Het verloop

De initiatiefnemers zorgen ervoor dat relevante partijen in het ontwikkelproces worden betrokken. Denk daarbij aan natuur- en milieuorganisaties, ondernemersverenigingen en bewonersgroepen. Door gesprekken, overleggen en bijeenkomsten krijgen alle verschillende belangen zo veel als mogelijk een plek in de ontwikkeling van het windpark.

Voor het realiseren van een windpark moeten er allerlei wettelijke procedures worden doorlopen. Omdat Windplanblauw valt onder de Rijkscoördinatieregeling liggen de meeste stappen al vast en wordt de besluitvorming door het Rijk gecoördineerd. Hierbij gelden vaste procedures met heldere inspraakmomenten.

 • Volledige windpark draait

  -

  2022

 • Bouw windpark

  -

  2021

 • Keuze turbines op land en in water

  Q4

  2020

 • Tenderfase

  -

  2020

 • Open Winddag

  Q2

  2019

 • Tenderfase

  -

  2019

 • Start tenderfase

  Q4

  2018

 • Terinzagelegging besluiten

  Q4

  2018

 • Opstellen definitief inpassingsplan

  Q3

  2018

 • Opstellen voorontwerp inpassingsplan

  Q1

  2018

 • Terinzagelegging ontwerp inpassingsplan

  Q2

  2018

 • Conceptlocaties Windplanblauw bekend

  Q4

  2017

 • Windplanblauw NRD

  Q2

  2017

 • Ondertekening hoofdovereenkomst

  Q2

  2017

 • Nota antwoord concept NRD

  Q2

  2017

 • Advies commissie MER

  Q1

  2017

 • Concept NRD

  Q4

  2016

 • Intentieovereenkomst Windplanblauw

  Q4

  2016

 • KICK-OFF SwifterwinT

  Q4

  2016

 • Voorbereidingen opstellen MER

  Q4

  2016

- 2022

Volledige windpark draait

- 2021

Bouw windpark

Q4 2020

Keuze turbines op land en in water

- 2020

Tenderfase

Q2 2019

Open Winddag

- 2019

Tenderfase

Q4 2018

Start tenderfase

Q4 2018

Terinzagelegging besluiten

Q3 2018

Opstellen definitief inpassingsplan

Q1 2018

Opstellen voorontwerp inpassingsplan

Januari – juni 2018: Opstellen voorontwerp inpassingsplan en vergunningen.

Q2 2018

Terinzagelegging ontwerp inpassingsplan

Juni 2018: Terinzagelegging bovenstaande documenten en het Milieueffectrapport (MER) en informatiebijeenkomsten.

Q4 2017

Conceptlocaties Windplanblauw bekend

23-11-2017: Conceptlocaties Windplanblauw bekend. Kom naar de bijpraatsessies en bekijk de eerste opzet!Data en Locaties:Woensdag 6 december, Kerkcentrum De Hoeksteen, De Poort 19, Swifterbant Maandag 11 december, Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51 Lelystad Dinsdag 12 december, 11 Beaufort, Domineesweg 11, Nagele Woensdag 13 december: Open Hof, De Zuid 2, Dronten.

Q2 2017

Windplanblauw NRD

14-04-2017: Windplanblauw, NRD. Rapport Windplanblauw, Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Onder 'Documenten' kunt u het rapport inzien/downloaden.

Q2 2017

Ondertekening hoofdovereenkomst

15-05-2017: Ondertekening hoofdovereenkomst Windplanblauw.

Q2 2017

Nota antwoord concept NRD

14-04-2017: Nota van Antwoord concept NRD. Nota van Antwoord op de zienswijzen concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Onder 'Documenten' kunt u de nota inzien/downloaden.

Q1 2017

Advies commissie MER

02-02-2017: Definitief advies commissie MER. Onder 'Documenten' kunt u het adviesrapport inzien/downloaden.

Q4 2016

Concept NRD

02-12-2016: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Windplanblauw ligt van 2 december 2016 tot en met 12 januari 2017 ter inzage.

Q4 2016

Intentieovereenkomst Windplanblauw

07-10-2016: Intentieovereenkomst windpark Windplanblauw. Op vrijdag 7 oktober werd de Intentieovereenkomst windpark Windplanblauw getekend. Onder 'Documenten' kunt u de Intentieovereenkomst inzien/downloaden.

Q4 2016

KICK-OFF SwifterwinT

13-10-2016: Kick-off bijeenkomst van windvereniging SwifterwinT.

Q4 2016

Voorbereidingen opstellen MER

Oktober 2016: De voorbereidingen worden getroffen voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER).