Blog

“We gaan voor zoveel mogelijk zekerheid”

Collin Verhagen is als Werkpakkethouder Windmeetcampagne betrokken bij het project Windplanblauw. Hij houdt zich in deze rol bezig met het uitvoeren en begeleiden van alle werkzaamheden die te maken hebben met de energiebron die in het project wordt aangeboord: de wind. “Met een paar collega’s onderzoeken en analyseren we deze bron”, licht Collin toe. “Met behulp van verschillende meetapparaten wordt in kaart gebracht  hoeveel energie er in de wind zit en hoe deze energie door de wind wordt aangeboden. Denk hierbij aan variaties in hoogte, windrichting en tijd: op de seconde, gedurende de dag en door het jaar heen. De in november 2018 geplaatste windmeetmasten spelen een belangrijke rol in onze studie.

“Aan de hand van verschillende data onderzoeken we hoeveel  elektriciteit
we uit het windpark kunnen verwachten”
– Collin Verhagen
 

Maximaal benutten van de energie
“Gedurende het ontwikkelproces van een windpark maken we opbrengstverwachtingen voor verschillende scenario’s. Wat is het effect van een ontwerpkeuze op de opbrengstverwachting? Kunnen we op een of andere manier meer groene stroom maken? In de beginfase zijn die verwachtingen erg onzeker, maar hoe meer data we hebben verzameld hoe zekerder het allemaal wordt. Dat is dan ook ons uiteindelijke doel; een gedegen, accurate energie- en opbrengstverwachting van het windpark maken.”

Turbineselectie: de zoektocht naar een passende turbine
“We willen zo veel mogelijk energie benutten, maar natuurlijk wel zo veilig en duurzaam mogelijk. Een juiste windturbine draagt hieraan bij. Als je kijkt naar de verschillende types windturbines, is er volop keuze; denk aan de masthoogte, de lengte van de rotorbladen en het vermogen van de generator. De uitkomsten van de windmeetcampagne dragen bij aan het maken van de juiste keuze voor het type windturbine. ”

“De tot nu toe verzamelde winddata wordt al volop in het project gebruikt”
– Collin Verhagen
 

De gemeten resultaten
“De meetmasten staan er nu 10 maanden. Daarnaast staan er al langere tijd andere, kleinere meetinstrumenten in het gebied; de zogenoemde LiDAR’s. Deze instrumenten staan op de grond en meten de windcondities op verschillende hoogten tot ruim 200 meter, waardoor de metingen complementair zijn aan de meetmastdata.”

Resultaten tot nu toe
“De tot nu toe verzamelde winddata wordt al volop in het project gebruikt. Zo hebben we aan de hand hiervan de opbrengstverwachtingen van het windpark aangescherpt en helpt het ons ook met de turbineselectie. In het algemeen kunnen we met de windmeetcampagne onze inschattingen over eigenschappen van het lokale windaanbod steeds zekerder maken, waardoor we betere windverwachtingen kunnen formuleren voor de komende 25 jaar. Dat is van grote waarde voor de ontwikkeling en exploitatie van het windpark.”

Op de hoogte blijven van de windstudie?  Houd de website van Windplanblauw in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief en wees als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Twitter

Blogs