Nieuws

WinTfonds Swifterbant opgericht

Eén van de manieren waarop Windplanblauw wil bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de omgeving, is door het verstrekken van donaties aan verenigingen, (sport)clubs, evenementen en andere initiatieven in Swifterbant.

Henk Kouwenhoven, Lid van de Raad van Toezicht: “Wat we belangrijk vinden is het zijn van een goede buur. Het windpark moet waarde toe voegen aan de omgeving. Daarom zijn we gaan kijken wat wij voor Swifterbant konden betekenen. Tijdens een overleg tussen Vattenfall, SwifterwinT en a.s.r. verzekeringen ontstond het idee om een deel van de windopbrengsten van de windturbines terug te laten vloeien naar de inwoners van het gebied. Daaruit is het WinTfonds Swifterbant ontstaan. Het bedenken van zo’n fonds is stap één, ervoor zorgen dat het beheerd wordt is stap twee. We hebben hierin bewust gekozen om het fonds te laten beheren door mensen uit Swifterbant zelf. Zij kennen de omgeving en weten wat er speelt en dat is voor ons een belangrijk punt.”

Op 17 november 2022 is de Stichting WinTfonds Swifterbant formeel opgericht. De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. 2022 was een tussenjaar waarin de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn geworven en de statuten zijn opgesteld. Tegelijkertijd zijn er ook al donaties verstrekt aan een aantal initiatiefnemers uit Swifterbant.

Het streven is dat vanaf 2023 het WinTfonds Swifterbant volledig operationeel is. Het fonds krijgt een jaarlijks budget van €75.000,-. Het is bedoeld voor initiatieven die de sociale cohesie in het dorp verbeteren, verenigingen ondersteunen of evenementen een impuls geven.

Stichtingen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingsverbanden in Swifterbant komen in aanmerking voor donaties.

De leden van het bestuur zijn: Mark Hogendorf, Rian Kloetstra, Greet Kamminga en Henk Zonnenberg

De leden van de Raad van Toezicht zijn: Henk Kouwenhoven (Vattenfall), Teus Bor, die binnenkort opgevolgd zal worden door René Timmer (a.s.r. Levensverzekeringen) en Hans Wichink (SwifterwinT)

Twitter

Nieuwsarchief