Category

blog

Jorine Knüppe, projectleider Windplanblauw bij Dura Vermeer aan het woord

By blog, nieuws One Comment

Na één jaar werk zit de eerste fase van de civiele en infrastructurele werkzaamheden aan Windplanblauw erop! De grondwerkzaamheden zijn verricht, de 37 fundaties zijn af en de kabels liggen in de grond. We kijken samen met Jorine Knüppe, projectleider Windplanblauw bij Dura Vermeer, terug op het afgelopen jaar. Met welke uitdagingen heeft ze te maken gehad? En wat staat er voor de tweede fase op de planning?

Het werk zit er bijna op. Hoe kijk je hierop terug?

“Goed en zelfs met wat gezonde trots. In een halfjaar hebben we de 37 fundaties gerealiseerd. Daarmee hebben we met onwijs hard werken de ambitieuze planning gehaald. Tijdens de uitvoering hebben we de nodige dynamiek ervaren. Zo hebben we net als iedereen in Nederland coronagolf na coronagolf getrotseerd. Deels op afstand werken met een team van 50 tot 80 vrouwen en mannen is best ingewikkeld.”

Wat ging anders dan gepland?

“Toen de schop in de grond ging kwamen we erachter dat het grondwater vaak te hoge concentraties ijzer bevatte om te kunnen lozen in het oppervlaktewater. Hierdoor moesten we op zoek naar een andere werkmethode en hebben we acht weken geen fundaties kunnen bouwen. Mooi om te zien dat iedereen in het team hard aan de slag ging om tot een oplossing te komen. Dankzij iedereens flexibiliteit, grote inzet en de nodige versnellingsmaatregelen is het ons gelukt de opgelopen vertraging in de planning weer in te lopen.”

Een dynamisch project dus?

“Dat kun je wel zeggen. En daar krijg ik als projectmanager ook energie van! Tijdens de bouw loop je altijd tegen zaken aan die op papier niet voorzien waren. Zo ook met de parkwegen. De ondergrond was in de praktijk een stuk ‘slechter’ dan waar we rekening mee hebben gehouden in de scenario’s, daardoor is snel schade ontstaan aan de voltooide parkwegen. Samen met experts hebben we de nodige schade hersteld voor de komst van turbineleverancier Vestas en zorgen we ervoor dat de parkwegen in de eindsituatie weer spik en span zijn.”

Dit is je eerste windpark. Hoe beviel dat?

“Wat ik interessant vind aan dit windpark, is dat je technisch gezien 37 keer kunt leren en verbeteren. Je voert bij elke fundatie vrijwel hetzelfde werk uit. Wat het hier ingewikkeld maakt, is dat we in de achtertuin van agrariërs werken. Daar zijn we ons heel bewust van. Er spelen verschillende belangen, soms kom je daardoor in een spagaat te zitten. Goed contact met de omgeving is daarbij ontzettend belangrijk.”

Wat kunnen we verwachten in de tweede fase?

“De turbineleverancier is tot december van dit jaar aan het werk met de opbouw van de windturbines en het testen ervan. Daarna wordt het werkterrein weer aan Dura Vermeer overgedragen. Wat we dan gaan doen? Denk aan het verwijderen van de tijdelijke parkwegen, bruggen en duikers. We zullen de grond onder de verwijderde infrastructuur weer in ‘ere herstellen’. Daarnaast repareren we beschadigde delen van de parkwegen. Ook brengen we de eindsituatie drainage aan. En natuurlijk laten we het terrein netjes achter door de bermen af te werken en in te zaaien met gras. We herplanten bomen die moesten wijken tijdens de bouw. Naar verwachting zijn we hier tot de zomer van 2023 mee bezig. Daarna is Windplanblauw helemaal gereed om de komende tientallen jaren groene stroom te leveren!”

Aannemer F&B Windpower aan het woord

By blog, nieuws No Comments

F&B Windpower, onderdeel van de F&B Group, is verantwoordelijk voor de sanering van windpark Irene Vorrink, de bestaande windturbines langs de IJsselmeerdijk. Vanaf april gaan zij aan de slag om de turbines van windpark Irene Vorrink te demonteren. De 28 windturbines die er nu staan worden weggehaald en vervangen voor 24 nieuwe windturbines. Hoe dat in z’n werk gaat? Daar vertellen Jesse Cuperus, project coördinator F&B Group en Pieter Thys Faber, uitvoerder F&B Group meer over.

Hoe gaat de sanering van windturbines in z’n werk?

