Blog

“We hebben echt iets in beweging gebracht”

Henk Kouwenhoven is Senior Development Manager bij Vattenfall (voorheen Nuon) en zit al jaren in de windenergie. “Ik ben er ooit in gerold en ben nu al 36 jaar met windenergie bezig. Bij het project Windplanblauw komt al mijn ervaring en kennis mooi samen. Het goede aan dit project is dat het gedragen wordt door de bewoners van het projectgebied.”

“Mijn rol bij Windplanblauw is veelomvattend; ik ben er namens Vattenfall voor verantwoordelijk dat het totale project goed in de steigers wordt gezet” – Henk

Vroeg in de windenergie

“Tijdens mijn laatste studiereis (eind jaren ‘70) gingen we naar een bruinkoolmijn in Duitsland. Ik denk dat mijn interesse voor het milieu daar is begonnen; het kon toch niet zo zijn dat we de omgeving moeten opstoken voor onze energievoorziening? Al in 1982 kwam ik in de windenergie terecht en was ik betrokken bij het eerste project van een van de voorgangers van Nuon. Dat waren twee kleine windmolens in Camperduin. Na een aantal projecten op land raakte ik betrokken bij het offshore windpark Egmond aan Zee (OWEZ), waar ik van 2002 tot 2012 aan gewerkt heb. In 2009 begon ik met wat we nu Windplanblauw noemen. Toen we in 2016 als vier betrokken partijen in het projectgebied ‘ja’ zeiden tegen de grote lijnen van het plan, werd de windvereniging SwifterwinT opgericht, later gevolgd door de ontwikkelvennootschap (SwifterwinT BV). Sinds 2016 werken Vattenfall en SwifterwinT intensief samen, we werden echt partners.”

“De succesfactor van de samenwerking tussen Vattenfall en SwifterwinT is het vertrouwen dat we in elkaar hebben” – Henk

Uniek project

“Bijzonder aan Windplanblauw is dat we echt iets in beweging hebben gebracht. Er werken inmiddels tientallen mensen aan het project en er staan honderden mensen – waaronder veel bewoners uit het gebied – achter. Dat is mooi om te zien. Omdat iedereen die in de windindustrie zit en iedereen die aan dit project werkt hier een persoonlijke motivatie voor heeft, kom je ook alleen maar gemotiveerde mensen tegen. Juist dát maakt het zo’n goed initiatief.”

Twitter

Blogs