Nieuws

Terinzagelegging Monumentenvergunning

Van vrijdag 10 april tot en met donderdag 21 mei 2020 ligt het ontwerpbesluit fase 4 ter inzage voor Windplanblauw. In die periode kan iedereen hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

Het betreft een aanvulling op de eerder afgegeven monumentenvergunning voor de windturbines nabij de Visvijverweg. De aanvulling is nodig voor de kraanopstelplaatsen, het leggen van kabels en een werkweg.

Kijk voor meer informatie op www.bureau-energieprojecten.nl.

Twitter

Nieuwsarchief