Jesse: “De windturbines zijn opgebouwd uit diverse componenten. De windturbine bestaat uit de bladen, hub, gondel en in dit geval een tweetal mastdelen. Deze onderdelen worden stuk voor stuk gedemonteerd. Om een windturbine vanaf het IJsselmeer te kunnen saneren wordt er samengewerkt met een maritieme partner. Naast het gebruik van speciale schepen en sleepboten worden er mobiele opstelplaatsen voor de kranen gerealiseerd middels drijvende gestabiliseerde pontons. Om deze opstelplaatsen te positioneren worden er spudpalen gebruikt, zodat de kranen veilig kunnen hijsen. Zodra de onderdelen van de windturbines gedemonteerd zijn, worden ze gezekerd op pontons en door sleepboten afgevoerd.”

Hoe lang gaat het saneren duren?

Jesse: “We ontmantelen een windturbine van dit formaat in één werkdag. In dit project worden echter niet alleen de windturbines weggehaald, maar ook de fundaties. Deze windturbines staan niet op een betonfundatie zoals gebruikelijk op land, maar op een mono paalfundatie (een enkele metalen buispaal). Die palen moeten bij dit project ook gedeeltelijk worden verwijderd en tenslotte verwijderen we onder andere ook de bekabeling aan land. Het volledige saneringsproject neemt daardoor enkele maanden in beslag.”

Wat merken omwonenden en het scheepsverkeer van de sanering?

Jesse: “Het saneren van de windturbines gebeurt vanwege de dijkveiligheid en beperkte ruimte vanaf het water. Ook het transport van de gedemonteerde windturbine onderdelen verloopt via het water. De werkzaamheden op land beperken zich tot het verwijderen van kabels en herstel van het dijklichaam. Door deze aanpak waarbij de werkzaamheden grotendeels via het IJsselmeer worden uitgevoerd hebben omwonenden en verkeer minimaal last van de sanering en transporten.

Pieter vult aan: “Tijdens het saneren en de bouw van de windmolens is het gebied uit veiligheid niet toegankelijk voor scheepsvaart. Voor het scheepsverkeer wordt het werkgebied van Windplanblauw afgezet door middel van betonning. Zo kan je precies zien tot waar het gebied is afgesloten. Het gebied komt er natuurlijk wel anders uit te zien. Vanaf de snelweg A6 gaat het iconische beeld veranderen. Sinds 1997 staan de kenmerkende Nordtank windturbines op een rij parallel aan de A6 te draaien. Dat worden straks verder op het IJsselmeer twee rijen van 12 moderne windturbines.”

In gesprek met: Thomas Fhere, projectmanager Vestas

By blog, nieuws No Comments

Windplanblauw wordt gebouwd door mannen en vrouwen in Flevoland. Van omgevingsmanagers tot uitvoerders en van kraanmachinisten tot timmermannen. In dit bericht stellen we Thomas Fhere, projectmanager Vestas.

Naam: Thomas Fhere
Werkgever: Vestas
Rol: Projectmanager

Wat Vestas doet voor Windplanblauw?

“Vestas ontwerpt, produceert, levert, installeert en test 37 Enventus V162 windturbines voor het project Windplanblauw. Momenteel bevinden we ons in de transport- en installatiefase die op 28 februari is gestart.”

Wat is jouw functie binnen Windplanblauw?

“Ik ben aangesteld als projectmanager voor het project en ik leid het totale bouwproject met als doel dat iedereen veilig en tevreden naar huis gaat, maar ook binnen het budget blijft, de planning gewaarborgd wordt en de verwachte kwaliteit wordt behaald.”

Hoe worden de windturbineonderdelen vervoerd?

“Om windturbines te bouwen zijn enorme prefab componenten nodig op de bouwplaats. Een turbine bestaat voornamelijk uit stalen torendelen, gondel, naaf, aandrijflijn en schoepen. Al deze componenten zijn zwaar en erg groot. Aangezien componenten uit China, Vietnam, Turkije en Denemarken komen, gaat het transport per schip, binnenvaart en vrachtwagen. De windmolenonderdelen komen sinds begin maart aan in Amsterdam , vanwaar ze worden overgeladen op een binnenschip en naar Flevokust Haven vervoerd worden. Vanaf hier worden de laatste 10 tot 15 kilometer per vrachtwagen afgelegd.”

Hoe worden de windturbines gebouwd?

“De componenten van de turbines worden met enorme kranen opgetild en vervolgens met elkaar verbonden met behulp van extra grote bouten. Alles wordt bedraad en vervolgens getest en in bedrijf gesteld door gespecificeerde technici. Klinkt eenvoudig, maar dat is het eigenlijk niet, want het proces omvat extra grote en zware componenten, enorme machines zoals kranen, elektriciteit en werken op hoogte.”

