Blog

Bouwen met oog voor flora en fauna

Windplanblauw wordt ontwikkeld in een natuurrijk gebied waar veel dieren leven. Daarom is bij het bepalen van de locaties van de nieuwe windmolens extra rekening gehouden met de mogelijke impact op de natuur. Ook in de fase van de voorbereidende bouwwerkzaamheden zorgen we dat de effecten op flora en fauna zo klein mogelijk zijn. Jeroen Demmer, ecoloog bij Dura Vermeer, houdt alles goed in de gaten.

Werkprotocol en monitoring
De locaties van de turbines zijn zo gekozen dat trekroutes van vogels en vleermuizen zo min mogelijk worden gehinderd. Ook gaan we drie jaar na ingebruikname van de nieuwe molens de impact van de windmolens op vogels en vleermuizen monitoren met een uitgebreid monitoringsprogramma.

“In het gebied leven veel verschillende soorten dieren, zoals vogels, vissen, vossen, muizen, konijnen en reeën. Als ecoloog bekijk ik hoe we binnen het projectgebied van Windplanblauw voorzorgsmaatregelen kunnen nemen om het effect op de natuur zo klein mogelijk te houden. Dit beschrijven we in een zogenaamd werkprotocol”, legt Jeroen uit.

“Bouwen in een natuurrijke omgeving is een uitdaging, maar bouwen met oog voor flora en fauna is belangrijk voor Windplanblauw.”

Broedseizoen
Zeker voor vogels in het broedseizoen gelden strenge regels. In deze periode, van maart tot juli, moet voorkomen worden dat zij een nest bouwen in het projectgebied. “Ruimte in een haspel, tussen gestapelde rijplaten of in een zanddepot dat niet schuin is afgewerkt; dit zijn allemaal plekken waar vogels graag een nest bouwen”, aldus Jeroen. Als vogels toch een nest bouwen in het gebied dan zitten daar consequenties aan. De vogels moeten namelijk rustig kunnen broeden. Welke consequenties dit zijn hangt af van de vogelsoort en de locatie van het nest. Het komt voor dat werkzaamheden stil worden gelegd. Om dit te voorkomen worden verschillende maatregelen genomen. Jeroen: “Bij het inrichten van de werklocaties wordt nagedacht om het voor vogels onaantrekkelijk te maken om een nest te bouwen. Daarnaast worden ook diervriendelijke maatregelen getroffen om vogels te ontmoedigen, zoals met de traditionele vogelverschrikkers.”

“De oppervlakte van het gebied is in dit geval zo groot, dat we andere maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door tijdens het broedseizoen met een hond door het gebied te lopen. Daarmee voorkomen we dat vogels gaan broeden op de akkers. Deze maatregel is arbeidsintensief, maar ook het meest effectief,” licht Jeroen toe.

Eenzijdig werken
Naast vogels houdt Windplanblauw ook rekening met de andere dieren. Jeroen: “Voor andere dieren gelden minder strenge regels, maar natuurlijk zorgen we wel dat zij zo min mogelijk last hebben van de bouwwerkzaamheden. Zo zorgen we ervoor dat er ’s nachts geen onnodige verlichting is bij watergangen en bossen om de bever niet te storen. Ook wordt er op het land en in watergangen zoveel mogelijk één kant op gewerkt. Zo worden muizen, kikkers en vissen niet ingesloten en krijgen ze de ruimte om tijdig een veilige plek te zoeken.”

Bouwen in een natuurrijke omgeving is een uitdaging, maar bouwen met oog voor flora en fauna is belangrijk voor Windplanblauw.

Twitter

Reacties

Reageren?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw bericht word na goedkeuring zichtbaar op de website.

Naam

Reactie:

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief

Blogs

error: Copyright Windplanblauw