Procedure & inspraak

Procedure

Een windpark kan niet zomaar aangelegd worden. Daarvoor moeten er allerlei wettelijke procedures worden doorlopen. Omdat Windpark Windplanblauw valt onder de Rijkscoördinatieregeling liggen de meeste stappen al vast. Deze stappen staan beschreven op de website van RVO onder bureau energieprojecten.

Inspraak

Windplanblauw valt onder de Rijkscoördinatieregeling; dat houdt in dat de besluitvorming door het Rijk wordt gecoördineerd. Hierbij gelden vaste procedures met heldere inspraakmomenten. Op de website van bureau energieprojecten vindt u meer informatie over inspraak en staan ook de komende inspraakmomenten vermeld.