Nieuws

Windplanblauw in gesprek met de omgeving

SwifterwinT is samen met Vattenfall namens Windplanblauw al geruime tijd in gesprek met verschillende groepen binnen en buiten het gebied die zorgen hebben over het Windplan, of hier een beroep tegen hebben ingediend. Zij spreken zich uit over mogelijke hinder die door de molens, met name die ten zuiden van de Swifterringweg, veroorzaakt worden, bijvoorbeeld door geluid, slagschaduw en/of verlichting. Ook met de recent opgerichte ‘Windbrekers’ zijn we al geruime tijd in gesprek.

Ook met de recent opgerichte ‘Windbrekers’ zijn we al geruime tijd in gesprek. Op 21 mei 2019 hebben zij tijdens de Algemene Ledenvergadering van SwifterwinT ruimte gekregen hun standpunten toe te lichten.

Maatregelen
Windplanblauw neemt de zorgen van haar gesprekspartners serieus en zal daarom maatregelen nemen om hinder te beperken:

Slagschaduw op de gevels van woningen in de dorpskern van Swifterbant wordt tot een minimum beperkt. Dat houdt in dat de molens zo snel mogelijk stilgezet worden als er slagschaduw op een gevel van een woning in de dorpskern van Swifterbant valt.

Op de turbines zal overdag witte knipperende verlichting en ’s nachts rode vastbrandende verlichting branden. Bij goed zicht worden de lichten nog eens maximaal 90% gedimd.

De vijf turbines het dichtst bij het dorp staan op gemiddeld 1400 meter afstand. De dichtstbijzijnde turbine staat op 1100 meter afstand. Hiermee blijft het geluid in het dorp ver onder de wettelijke norm.

Windplanblauw wil graag een goede buur van het dorp zijn: voor, tijdens en ná de realisatie van het windpark. De leefbaarheid en vitaliteit van Swifterbant ligt ons na aan het hart. Windplanblauw wil graag samen met het dorp kijken hoe de vitaliteit van het dorp kan worden vergroot. Daarom wordt er een gebiedsfonds ingericht waarmee initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpskernen mede gefinancierd kunnen worden. Dit fonds, met een verwachte omvang van €250.000,- tot €300.000,- per jaar, wordt voor 50% besteed aan de leefbaarheid van de kernen; bewoners en belanghebbenden kunnen meebeslissen over waar dat aan wordt besteed. De overige 50% wordt besteed aan het faciliteren van de energietransitie in de gemeenten Dronten en Lelystad. De inrichting gebeurt in nauwe samenspraak met de gemeenten.

Twitter

Nieuwsarchief