoek brengen en zich op een leuke manier laten informeren. Graag tot dan!

Tweede Open Winddag tijdens Tulpenroute

By nieuws No Comments

Na het succes van vorig jaar organiseert Windplanblauw op zaterdag 20 april 2019 voor de tweede keer een Open Winddag. Bij de Kalverschuur in Swifterbant kunnen bezoekers zich laten informeren over de laatste stand van zaken rondom het windpark, Vriend worden van Windplanblauw en zich aansluiten bij diverse interessante excursies. “De Kalverschuur ligt aan de Tulpenroute en diezelfde dag vindt ook de start en finish van de Tulpenloop op deze locatie plaats”, vertelt Stephan de Clerck, bestuurslid van SwifterwinT BV. “We nodigen automobilisten, fietsers en wandelaars die de route volgen van harte uit een stop te maken bij de Open Winddag.”

Tijdens de Open Winddag van vorig jaar maakten veel mensen voor het eerst kennis met het project.  “Bezoekers leerden ons toen echt kennen, we waren een relatief nieuw begrip,” legt Stephan de Clerck uit. “Inmiddels zijn de eerste ontwikkelingen al zichtbaar in het gebied. Zo staan er sinds november twee meetmasten, en ook op het gebied van archeologie gaat er het een en ander gebeuren.” Tijdens de Open Winddag van 20 april aanstaande kunnen bezoekers deze ontwikkelingen met eigen ogen zien; zo staat er een excursie naar een van de windmeetmasten en een archeologische excursie op het programma.

“De twee windmeetmasten brengen het windklimaat van het projectgebied in kaart.
We leggen bezoekers hier graag het belang van uit.”
– Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT BV

Een divers programma
Met de Open Winddag wil Windplanblauw een interessante open dag neerzetten waar bezoekers alles te weten komen over het project en op welke manieren er geparticipeerd kan worden. “We zien graag dat bezoekers zich tijdens de Open Winddag ook als Vriend van het project aanmelden”, vertelt Henk Kouwenhoven, senior development manager bij Vattenfall. “De Vrienden denken mee over verschillende zaken, zoals de obligaties en stroomafname. Daarnaast zijn ze als eerste op de hoogte en krijgen ze diepgaandere informatie over het project, bijvoorbeeld tijdens inhoudelijke excursies. ”

“Als Vriend van Windplanblauw ben je als eerste op de hoogte van de plannen”
– Henk Kouwenhoven, senior development manager bij Vattenfall

Locatie en tijd
De Open Winddag op zaterdag 20 april is in de Kalverschuur in Swifterbant, als unieke stop aan de Tulpenroute. Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur op ieder gewenst moment een bezoek brengen en zich op een leuke manier laten informeren. Benieuwd? Ga naar www.windplanblauw.nl.

Open Winddag Windplanblauw

By nieuws No Comments

Op zaterdag 20 april 2019 organiseert Windplanblauw voor de tweede keer een Open Winddag. Die dag brengen we bezoekers op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het windpark. Ook staan er excursies op het programma en organiseren we leuke activiteiten voor kinderen. De locatie (Kalverschuur, Swifterbant) ligt aan de Tulpenroute, wat goed uitkomt want diezelfde dag vindt de start en finish van de Tulpenloop eveneens bij de Kalverschuur plaats. 

Divers programma
Tijdens de Open Winddag komen bezoekers alles te weten over het windpark en hoe ze hierin kunnen participeren (bijvoorbeeld door Vriend van Windplanblauw te worden). Het wordt een informatieve, maar zeker ook leuke dag waar ouders mét kinderen diverse activiteiten kunnen ondernemen.

Excursies
We organiseren gedurende de dag twee excursies; naar de windmeetmast waar een expert vertelt hoe de masten werken en waarom ze zo belangrijk zijn én een archeologische excursie die de bezoekers meer leert over de archeologische opgravingen in het projectgebied van Windplanblauw en hoe we hier binnen onze plannen rekening mee houden.

Aanmelden is niet nodig. Iedereen kan zaterdag 20 april tussen 11.00 en 15.00 uur geheel vrijblijvend een bezoek brengen en zich op een leuke manier laten informeren. Graag tot dan!

Aanpassing verlichting Windmeetmast

By nieuws No Comments

Sinds november brengen twee windmeetmasten het windklimaat van projectgebied Windplanblauw in kaart. De meetmasten zijn rood-wit gekleurd en uitgerust met verlichting. Dit is een verplichting vanuit de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ten behoeve van de veiligheid van luchtverkeer. Het lichtplan dat hieraan ten grondslag ligt, is afgestemd met de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).

Binnen Windplanblauw hebben wij HSE (Health, Safety and Environment) hoog in het vaandel staan. Met de verlichting voldoen we aan de ‘Safety’ eisen van IL&T, maar we zoeken ook altijd naar de juiste balans met ‘Health’ en ‘Environment’. Toen wij van bewoners melding kregen over de onderste verlichting op de mast, zijn wij nogmaals in overleg met IL&T gegaan. Inmiddels hebben wij toestemming gekregen om de onderste lamp van de hoogste meetmast niet te gebruiken. We hopen hiermee eventuele hinder verminderd te hebben.

Terinzagelegging besluiten fase 2

By nieuws One Comment

Voor het realiseren van Windplanblauw zijn diverse vergunningen nodig. Om het overzichtelijk te houden, worden deze in verschillende fasen ter inzage gelegd. De belangrijkste vergunningen, die vorig jaar ter inzage lagen (de fase 1 besluiten), zijn inmiddels verleend. Maar voor de realisatie van Windplanblauw zijn er nog meer vergunningen nodig.

Daarom ligt er van 8 februari t/m 21 maart 2019 weer een nieuwe set vergunningen (de fase 2 besluiten) ter inzage. Het gaat om:

  • De natuurvergunning (onderdeel soortenbescherming)
  • De monumentenvergunning
  • De watervergunning (kabelkruising IJsselmeerdijk)
  • De omgevingsvergunning (bouw onderstation)
  • De vergunning op grond van de wet beheer rijkswaterstaatswerken (kabelkruising A6)

Kijk voor alle stukken, meer informatie of voor het indienen van een zienswijze op de website van Bureau Energieprojecten.

Nieuwsbrief december 2018

By nieuws 2 Comments

Afgelopen jaar heeft Windplanblauw veel grote stappen gezet in de ontwikkeling van het nieuwe windpark. We organiseerden verschillende bijpraat- en inloopmomenten, waar we u informeerden over de voortgang van het windpark, de milieueffectrapportage, de aangevraagde vergunningen en het inpassingsplan. In het gebied sloten alle turbine-eigenaren zich aan bij SwifterwinT, waarmee we aan de saneringseis van de provincie kunnen voldoen. We openden ons kantoor aan de Maalstroom. En we bouwden twee windmeetmasten, waarmee we de komende twee jaar het windklimaat van het gebied in kaart brengen. We hopen u in 2019 weer te zien tijden de Open Winddag, een windsafari of als Vriend van Windplanblauw. We wensen u hele fijne feestdagen toe!

Lees de complete nieuwsbrief hier

Bijeenkomst Vrienden Windplanblauw

By nieuws No Comments

Vorige week vond de eerste bijeenkomst van de Vrienden van Windplanblauw plaats. Het was een gezellige en interessante avond waarin veel is besproken.

Vriend van Windplanblauw
Als Vriend van Windplanblauw ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwtjes rondom Windplanblauw, denk je mee over het invullen en uitwerken van de obligaties en profiteer je van inhoudelijke excursies.

>> Word ook Vriend!

error: Copyright Windplanblauw