Wat maakt Winplanblauw tot een mooi project?

“Het project omvat de nieuwste Enventus-technologie, 37 turbines, een complexe opstelling ter plaatse inclusief vier hoofdkranen, een leuk team en enkele uitdagingen. En als je verder gaat dan die dagelijkse onderwerpen als projectmanager, vind ik het persoonlijk leuk dat de lokale agrariërs en lokale mensen vanuit dat project meedoen.”

In gesprek met: Frank van Bussel omgevings- en stakeholdermanager Windplanblauw

By blog, nieuws No Comments

Windplanblauw wordt gebouwd door mannen en vrouwen in Flevoland. Van omgevingsmanagers tot uitvoerders en van kraanmachinisten tot timmermannen. In dit bericht stellen we Frank van Bussel voor omgevings- en stakeholdermanager Windplanblauw

Naam: Frank van Bussel
Woonplaats: Arnhem
Werkgever: Windplanblauw
Rol: Omgevings- en stakeholdermanager

Hoe zou jij jouw functie omschrijven bij Windplanblauw?

“Als omgevings- en stakeholdermanager ben ik verantwoordelijk voor het aansturen van de omgevingsmanagers op land en water en zorg ik ervoor dat al het contact met derden goed verloopt.
Sinds juli 2021 mag ik deze rol vervullen en dat doe ik met veel plezier. Er speelt op dit moment heel veel binnen Windplanblauw en dat biedt een mooie uitdaging.”

Waar krijg je als omgevings- en stakeholdermanager mee te maken?

“Windplanblauw is een enorm groot windpark. Hierin hebben we te maken met verschillende partijen die we moeten informeren over de stand van zaken van het windpark. Mensen kunnen hinder ondervinden van de bouw. Denk bijvoorbeeld aan de bouwgeluiden, maar ook de transporten die nu plaatsvinden. De overlast proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te minimaliseren, maar we kunnen het niet voorkomen.

Zo hebben we veel contact met de bewoners van het buitengebied van Swifterbant en Dronten. Zij zijn straks mede-eigenaren van het Windpark. We zijn bezig met het opzetten van SwifterwinT als organisatie, zodat wanneer de bouw straks klaar is er wel een organisatie staat die in staat is het windpark te exploiteren.

De bouw van de windmolens op het IJsselmeer gaat ook binnenkort van start. Hierin spelen vissers, beroepsvaart en recreanten een grote rol. Zij moeten voorzien worden van de juiste informatie en zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Daarnaast spreek ik ook veel met overheden. Het is belangrijk dat er goede afstemming is. Niet alleen met de gemeenten Dronten en Lelystad, dorpsbelangen Swifterbant, maar ook met Rijkswaterstaat en onder andere Waterschap Zuiderzeeland.

Tot slot is ook de natuur voor Windplanblauw heel belangrijk. Zowel op land als op water. Waar we op land speciale maatregelen hebben getroffen voor de leefomgeving van de bever in het Swifterbos, komt er op het IJsselmeer een rustgebied voor onder andere de futen die daar veel zitten.”

Wat maakt werken voor Windplanblauw zo leuk?

“Het vele contact met verschillende partijen dat geeft mij de uitdaging. Aan de ene kant spreek je met mensen die veel verstand hebben van techniek, en aan de andere kant heb je ook contact met mensen uit het dorp die graag wat met het windfonds willen doen en de achterban die geïnvesteerd heeft in het Windpark.”

Wanneer is jouw werk geslaagd

“Voor mij is het werk geslaagd als er straks een mooi windpark staat dat energie opwekt en bijdraagt aan de energietransitie. Ik vind echt dat de mensen trots mogen zijn op wat ze aan het doen zijn. Het is een park voor, van en door de mensen uit Swifterbant en haar omgeving.”

Ecoloog Jeroen over compensatieregeling voor de bever

By blog No Comments

Bij de bouw van Windplanblauw wordt er rekening gehouden met alle omwonenden uit Swifterbant, dus ook de bever in het Swifterbos. Vanwege het voortplantingsseizoen van deze bever werden de werkzaamheden van Dura Vermeer en de onderaannemers aan de fundaties langs de Rivierduintocht later ingepland. In de week van 21 maart wordt nu ook het leefgebied van de bever in het Swifterbos verbeterd. Dit ter compensatie van eventuele overlast én om iets extra’s achter te laten voor de natuur. Ecoloog Jeroen Demmer van Dura Vermeer legt uit wat er verandert.

Waarom bestaat deze compensatieregeling?

