Nieuws

Positief toetsingsadvies over het milieueffectrapport

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Die beoordeelt of de initiatiefnemers het onderzoek goed hebben uitgevoerd.

Wat staat er in het MER?

In het milieueffectrapport zijn de effecten van het windpark onderzocht op verschillende thema’s, zoals geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. Ook is er gekeken naar het effect van verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties. De Commissie m.e.r.  concludeert dat er met het rapport goede en nuttige milieu-informatie beschikbaar is voor de te maken (milieu)afwegingen over Windplanblauw. Lees het volledige toetsingsadvies via deze link.

Meer weten?

U kunt het MER bekijken via de website van RVO. Het MER ligt nog tot en met 8 augustus ter inzage.

Twitter

Nieuwsarchief