Nieuws

Film archeologie

Momenteel zijn er diverse graafwerkzaamheden in het gebied. Rondom het archeologisch monument, maar ook op plekken waar straks bijvoorbeeld kabels in de grond komen die doorlopen naar de Maximacentrale. Dat schept mogelijkheden om die grond nader te inspecteren.

Archeoloog Elma Schrijer onderzoekt die bodem en de Swifterbantcultuur. Wanneer je zogeheten putten graaft worden gekleurde lagen in de bodem zichtbaar. Daaraan kan Elma precies zien hoe de mens zich vroeger in leven hield en zelfs hoe ze begraven werden. De Swifterbant-mens leefde tussen de kreken en trok van land naar land. Bijzonder is dat er een tweetal bijpassende koehorens zijn gevonden, maar waar is de schedel…?

Windplanblauw vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de natuur, vogels, vissen en waar mensen wonen en werken. Boven en onder de grond. Vandaar dat we ons hard maken om het onderzoek naar de Swifterbantcultuur op de kaart te zetten. De resultaten hiervan worden opgetekend in een rapport en de vondsten zijn straks te zien het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland (Batavialand in Lelystad).

Benieuwd naar de beelden? Bekijk ons filmpje over archeologie! De opnames zijn van opgravingen bij het Rivierduingebied in Swifterbant.

Twitter

Nieuwsarchief