Demmer: “Er leeft een bever bij de Rivierduintocht en het Swifterbos. Wij werken aan de andere kant van de Rivierduintocht aan de windmolenlijn langs de Rivierduintocht (RD-lijn). Hier zijn we al op een later moment begonnen met de werkzaamheden dan bij de andere lijnen, in verband met het voortplantingsseizoen van de bever. Nu willen we eventuele overlast voor de bever compenseren. Daarnaast vinden we het als Dura Vermeer heel belangrijk om ook een stukje ecologische verbetering aan te brengen op de plekken waar we werken. Daarom gaan we het gebied naast de Rivierduintocht nog aangenamer maken voor onder andere de bever die daar leeft.”

Wat verandert er precies in het gebied?

“In het Swifterbos loopt een smalle sloot die via een kleine duiker uitloopt in de Rivierduintocht. De bever gebruikt dit watertje om verder het Swifterbos in te gaan, maar moet daarbij wel een stuk land oversteken, omdat de duiker niet gebruikt wordt. Bevers houden er echter niet van om land over te steken. Daarom gaan we deze dam tussen de Rivierduintocht en het watertje in het Swifterbos kleiner maken, zodat de bever minder ver over land moet. Dit doen we door het watertje uit het Swifterbos te verlengen. Daarnaast maken we na de duiker een paaikom. Dit is een groter watergebied van zo’n 50 meter lang en tot 6 meter breed. Bevers zijn afhankelijk van water met aangrenzend bosgebied, dus zo’n groot watergebied met bomen ernaast is een fijne aanvulling! Aan de noordzijde worden wilgenbomen aangeplant; het favoriete maaltje van de bever in het Swifterbos. Die zullen we wel de eerste jaren nog omrasteren, omdat ze eerst moeten aansterken voor de bever ervan kan genieten. De paaikom krijgt een natuurvriendelijke oever. Dit is een licht aflopende oever met veel verschillende moerasplanten wat weer goed is voor insecten, amfibieën en vissen en daarmee de biodiversiteit van het gebied.”

Gaat de omgeving nog wat merken van deze werkzaamheden?

“De werkzaamheden vinden plaats naast een onderhoudspad van Staatsbosbeheer. Dit is ook een wandelpad. Langs de nieuwe dam loopt een ruiterpad. Deze paden blijven bereikbaar, maar het zou kunnen dat de situatie anders is dan normaal. De werkzaamheden duren echter maar een weekje. De plek van de paaikom is nu een open plek met grasland, dus er is verder genoeg ruimte om deze werkzaamheden uit te voeren.”

In gesprek met: Herman Klein van De Waard

By blog No Comments

Windplanblauw wordt gebouwd door mannen en vrouwen in Flevoland. Van omgevingsmanagers tot uitvoerders en van kraanmachinisten tot timmermannen. In dit bericht stellen we uitvoerder Herman Klein van grondverzetbedrijf De Waard aan je voor.

Wie: Herman Klein
Woonplaats: Elburg
Werkgever: De Waard
Rol: Uitvoerder

Wat is de rol van De Waard bij de werkzaamheden van Windplanblauw?

“De Waard is een grondverzetbedrijf. Bij Windplanblauw zijn wij dus verantwoordelijk voor alle grondwerkzaamheden. Dit betekent dat wij vaak als eerste aan het werk zijn in een gebied en dat was ook hier het geval. Een klein jaartje geleden, toen er verder nog niemand op het land aan het werk was, waren wij al bezig met het graven van cunetten voor de parkwegen. Dit zijn uitgravingen in een niet draagkrachtige grondlaag. Hierin plaatsen we bewapeningsnetten, waardoor het wel genoeg draagkracht heeft voor de grote machines die over de parkwegen moeten rijden. Ook brachten we in het begin duikers aan in de sloten en verzamelden we puinfundatie voor het asfalt.”

En wat is jouw rol hierbij?

“De Waard is onderaannemer van Dura Vermeer, dus van hen krijgen we opdrachten en tekeningen aangeleverd van hoe het eruit moet komen te zien. Mijn werk is dan om het juiste aantal mensen en aantal machines te bepalen en in te plannen om het werk volgens planning klaar te krijgen.”

Jullie werken veel op het land van boeren, hoe is dat contact?

“Het meeste contact loopt via de omgevingsmanager van onze opdrachtgever Dura Vermeer. Dura Vermeer heeft ook de afspraken met de boeren gemaakt. Maar je bent toch zelf bij de boer te gast, zo zie ik het altijd. Sommige van die boeren vinden het fijn als ze, voordat we echt bij hen op het land te werk gaan, even een belletje te krijgen. We vertellen dat we eraan komen en wat we precies gaan doen. De boeren zijn altijd welkom om te komen kijken naar onze werkzaamheden. Om te zien of het verloopt zoals afgesproken en of het allemaal in goeie harmonie gaat. Je hebt altijd wel een keer een kleinigheidje dat net anders opgevat wordt. Soms schuift de planning op het laatste moment op door de weersomstandigheden. We komen hier altijd weer samen tot een oplossing. En meestal gaat het gewoon goed.”

