Nieuws

Start proefbedrijf windturbines

Toestemming TenneT

Dinsdag 12 juli heeft Windplanblauw de ION (Interim Operational Notification) van TenneT ontvangen. Dit betekent dat wij stroom die door de turbines wordt opgewekt, mogen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Omdat een aantal documenten nog door TenneT moet worden bekeken, is het totaal toegestaan leveringsvermogen voorlopig beperkt tot 100 MW.

Waar we vorige week meldden dat windturbines in ‘idle-modus’ (heel langzaam ronddraaien en nog geen windenergie opwekken) staan, betekent deze ION dat de turbineleverancier (Vestas) met deze windturbines de volgende stap kan gaan zetten, namelijk starten met het proefbedrijf.

Wat houdt proefbedrijf in?

Nadat alle testen succesvol zijn afgerond en een windturbine in bedrijf is genomen, volgt een periode waarin een proefbedrijf plaatsvindt. Dit is vergelijkbaar met een testrit bij het kopen van een nieuwe auto. Het proefbedrijf duurt een aantal weken en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er moet namelijk wel voldoende wind zijn om aan te kunnen tonen dat de windturbines onder verschillende windcondities en zonder tussentijdse onderbreking naar verwachting presteren. In deze periode zullen de turbines tegelijkertijd en voor langere tijd draaien.

Aan het eind van het proefbedrijf van elke turbine doen wij samen met Vestas een inspectie. Heeft Vestas haar werk goed gedaan? Zijn alle veiligheidssystemen in werking? Zijn de turbinebladen op de juiste manier afgesteld? Wordt de koelolie niet te heet? Geven de sensoren de juiste informatie door? En, leveren de windturbines stroom zoals door de fabrikant opgegeven? Deze, en nog meer zaken, worden gecontroleerd en met een checklist afgewerkt. Alle resterende zaken worden vervolgens opgenomen in een actielijst voor Vestas, de zogenaamde restpuntenlijst.

Twitter

Nieuwsarchief