Veelgestelde vragen

Is het zeker dat het windpark er komt?

In 2018 zijn er verschillende inzagemomenten geweest waarin er de mogelijkheid werd geboden een zienswijze tegen de te nemen besluiten in te dienen. Ook zijn er een aantal beroepen ingediend. Deze worden momenteel behandeld door de Raad van State. De planologische fase is formeel afgerond als alle eventuele beroepen tegen het plan zijn afgehandeld door de Raad van State en het plan ‘onherroepelijk’ wordt vastgesteld. De initiatiefnemers doorlopen na de planologische fase de aanbestedingsfase. Dan moeten overeenkomsten worden gesloten voor de bouw en exploitatie van het windpark. Volgens planning ronden SwifterwinT en Vattenfall deze fase medio 2020 af.

Hoe zit het met de molens in het Swifterbos?

Op verzoek van de gemeente Dronten en om gehoor te geven aan de wensen en bezwaren van de bewoners van Swifterbant, hebben de initiatiefnemers van Windplanblauw in februari 2018 besloten het voorkeursalternatief aan te passen. De vier turbines aan de Rivierduintocht, ten zuiden van de Swifterringweg, zijn verplaatst naar de andere kant van de tocht, waardoor de molens buiten het Swifterbos zijn komen te staan.

Wanneer worden de turbines gebouwd?

Volgens de huidige planning bouwen SwifterwinT en Vattenfall de turbines vanaf eind 2020. De nieuwe turbines zullen vanaf 2021 energie opwekken.

Wat wordt er met de oude turbines gedaan?

Voor de huidige turbines wordt een nieuwe bestemming gezocht. Denk aan hergebruik in het buitenland of recycling.

Zijn er nu al bouwwerkzaamheden?

Op dit moment zijn er nog geen bouwwerkzaamheden voor Windplanblauw. Wel wordt er aan de rand van het projectgebied, langs de Overijsselse tocht, gebouwd aan project Samen voor de Wind. Kijk voor meer informatie op https://www.samenvoordewind.nl/.

Waarom zijn er twee meetmasten in het gebied geplaatst?

De meetmasten helpen Windplanblauw om het windklimaat van het projectgebied in kaart te brengen. Die informatie wordt gebruikt om straks de juiste soort turbine te kiezen, die bestand is tegen de weersomstandigheden uit het projectgebied.

Kost het geld om lid te worden van de Vrienden van Windplanblauw?

Nee, Vriend worden van Windplanblauw is gratis en vrijblijvend. Je bent bovendien nergens lid van. Door je aan te melden als vriend kom je op de maillijst te staan, en zodra er een activiteit wordt georganiseerd kun je je daarvoor opgeven, maar dat is uiteraard niet verplicht. Vriend van Windplanblauw zijn is een leuke en toegankelijke manier om meer (en diepgaandere) informatie te krijgen over Windplanblauw en om mee te denken over de inrichting van participatie.