Wat is het meest uitdagende aan het werk?

“Je hebt altijd een verschil tussen theorie en praktijk. De modellen worden op kantoor gemaakt. Als je dan op locatie bent, dan zijn soms de hoogtes van het maaiveld net anders. Theorie en praktijk lopen nooit helemaal gelijk, maar dat is een interessant stukje uitdaging. Om het op dat moment ook weer op te lossen, zodat het dan toch weer goed uitvoerbaar wordt.

Wat bij Windplanblauw ook een uitdaging is zijn de natte polders. Als je op klei aan het werk bent en het heeft een poosje geregend, dan wordt het lastig om de werkzaamheden uit te voeren. Als de klei droog is kun je met een vrachtwagen door het land heen rijden. Als je een dag regen hebt gehad kun je er al niet eens meer over lopen. Dat is wel eens vervelend, maar soms zit het mee en soms zit het tegen. Je bent met onze werkzaamheden altijd afhankelijk van het weer.”

Verlopen de laatste werkzaamheden volgens planning?

“We hebben de laatste fundaties ontgraven en nu moeten we de gestorte fundaties aanvullen. Rond week 7 wordt de eerste lijn opgeleverd aan windmolenleverancier Vestas. De andere lijnen rond week 13.  Als Vestas de eerste lijn windmolens heeft staan, dan komen wij weer terug. Waarschijnlijk rond oktober/november dit jaar. Dan gaan wij de kraanopstelplaatsen verkleinen naar de definitieve situatie. En we verwijderen asfalt, halen de puinfundatie eruit en herstellen drainage voor de boeren. Daarna wordt het land teruggegeven aan de boeren.

Zoals het nu lijkt lopen we mooi op schema. Het wordt voor ons ook steeds makkelijker en overzichtelijker. We hebben met best veel partijen te maken, met betonbouw, met de heiers en met de asfaltwerkzaamheden. Wij moeten voor iedereen op tijd klaar zijn, zodat zij weer door kunnen met hun werkzaamheden. Vroom Funderingstechnieken is nu klaar met heiwerkzaamheden, dus daar hoeven wij geen rekening meer mee te houden.”

Hoe verloopt die samenwerking met de andere partijen?

“Goed, we hebben een daily stand (dagelijkse korte bijeenkomst, red.) hier op het project, daar geeft iedereen zijn of haar werkzaamheden door. En we hebben een achtwekenplanning. Daar staan echt de grote lijnen in. Bijvoorbeeld hier gaan we een parkweg aanleggen, daar gaan we fundaties uitgraven en daar zijn we bezig met een heiplateau. Zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.”

Wat vind je het leukste aan je werk?

“Wat ik het leukste vind is om buiten te zien wat ik op kantoor van de tekening af bedenk. Binnen kijk ik wat de werkzaamheden zijn, wat voor materiaal we nodig hebben. Dan bestel ik dat en als je dan buiten je rondje doet en je ziet dat het allemaal klopt. Dat het allemaal loopt, zoals je het eigenlijk bedacht hebt. Dat geeft je wel een goed gevoel, dat is leuk; daar ben je voor aan het puzzelen.”

Aan het woord: Wouda Installatietechniek uit Dronten

By blog No Comments

Windplanblauw vindt het belangrijk dat lokale ondernemers mee kunnen bouwen aan het windpark. Hiervoor brengt Windplanblauw Flevolandse ondernemers in contact met de hoofdaannemers. Hoe het is om als lokale ondernemer mee te werken aan een dergelijk project, daarover vertelt Gerrit Pleiter, projectleider bij Wouda Installatietechniek, meer.

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?

Gerrit: “Vanuit Hitachi werden wij benaderd allereerst voor Windpark Zeewolde. De samenwerking tijdens het project verliep goed, waarna we gevraagd zijn ook mee te werken aan de bouw van Windplanblauw.”

Wat vind je ervan dat je als lokale partij mag meewerken aan Windplanblauw?

Gerrit: “Om als lokale ondernemer mee te mogen werken aan zo’n project in je eigen omgeving is natuurlijk erg mooi. Normaal zie je bij dit soort projecten dat er vaste partijen zijn met wie er samengewerkt wordt en dat lokale ondernemers vaak niet betrokken worden. Het is goed dat Windplanblauw dat wel doet. Op deze manier kunnen wij laten zien wat we kunnen en kunnen wij ook weer andere lokale partijen erbij betrekken. Als Wouda werken wij namelijk ook veel samen met lokale ondernemers, zij maken nu dus ook deel uit van Windplanblauw.”

