Obligaties

Update 19 oktober 2020

De inschrijving voor de obligatielening van Windplanblauw is gesloten. Van maandag 28 september 2020 tot en met zondag 18 oktober 2020 kon u zich inschrijven voor onze obligatielening. Heeft u zich ingeschreven? Dan ontvangt u persoonlijk bericht over de verdere procedure.

Bewoners en lokale ondernemers uit Swifterbant en omliggende plaatsen krijgen voorrang bij de verdeling van de obligaties. We passen de baksteenmethode toe wanneer in de eerste drie schillen meer vraag is dan obligaties om te verdelen. Als na de eerste toekenningsronden binnen schillen 1, 2 en 3 obligaties overblijven, worden deze verdeeld over schillen 4 en 5. Zie ook de infographic.

De notaris maakt het geld pas over naar SwifterwinT op Land als ook de projectfinanciering definitief is toegezegd. Dit heet de financial close. Als de financial close niet uiterlijk op 30 september 2021 wordt bereikt, krijgt iedereen die de toegewezen obligaties heeft gekocht zijn geld teruggestort, inclusief transactiekosten, voor zover van toepassing.

Nu de inschrijving is gesloten, is deelnemen niet meer mogelijk.

Wilt u op de hoogte blijven over Windplanblauw? Meld u op de homepage aan voor de nieuwsbrief van Windplanblauw.

////////////////////////////

Doe mee met Windplanblauw! Duurzaam en lokaal investeren

Wilt u investeren in Windplanblauw? Dat kan! Van maandag 28 september tot en met zondag 18 oktober 2020 is de inschrijving van de obligatieregeling van Windplanblauw geopend. Het doel is om in totaal voor maximaal 10 miljoen euro obligaties uit te geven voor de bouw van het windpark. De regeling is zo ingericht dat deelnemen laagdrempelig is en er zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen.

Financiering bouw windmolens

De 37 turbines op land van Windplanblauw zijn in eigendom van initiatiefnemer SwifterwinT. De ruim 150 ondernemers, inwoners en turbine-eigenaren die samen SwifterwinT vormen, hebben tot nog toe de ontwikkelkosten van die turbines samen gefinancierd. Voor de financiering van de bouw is veel geld nodig, dat geleend wordt bij financiers zoals banken. Windplanblauw vindt het belangrijk dat omwonenden en lokale ondernemers financieel voordeel kunnen hebben met de komst van het windpark. Daarom kunt u investeren in het gedeelte van Windplanblauw op land.

Hoe werkt het?

Wie meedoet aan de obligatielening investeert voor 12 jaar in het windpark. U kunt meerdere obligaties kopen, van 500 euro per stuk. Gedurende de looptijd heeft u recht op rente. Tot aan financial close (voorzien eind december 2020) is die rente 0,5%. Daarna is het 7% tot aan de laatste aflossing op 30 september 2032. Vanaf 2024 zal de rente en een deel van uw oorspronkelijke inleg jaarlijks aan u betaald worden. Deelnemen aan de obligatielening brengt risico’s met zich mee; lees daarom het prospectus goed om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen. In het prospectus vindt u alle voorwaarden van de obligatielening.

Wie kan meedoen?

Inwoners en bedrijven uit heel Nederland kunnen inschrijven voor obligaties. Windplanblauw vindt het echter belangrijk dat alle inwoners en bedrijven uit Swifterbant en omliggende plaatsen een financieel voordeel kunnen hebben van het nieuwe windpark. Voor het toekennen van de obligaties werken we daarom met 5 schillen. Inwoners en bedrijven uit Swifterbant (schil 1), Lelystad, Dronten en Ketelhaven (schil 2) en Urk en Nagele (schil 3) krijgen in deze volgorde als eerste obligaties toegekend. De rest van Flevoland (schil 4) en de rest van Nederland (schil 5) kunnen ook inschrijven op obligaties. Als na de eerste toekenningsronden binnen schillen 1, 2 en 3 obligaties overblijven, worden deze verdeeld over schillen 4 en 5. Bekijk de infographic onderaan deze pagina en lees het prospectus voor meer informatie over de verdeling van de obligaties en de financiële risico’s.

Kosten

Voor schillen 1 t/m 3 zijn geen transactiekosten verbonden aan deelname. Deelnemers uit schillen 4 en 5 betalen €15,- transactiekosten per gekochte obligatie.

Inschrijven

De inschrijving voor obligaties is geopend van maandag 28 september tot en met zondag 18 oktober en gaat via DuurzaamInvesteren.nl.

Uitwerken obligatielening

Het uitwerken van de obligatielening is in samenspraak gegaan met inwoners uit Swifterbant, Dronten en Lelystad. Zij hebben als de Vrienden van Windplanblauw meegedacht over de regeling en de uiteindelijke voorwaarden.

Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de obligatieregeling is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Deze goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties.

Meer informatie

Prospectus

Q&A (veel gestelde vragen)

Contactformulier

Informatiebijeenkomst

We organiseren twee online informatiebijeenkomsten waar u vragen kunt stellen over de obligatielening. De eerste bijeenkomst is op donderdag 24 september van 19.30 tot 20.30 uur. De tweede bijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 13 oktober van 19.30 tot 20.30 uur. Heeft u na het lezen van de informatie op de website en het prospectus nog vragen? Meld u zich dan aan voor een van de bijeenkomsten.

Aanmelden informatiebijeenkomst

 

 

Windplanblauw obligaties in beeld