Nieuws

Windplanblauw in gesprek met de omgeving

SwifterwinT is samen met Vattenfall namens Windplanblauw al geruime tijd in gesprek met verschillende groepen binnen en buiten het gebied die zorgen hebben over het Windplan, of hier een beroep tegen hebben ingediend. Zij spreken zich uit over mogelijke hinder die door de molens, met name die ten zuiden van de Swifterringweg, veroorzaakt worden, bijvoorbeeld door geluid, slagschaduw en/of verlichting. Ook met de recent opgerichte ‘Windbrekers’ zijn we al geruime tijd in gesprek.

Windplanblauw neemt de zorgen van haar gesprekspartners serieus en zal daarom maatregelen nemen om hinder te beperken:

Slagschaduw op de gevels van woningen in de dorpskern van Swifterbant worden tot een minimum beperkt. Dat houdt in dat de molens zo snel mogelijk stilgezet worden als er slagschaduw op een gevel van een woning in de dorpskern van Swifterbant valt.

De verlichting op de turbines zal niet knipperen maar vast branden. Bij goed zicht worden de lichten gedimd.

De windmolens van Windplanblauw komen op ca. 1400 meter afstand van de dorpskern van Swifterbant te staan. Hiermee blijft het geluid ver onder de wettelijke norm. Volgens de norm moeten windmolens namelijk op minimaal 400 meter afstand van huizen staan.

Windplanblauw wil graag een goede buur van het dorp zijn: voor, tijdens en ná de realisatie van het windpark. De leefbaarheid en vitaliteit van Swifterbant ligt ons na aan het hart. Windplanblauw wil graag samen met het dorp kijken hoe de vitaliteit van het dorp kan worden vergroot. Daarom wordt er een gebiedsfonds ingericht waarmee initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpskernen mede gefinancierd kunnen worden. Dit fonds, met een verwachte omvang van €250.000,- tot €300.000,- per jaar, wordt voor 50% besteed aan de leefbaarheid van de kernen; bewoners en belanghebbenden kunnen meebeslissen over waar dat aan wordt besteed. De overige 50% wordt besteed aan het faciliteren van de energietransitie in de gemeenten Dronten en Lelystad.

Twitter

Reacties

Reageren?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Uw bericht word na goedkeuring zichtbaar op de website.

Naam

Reactie:

  1. De leefbaaheid en vitaliteit van ons dorp is het meest gediend bij het niet plaatsen van windmolens binnen een afstand van 2.5 km van Swifterbant.

    windbreker says:
  2. Beste Windbreker, dank je voor je reactie. We zijn met jullie in gesprek, wat we zeer op prijs stellen. We bespreken bovenstaande input graag tijdens een van de gesprekken.

    Windplanblauw says:

Nieuwsarchief