Wat doet Wouda voor Windplanblauw?

Gerrit: “Wij zorgen ervoor dat alle bekabeling in orde wordt gemaakt. Niet de bekabeling van de windmolens zelf, maar de bekabeling vanuit het onderstation, de meterkast van het windpark. Het onderstation bestaat uit een schakeltuin, de transformatoren en het gebouw met de meet- en regelapparatuur. Wij leggen de kabels aan naar het gebouw waar de meet- en regelapparatuur staat. Verder verzorgen we alles in het gebouw. Van de lampen tot de stopcontacten en we zorgen ervoor dat alle laag- en middenspanning schakelkasten aan de transformatoren worden verbonden. Op deze manier kunnen de windmolens op afstand gemonitord worden. Voor iedere lijn waar de windmolens gebouwd worden, leggen wij de kabels naar dit gebouw aan.”

Bedrijvenmarkt voor lokale ondernemers

Gerrit sluit af: “De bedrijvenmarkten die georganiseerd worden, geeft ondernemers de kans om hun diensten aan te bieden. Ik denk dat dit zeker waardevol is.”
Wil jij als lokale ondernemer ook meewerken aan de bouw van Windplanblauw op land en op het IJsselmeer? Op donderdag 3 februari en donderdag 24 maart organiseert Windplanblauw twee bedrijvenmarkten. Donderdag 3 februari van 13.30-15.30 uur krijgen bedrijven de kans om online kennis te maken met Windplanblauw en de hoofdaannemers Ballast Nedam, Mammoet (IJsselmeerdijk) en Vestas (op land). Donderdag 24 maart kun je kennis maken met GE Renewable Energy (windturbines IJsselmeer) en F&B Group (sanering bestaande windmolens IJsselmeerdijk).

Aanmelden voor de bedrijvenmarkt van 3 februari kan tot en met 31 januari hier. Vanwege de coronamaatregelen vindt deze online plaats. Aanmelden voor de bedrijvenmarkt op 24 maart kan tot en met 22 maart. Indien mogelijk zal deze fysiek plaatsvinden.

Aan de bedrijvenmarkt kunnen maximaal 40 bedrijven deelnemen, dus meldt u snel aan, want vol is vol! De gegevens van alle bedrijven die zich aanmelden, worden doorgegeven aan de hoofdaannemers.

In gesprek met werkvoorbereider John-Paul Hoppenbrouwers

By blog, nieuws No Comments

Windplanblauw wordt gebouwd door mannen en vrouwen in Flevoland. Van omgevingsmanagers tot uitvoerders en van kraanmachinisten tot timmermannen. In dit bericht stellen we werkvoorbereider John-Paul Hoppenbrouwers van A.Hak aan je voor.

Wie: John-Paul Hoppenbrouwers
Woonplaats: Arnhem
Werkgever: A.Hak
Rol: Werkvoorbereider

Je bent werkvoorbereider. Wat houdt dat in?

“Van alles en nog wat, haha. Ik zorg dat de onderdelen op tijd besteld zijn, het materieel voor het personeel klaarstaat, er personeel is en doe de afstemming met hoofdaannemer Dura Vermeer. In de uitvoering zorgen de werkvoorbereiders dat alle keuringen goed verlopen. Ik zit dus de meeste tijd gewoon binnen op kantoor. Zo zijn we nu druk aan het overleggen over de voorbereiding van de tweede fase van onze werkzaamheden.”

Wat voor werkzaamheden doen jullie precies?

“De rol van A.Hak bestaat uit het aanleggen van de parkbekabeling – de kabels die van de windmolens naar het onderstation lopen – en de aansluiting op het onderstation. De kabels zitten bijna allemaal in de grond. Op dit moment zitten we denk ik op meer dan 90 procent van de aanleg van de parkkabels. We hopen eind januari klaar te zijn met de bekabeling. Vervolgens gaan we verder met de tweede fase: de aansluiting op het onderstation. Dat zijn we nu als projectteam ook aan het voorbereiden.”

Hoe ben je bij A.Hak terechtgekomen?

“Ik kom uit Tiel en het kantoor van A.Hak zit daar bij in de buurt. Dus daar heb ik mijn afstudeerstage gelopen en dat beviel zo goed dat ik daar ben blijven hangen! Mijn onderzoek ging toen over de grondverdringende techniek en dat gebruiken we nu ook weer bij Windplanblauw.”

