Nieuws

Windplanblauw geeft obligaties uit voor bouwen windpark

In de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad) wordt het windpark Windplanblauw ontwikkeld. Initiatiefnemer SwifterwinT geeft bewoners en bedrijven uit de omgeving de kans om te investeren in dit windpark. Het doel is om in totaal voor maximaal 10 miljoen euro aan obligaties op te halen voor de bouw van 37 nieuwe windturbines op land.

Financiering bouw windmolens
De ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren die samen SwifterwinT vormen, hebben tot nog toe de ontwikkelkosten van de windturbines samen gefinancierd. Voor de financiering van de bouw is veel geld nodig, dat geleend wordt bij projectfinanciers.

Wie kan meedoen?
Bewoners en bedrijven uit heel Nederland kunnen inschrijven voor obligaties. Windplanblauw vindt het echter belangrijk dat alle bewoners en bedrijven uit Swifterbant en omliggende plaatsen kunnen meedoen. Voor het toekennen van de obligaties werken zij daarom met schillen. Inschrijvers uit Swifterbant, Lelystad, Dronten, Ketelhaven, Urk en Nagele krijgen in deze volgorde als eerste obligaties toegekend. Als na de eerste toekenningsronden obligaties overblijven, worden deze verdeeld onder de rest van Flevoland en Nederland.

Obligatielening
Het uitwerken van de obligatielening is in samenspraak gegaan met bewoners uit Swifterbant, Dronten en Lelystad. Zij hebben als de Vrienden van Windplanblauw meegedacht en input gegeven op de uiteindelijke voorwaarden. Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de obligatielening is vervolgens goedgekeurd door de AFM. Deze goedkeuring vormt geen aanprijzing van een belegging in de obligaties. Beleggers wordt aangeraden voor het nemen van een beleggingsbeslissing, het prospectus te lezen. Dit om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Inschrijving en toekenning obligaties
De inschrijving voor obligaties opent op maandag 28 september en loopt tot en met zondag 18 oktober. Inschrijven gaat online via DuurzaamInvesteren.nl. Op de website www.windplanblauw.nl/obligaties staat het prospectus met meer informatie over potentiële risico’s en voorwaarden van de obligaties.

Twitter

Nieuwsarchief