Nieuws

Bouwwerkzaamheden op land en het IJsselmeer

De bouw van windpark Windplanblauw is in volle gang. Tijd voor weer een stand van zaken en een vooruitblik naar de activiteiten van de aankomende tijd.

Waar staan we nu?

Windpark Windplanblauw bestaat straks uit 37 windmolens op land en 24 windmolens langs de IJsselmeerdijk. Dit jaar staat de bouw op land in het teken van het afronden van de civiele en infrawerkzaamheden en het onderstation, gevolgd door de bouw van de nieuwe windmolens vanaf maart. Daarnaast wordt eveneens in maart gestart met de sanering van de 28 bestaande windmolens langs de IJsselmeerdijk (windpark Irene Vorrink) en de bouw van de funderingen voor de nieuwe windmolens.

Wat gaat er op land gebeuren?

De werkzaamheden aan het windpark op land worden uitgevoerd door hoofdaannemers Dura Vermeer, Hitachi Energy en Vestas Benelux.

Civiele en infrawerkzaamheden bijna afgerond

Het eerste deel van de werkzaamheden van Dura Vermeer en haar onderaannemers is bijna klaar. In december zijn alle kraanopstelplaatsen Рwaar de hijskranen en de machines die de windmolens gaan bouwen, op kunnen staan Рgereed gemaakt. De komende maanden worden de fundaties afgerond en de laatste kabels aangesloten. Eind februari zijn alle 37 fundaties op land volledig gereed. Hierna ruimt Dura Vermeer het terrein op en draagt het op 1 april over aan windmolenleverancier Vestas. Eind 2022, als Vestas klaar is, komt Dura Vermeer terug om het terrein op te leveren.

Onderstation en exportkabel

Hitachi Energy is verantwoordelijk voor de bouw van het onderstation en de aanleg van de exportkabel. Het onderstation is als het ware de meterkast van het windpark. Om de stroom die de windmolens opwekken aan het elektriciteitsnet te kunnen leveren, wordt een kabelverbinding van 6,5 km aangelegd tussen het TenneT hoogspanningsstation (ter hoogte van de Maximacentrale) en het onderstation van Windplanblauw: de exportkabel (blauwe lijn op de kaart).

Het onderstation bestaat uit een schakeltuin, de transformatoren en het gebouw met de meet- en regelapparatuur. In december is de eerste van twee transformatoren gearriveerd en ge√Įnstalleerd. In april wordt de tweede verwacht. Binnenkort wordt gestart met de bouw van de schakeltuin en het aansluiten van de exportkabel. Het gebouw wordt voorzien van steenstrips en de dakbedekking wordt gelegd. Beide smalle zijden worden voorzien van een bordes. Het meeste werk vindt plaats in het gebouw: alle laag- en middenspanning schakelkasten worden het gebouw ingereden en met elkaar en de transformatoren verbonden. De bouw van het onderstation is naar verwachting in juli 2022 gereed.

Tip: Bent u ge√Įnteresseerd in techniek? Vanaf het fietspad langs de Rivierduintocht hebt u goed zicht op de werkzaamheden aan het onderstation.

Transport en bouw windturbines

Van maart tot september vinden de transporten plaats van de onderdelen voor de windturbines op land: mastdelen, rotorbladen, gondel,hub en powertrain. Gemiddeld 15 transporten per week. Dit vindt deels ’s nachts plaats (de rotorbladen en mastdelen) en deels overdag (de overige onderdelen). Afhankelijk van de (weers-)omstandigheden kan deze planning uitlopen.

Sommige windturbine-onderdelen worden aangevoerd vanaf de haven in Amsterdam, andere vanaf de Flevokusthaven. De transporten vinden altijd onder begeleiding plaats, het zogeheten convoi exceptionel. In de afbeelding ziet u de route die de transporten afleggen: A6-afslag Lelystad Noord-N307-IJsselmeerdijk-Klokbekerweg, Swifterringweg-Dronterringweg. Hiervoor worden geen wegen permanent afgezet of omleidingen ingesteld. De enige hinder die u kunt ondervinden, is als u een van de transporten op uw route tegenkomt. Op sommige plekken zal het verkeer tijdelijk worden tegengehouden. In dat geval is het oponthoud hooguit 15 minuten.

In april begint Vestas Benelux met de bouw van de windmolens op land. Dit duurt naar verwachting tot november 2022. Hierna worden de windmolens uitgebreid getest, alvorens ze in gebruik genomen worden. Na de bouw van de windmolens rondt Dura Vermeer de werkzaamheden af. Dit duurt tot juni 2023.

Sanering windmolens Vuursteentocht

Om ruimte te maken voor de nieuwe windmolens, worden vier bestaande windmolens langs de Vuursteentocht, ten zuiden van de Swifterringweg, weggehaald. Als alles volgens plan verloopt, zijn deze windturbines inclusief de fundaties eind februari verwijderd. De turbines krijgen een tweede leven in Itali√ę en Ierland. Beton en staal uit de fundaties worden gerecycled voor hergebruik.

Wat gaat er langs de IJsselmeerdijk gebeuren?

De werkzaamheden aan het windpark langs de IJsselmeerdijk worden uitgevoerd door hoofdaannemers Ballast Nedam, Mammoet en GE Renewable Energy. De sanering van de bestaande windmolens langs de IJsselmeerdijk (windpark Irene Vorrink) gebeurt onder verantwoordelijkheid van de F&B Group.

Vanaf maart wordt begonnen met de voorbereiding van de sanering van de bestaande windmolens langs de IJsselmeerdijk (windpark Irene Vorrink). Deze 28 windmolens gaan plaatsmaken voor 24 windmolens van Windplanblauw. Vanaf april begint Ballast Nedam met de bouw van de funderingen voor de nieuwe windmolens langs de IJsselmeerdijk. Vanaf juni vinden boringen plaats voor de aanleg van de elektriciteitskabels. De werkzaamheden langs de IJsselmeerdijk vinden hoofdzakelijk vanaf het water plaats. Veel werkzaamheden worden op pontons vanaf het water uitgevoerd. De aanvoer van materiaal en materieel vindt deels plaats vanaf het water en deels vanuit de haven op Urk. Daarmee wordt de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt.

Twitter

Nieuwsarchief