Wat is de grootste uitdaging?

“Zorgen dat we de planning volgen én dat de perceeleigenaren tevreden zijn is een grote uitdaging. En omdat ik nog niet zoveel praktijkervaring heb, is het soms lastig om een beeld bij bepaalde onderwerpen te vormen. Maar ik leer elke dag veel op dit project. Ik kijk aan het einde van de week met voldoening terug op het werk van die week.”

Waar krijg jij energie van in je werk?

“Ik vind het leuk als er een technische uitdaging is, waarbij we als collectief naar een oplossing zoeken. Als dat lukt, krijg ik goeie energie. En ik vind het leuk om mee te denken over de langetermijnvisie. Bij de uitvoering begin je misschien twee weken van tevoren over een klus na te denken, maar als werkuitvoerder denken we een aantal maanden van tevoren al na over een volgende fase. Je verzamelt veel informatie en zet bepaalde dingen uit. Het is dan mooi om te zien wanneer alle puzzelstukjes op z’n plek vallen.”

Maak kennis met Kees Lindhout, omgevingsmanager buitendijkse gedeelte Windplanblauw

By blog, nieuws No Comments

Windpark Windplanblauw wordt gebouwd in Flevoland door mannen en vrouwen. Van projectleiders tot uitvoerders en van kraanmachinisten tot timmermannen. Hierbij stellen we je voor aan Kees Lindhout.

Naam: Kees Lindhout
Woonplaats: Rotterdam
Werkgever: Zelfstandige, ingehuurd door Windplanblauw
Rol: Omgevingsmanager windmolens IJsselmeer (nearshore)

Omgevingsmanager nearshore, wat houdt dit in?

“In april 2022 wordt gestart met de bouw van windturbines in het IJsselmeer. Ik ben verantwoordelijk om iedereen die gebruik maakt van het IJsselmeer te informeren over het project en ermee in gesprek te gaan. Dit is mijn eerste project als omgevingsmanager nearshore, dat is wel even wennen. Als je in een stad of op het land een project hebt, dan kijk je om je heen en zie je je stakeholders, de mensen/bedrijven die je moet informeren over het project. Nu is dat wel even anders, want als je bij het water staat zie je niet meteen wie je stakeholders zijn. Je moet echt op zoek. “

Waar krijg je mee te maken als omgevingsmanager nearshore?

“Als omgevingsmanager ben je in het algemeen de verbindende link tussen het project en de omgeving. Het is mijn taak om iedereen in de omgeving te voorzien van de juiste informatie: wat staat er te gebeuren, waar moet rekeningen mee gehouden worden en nog veel meer. Als omgevingsmanager is het mijn taak om problemen op te lossen, maar eigenlijk nog liever om de problemen voor te zijn door tijdig in gesprek te gaan met de omgeving.”

Wat is voor jou de grootste uitdaging op dit moment?

“Voor mij is het belangrijk om mensen in het echt te spreken als er problemen zijn of onrust is met betrekking tot een project. Door Covid is dit nu lastig. Je moet alles online of via telefoon doen met als gevolg dat je een groot deel mist van de non-verbale communicatie. Je merkt dan veel minder snel of je iemands vragen of zorgen goed hebt begrepen en beantwoord.  Je hebt ook meer tijd nodig om vertrouwen te winnen, omdat iemand je niet in persoon ziet.”

Wanneer is jouw werk geslaagd?

“Als iedereen aan het eind van traject denkt: dit is het beste wat we met elkaar hebben kunnen realiseren. Ik woon niet in het gebied. Als ik klaar ben, ga ik door naar een ander project en zie het bij wijze van spreken nooit meer. De mensen in de omgeving leven er straks mee, als zij grotendeels tevreden zijn is het wat mij betreft geslaagd. Bij een project kan er altijd sprake zijn van overlast, maar als alles tot een minimum is beperkt en alle partijen zijn de afspraken nagekomen, dan heb je laten zien dat je een betrouwbare partij bent.”

Interview met Marcel en Matthijs over aandacht voor fietsroutes tijdens de bouw

By blog, nieuws No Comments

Windplanblauw wordt gebouwd in de polders van Flevoland, midden in het Rivierduingebied. Het Rivierduingebied kenmerkt zich door een afwisselend landschap met grasland, kleine bossen en landbouw. Een prachtige omgeving om lekker te wandelen of te fietsen. Tijdens de bouw van Windplanblauw is er dan ook veel aandacht voor fietsers en wandelaars. We gaan in gesprek met Marcel van der Weijden van de Fietsersbond en Matthijs Klein, verkeersmanager bij Dura Vermeer.

© Fotografie: Martin Hogeboom

 

 

 

Marcel van der Weijden uit Swifterbant is al bijna 20 jaar vrijwilliger voor de Fietsersbond. Landelijk heeft de Fietsersbond 30.000 leden. Marcel is bij de afdeling Flevoland verantwoordelijk voor de gemeente Dronten.  Dit project is voor hem dicht bij huis en dat maakt het extra bijzonder. © Fotografie: Martin Hogeboom

 

 

 

Matthijs Klein van Dura Vermeer is als verkeersmanager betrokken geweest bij het BLVC-plan. Daarin wordt beschreven hoe de hoofdaannemer omgaat met bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens het project.

Voor Windplanblauw zijn best wat fietsroutes aangepast. Waarom?

Matthijs: “Binnen alle projecten van Dura Vermeer hebben we in het bijzonder oog voor de fietsers in het gebied. Vooral veiligheid is daarbij een belangrijk aspect. Bij Windplanblauw hebben we gekeken hoe we een kruising van fietsers en bouwverkeer (en daarmee een mogelijk onveilige situatie) kunnen voorkomen. De beste oplossing was in dit geval het afsluiten van fietspaden.”

Het afsluiten van fietspaden is een fikse ingreep. Vertel!

Marcel: “De Fietsersbond wil natuurlijk de fietsroutes en -paden zoveel mogelijk vrijhouden. Wellicht met verkeersregelaars, maar we streven ernaar dat de fietser zoveel mogelijk gebruik kan blijven maken van het gebied. Dat is echter niet altijd mogelijk. Veiligheid staat ook bij ons hoog in het vaandel. We willen fietsers ook niet dagelijks confronteren met zwaar werkverkeer. Maar we zijn niet per se blij met zo’n afsluiting. Gelukkig hebben we het kunnen beperken door tijdsvensters af te spreken.”

Matthijs: “Dat klopt. We hebben afgesproken dat de fietspaden door de week gesloten zijn, maar in het weekend weer opengesteld worden. Zo kunnen recreanten in het weekend gebruik blijven maken van het gebied. Daarnaast gaan de fietspaden ook doordeweeks weer open als de werkzaamheden afgerond zijn.”

Hoe ging dat verder in zijn werk?

Marcel: “Als Fietsersbond hebben we een adviserende rol. We kunnen een bepaalde aanpak niet afdwingen. Soms is het voor ons ook lastig, per aannemer gelden er weer andere regels. Buiten dit werkgebied zie je projecten waar fietsers wel mogen blijven fietsen. Maar ik ben blij met de onderlinge communicatie. Dat is beter dan bij andere projecten die ik tot nu toe heb gezien. Op aanraden van de Fietsersbond zijn er bijvoorbeeld kaartjes gemaakt met teksten als: u bevindt zich hier, dit zijn de snelste routes naar Swifterbant. Dat is erg duidelijk voor de fietsers in het gebied. Daarnaast zit ik in de werkgroep van Windplanblauw. We zijn verschillende keren bij elkaar gekomen om over zaken te spreken die impact hebben op het gebied. Dat heeft echt toegevoegde waarde.”

Matthijs: “We proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de omfietstijd minimaal is. En zijn de werkzaamheden in een bepaald gebied afgerond? Dan zorgen we ervoor dat de borden zo snel mogelijk weggehaald worden, zodat fietsers weer volop gebruik kunnen maken van de paden.”

Wat levert de samenwerking op voor de fietsers?

Marcel: “Ik hoop dat we als Fietsersbond op deze manier een bijdrage hebben geleverd aan de communicatie naar de fietser toe. Mensen stellen het op prijs als ze weten waar ze aan toe zijn. Is een route tijdelijk afgesloten? Hang desnoods een geplastificeerd A4’tje op met deze boodschap. Het kost de aannemer misschien wat extra energie, maar ik denk dat het belangrijk is voor het hele project.”

Matthijs: “Helaas kunnen we niet voorkomen dat mensen even moeten omfietsen. Maar zo zorgen we samen voor een veilige en bereikbare omgeving. Overigens hebben we de aangepaste routes van het lange afstandswandelpad door het Rivierduingebied ook afgestemd met Wandelnet.”

Tips voor fietsers in het gebied?

Marcel: “Maak eens een mooie ronde door het Rivierduingebied en fiets via het Ketelmeer terug. Dat doe ik ook regelmatig ’s avonds na het werk. Prachtige route!”

Matthijs: “De Visvijverweg is inmiddels helemaal vrij van omleidingen, zowel door de week als in het weekend. Alleen het fietspad langs de Noordertocht blijft door de week afgesloten.”

 

error: Copyright Windplanblauw